• Menu

0 recente resultaten

Rechter beslist: sleepwet hoeft niet te worden uitgesteld

De rechter heeft vandaag beslist in het kort geding over de sleepwet aangespannen door een coalitie van journalisten, advocaten, ngo's en IT- en techbedrijven. De sleepwet hoeft niet te worden uitgesteld.

Foto: Frans de Wit

Rechter gaat niet in op de vraag van de eisers

De coalitie betreurt het vonnis. Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom: "De rechter heeft de Staat helaas gelijk gegeven. Wij zijn het niet met de rechter eens dat de wet nu al in lijn is met onze mensenrechten. Daarbij vinden we het teleurstellend dat de rechter niet is ingegaan op onze belangrijkste eis, namelijk: stel de wet uit totdat het parlement erover heeft gedebatteerd."

De coalitie had de zaak aangespannen nadat de regering de wet na het raadgevend referendum ongewijzigd in werking liet treden, terwijl er nog een wetswijziging in aankomst is.

Hans de Zwart: "Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar het woord nog niet bij daad voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum. De wet had eerst gewijzigd moeten worden. Dat is belangrijk, omdat de Tweede en de Eerste Kamer recht kunnen doen aan de zorgen van de burger."

De coalitie gaat op korte termijn bespreken of ze juridische vervolgstappen willen zetten en zo ja, wanneer ze dat gaan doen.

Achtergrond bij de rechtszaak

Bij het referendum over de Wiv heeft de meerderheid van de stemmers 'nee' gezegd tegen de wet. De regering heeft na het referendum enkele voorstellen voor wijzigingen van de Wiv gedaan. Twee van de wijzigingen gaan over de grootste pijnpunten: het sleepnet en de uitwisseling van gegevens met buitenlandse geheime diensten. Omdat de wet wordt aangepast zal er in de Tweede en Eerste Kamer gediscussieerd worden over de voorgestelde wijzigingen.

De Kamers zijn nu dus aan zet. Omdat de Wiv fundamentele mensenrechten schendt, heeft een deel van de coalitie de regering gevraagd de invoering van de Wiv uit te stellen. Op zijn minst tot na het moment dat de wijzigingen in het parlement besproken zijn en de kans heeft gekregen verbeteringen aan te brengen.

De voorgestelde wijzigingen nemen de zorgen van de coalitie namelijk niet weg. Zij hoopt dat het parlement de kans zal aangrijpen om de wet zo te wijzigen dat deze wel voldoende waarborgen bevat die tegenwicht bieden aan de ingrijpende beperkingen van mensenrechten die deze wet mogelijk maakt.

Omdat de regering de wetswijzigingen niet wilde doorvoeren voor de wet in werking zou treden, zag de coalitie zich genoodzaakt een kort geding te starten om uitstel van de invoering van de Wiv in de huidige ongewijzigde vorm af te dwingen.

De zaak wordt gecoördineerd door het PILP-NJCM en de advocaten van Boekx Advocaten behandelen de zaak. De partijen die meedoen aan het kort geding zijn: Bits of Freedom, Privacy First, Greenpeace International, het NJCM, de NVSA, Free Press Unlimited, BIT, Voys, Speakup, De Waag, Mijndomein en het Platform Bescherming Burgerrechten.

Contact

Voor meer informatie over de rechtszaak en het vonnis kan contact worden opgenomen met:

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag