• Menu

0 recente resultaten

Eurocommissaris Johansson en minister Bruins Slot winnen Big Brother Award

Amsterdam - Maandagavond 13 februari zijn de grootste privacyschenders van 2022 bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards in Amsterdam. Uit vier genomineerden kozen het publiek en een panel van experts respectievelijk Eurocommissaris Johansson en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Op de avond werd met de Felipe Rodriquez Award ook iemand in het zonnetje gezet die in 222 een belangrijke bijdrage leverde aan het recht op privacy: ditmaal een anonieme klokkenluider die werkzaam is bij een gemeente. Transparancy International-directeur Lousewies van der Laan nam de prijs namens hem in ontvangst.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet aanwezig
De jury van de expertprijs was eenduidig in haar oordeel: “Hoewel alle nominaties op zichzelf zeer ernstige privacyschendingen –of plannen daartoe– behelzen, is er één die er bovenuit steekt vanwege de fundamentele problemen die zij blootlegt.” Het juryrapport vervolgt: “De Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot is uitgeroepen tot de winnaar van de Big Brother Awards Expertprijs wegens het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten.”

In tegenstelling tot haar voorgangers, die om soortgelijke redenen de afgelopen jaren in de prijzen vielen, was de minister niet bij de uitreiking aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Bits of Freedom geeft aan met de minister een ander moment te hebben gevonden later deze week waarop de minister in de gelegenheid zal zijn een reactie te geven.

Eurocommisaris voor Binnenlandse Zaken
Voor het eerst een Nederlandse Big Brother Award naar Brussel. Eurocommissaris Ylva Johansson mocht de publieksprijs in ontvangst nemen vanwege haar beoogde voorstel om techbedrijven mee te laten kijken op alle telefoons in de EU in de strijd tegen kindermisbruik. De burgerrechtenorganisatie noemt het “misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie op het internet op dit moment.” En het publiek was het met haar eens, want Johansson won de award in een nek-aan-nekrace. Johansson nam de award digitaal in ontvangst. Haar speech is op bigbrotherawards.nl terug te kijken.

Positieve prijs naar ‘Erik’
In 2022 openbaarde Erik ernstige, fundamentele problemen met de naleving van privacywetgeving door Nederlandse gemeenten. Dit deed hij vanwege het grote maatschappelijke belang en ondanks zijn geheimhoudingsplicht en de risico’s die dit voor hem zouden leveren. Dat maakt Erik een echte privacyrebel en de welverdiende winnaar van de Felipe Rodriquez Award 2022. Tegelijkertijd constateert de organisatie dat wetgeving en maatregelen die klokkenluiders zouden moeten beschermen nog vaak ontoereikend zijn. De organisatie roept de politiek samen met Transparancy International op om nu echt werk te maken van het beschermen van klokkenluiders.

Over de Big Brother Awards
De Big Brother Awards werden dit jaar voor de zeventiende keer georganiseerd door Bits of Freedom. Tijdens deze avond wordt onderzocht hoe het is gesteld met privacy in Nederland. Bits of Freedom vraagt zo aandacht voor personen, bedrijven en overheden die grove inbreuken hebben gemaakt op de vrijheden van burgers. Het publiek bepaalt de winnaar van de Publieksprijs, een vakjury reikt de Expertprijs uit. De afgelopen twee jaar hebben door de coronacrisis geen fysieke Big Brother Awards kunnen plaatsvinden. De organisatie noemt het nu weer bij elkaar krijgen van privacy-experts en kritische burgers “hartverwarmend”.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag