Terug naar over ons

Sophie Logothetis is de voorzitter van het bestuur van Bits of Freedom.

Sophie werkt momenteel als programmamanager voor het EU subsidieprogramma Europe for Citizens, dat projecten ondersteunt ten behoeve van burgerparticipatie en democratische betrokkenheid. Ook is ze de liaison van een Europees cultureel netwerk, genaamd EUNIC.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.