Artikel 2. Betaling en leveringstermijn
  • 2.1 De digitale cadeaukaart wordt direct, zo snel mogelijk per e-mail, aan de gebruiker ter beschikking gesteld wanneer de betaling van het gehele bedrag is ontvangen.
  • 2.2 De fysieke cadeaukaart wordt binnen de op de hoofdpagina van de webshop onder de kop ‘levertijd’ vermelde termijn, per post, aan de gebruiker ter beschikking gesteld wanneer de betaling van het gehele bedrag is ontvangen.
  • 2.3 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (cadeaukaart) geldt 100% vooruitbetaling bij aankoop.
Artikel 3. Inwisselen
  • 3.1 De cadeaukaart kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten in de Bits of Freedom webshop of voor het doen van een donatie.
  • 3.2 Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke code die eenmalig wordt verstrekt. In geval van diefstal (hieronder valt ook het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
  • 3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de (omslag van de) cadeaukaart en/of in de e-mail waarin de code is opgenomen.
  • 3.4 Na de vervaldatum kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn cadeaukaarten geldig tot 3 jaar na de datum van uitgifte.
  • 3.5 Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
  • 3.6 Na het verstrijken van de vervaldatum zal openstaand saldo op de cadeaukaart ten goede komen aan Stichting Bits of Freedom als een anonieme donatie zonder tegenprestatie.

Artikel 4. Aansprakelijkheid