• Menu

0 recente resultaten

Het Digitale Stembusakkoord 2023

Zaterdag 4 november wordt om 19:00 het Digitale Stembusakkoord 2023 gepresenteerd op het IMPAKT Festival. In het akkoord staan afspraken op het gebied van digitalisering, mensenrechten en de rechtsstaat waar politieke partijen zich aan committeren voor de komende regeerperiode.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven en heeft steeds meer invloed op onze samenleving. Dat biedt kansen voor mensen, bedrijven en overheden, maar er kleven ook risico’s aan. Grondrechten, mensenrechten, publieke waarden en fundamentele rechtsstatelijke principes komen in de knel.

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van algoritmes door de overheid en de effecten daarvan op kwetsbare groepen in onze samenleving als gevolg van discriminatie en vooroordelen. Maar ook de macht van Big Tech bedrijven op onze vrijheid, onze privacy en onze democratie is een belangrijk politiek onderwerp van discussie. Of de invloed die sociale media hebben op onze maatschappelijke discussie, radicalisering en polarisering van de samenleving en uitholling van de democratie. En wat dacht je van openheid en transparantie van de overheid met betrekking tot surveillance maatregelen en dataverzameling?

Om de politiek te stimuleren om tot oplossingen te komen voor deze maatschappelijke problemen hebben Amnesty International, Open State Foundation, PublicSpaces, SETUP, Waag en Bits of Freedom, in samenwerking met IMPAKT Festival, het initiatief genomen om tot een digitaal stembusakkoord te komen. In het akkoord staan een aantal punten waarop de politiek volgens deze organisaties de komende kabinetsperiode actie moet ondernemen.

Wil jij bij de presentatie van het digitale stembusakkoord aanwezig zijn? Dit vindt plaats op zaterdag 4 november, van 20.30 tot 21.30 uur, in Het Huis, Boorstraat 107, te Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website van het IMPAKT Festival.

Meer Bits of Freedom op IMPAKT Festival

Naast de presentatie van het stembusakkoord op 4 november, neemt onze Lotje op 3 november deel aan een paneldiscussie over de mogelijkheden voor een internet voorbij Big Tech. Hoe kunnen we de belangen van mensen voorrang geven boven de belangen van Big Tech? Voor meer informatie over deze sessie en tickets, klik hier.

i ♥ technologie ✱ maar alleen onder mijn voorwaarden

Bij Bits of Freedom houden we van technologie, het internet, en alles wat we ermee kunnen. Maar al die techgiganten en de overheid moeten wel in toom gehouden worden. Daar werken wij dagelijks aan. Jíj kunt hierbij helpen!

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag