• Menu

0 recente resultaten

Het bestuur van Bits of Freedom heeft een nieuwe voorzitter

Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Lonneke van der Velden. In Sophie Logothetis hebben we een mooie opvolger gevonden.

Na zich negen jaar voor Bits of Freedom te hebben ingezet, verliest Bits of Freedom met Lonneke van der Velden niet alleen een gepassioneerde activist, wetenschapper en veldexpert, maar ook een bestuurslid met een groot institutioneel geheugen. Lonneke:

“Bits of Freedom is superbelangrijk en ik ben blij dat ik de organisatie vanuit het bestuur heb kunnen steunen. Het was van meet af aan een energieke en kritische club die nieuwe problemen rondom digitalisering agendeerde, waar verder maar weinig aandacht voor was. Over de jaren heen heb ik het team zien groeien en verder professionaliseren met de steun van duizenden donateurs en honderden vrijwilligers. De organisatie heeft zichzelf ook inhoudelijk verbreed en nieuwe invullingen gegeven aan de strijd voor digitale rechten. Ook nu, in de context van alle veranderingen door de COVID-19 crisis, laat Bits of Freedom zien dat ze direct de onderwerpen oppakt die van maatschappelijk belang zijn: door een kritische en geïnformeerde positie in te nemen op het moment dat technologie zich aandient als eerste oplossing. Ik hoop daarom dat veel mensen Bits of Freedom zullen blijven steunen, financieel of met kennis en andere inzet!”

"Ook nu, in de context van alle veranderingen door de COVID-19 crisis, laat Bits of Freedom zien dat ze direct de onderwerpen oppakt die van maatschappelijk belang zijn."

- Lonneke van der Velden

Na een uitgebreide zoektocht hebben we Sophie Logothetis welkom mogen heten als voorzitter. Lonneke en de rest van het bestuur hebben zorggedragen voor een goede overdracht. Sophie werkt als programmamanager voor het EU subsidieprogramma Europe for Citizens, dat projecten ondersteunt ten behoeve van burgerparticipatie en democratische betrokkenheid. Ook is ze de liaison van een Europees cultureel netwerk, genaamd EUNIC. Sophie:

“Ik voel me vereerd dat ik me voorzitter van Bits of Freedom mag noemen, onder meer omdat de organisatie staat voor een geëmancipeerde, actieve rol van de burgers die de basis vormen voor een functionerende democratie. Actief burgerschap, met name in het Europese domein, is een rode draad in mijn volwassen leven. Zowel in mijn carrière als in mijn privéleven, probeer ik een actieve houding in de samenleving te stimuleren, zowel bij mezelf als mijn naasten. De Europese ambities op het gebied van digitalisering de komende jaren is één van de thema’s waarbij organisaties als Bits of Freedom, die opkomen voor het belang van burgers, een bepalende invloed kunnen hebben.”

"Actief burgerschap, met name in het Europese domein, is een rode draad in mijn volwassen leven."

- Sophie Logothetis

We maken graag nog eenmaal van de gelegenheid gebruik om Lonneke van harte te bedanken voor haar toegewijde inzet, en we kijken uit naar de expertise en nieuwe perspectieven die Sophie zal bijdragen aan de organisatie!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag