• Menu

0 recente resultaten

Open brief aan financieel adviseurs: handel in het belang van de gebruiker

Voor de zesde editieOp pagina 32 vind je ook de reacties van drie anderen van het magazine van de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs schreven we een reactie op de vraag of "het nog wel praktisch haalbaar is om je online privacy te beschermen." Dit is wat we de adviseurs meegaven.

Afhankelijkheid

Of we het nu willen of niet, burger en consument zijn voor de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer vaak sterk afhankelijk van de organisaties aan wie zij hun meest gevoelige gegevens toevertrouwen. Dat zoveel organisaties paniekerig reageren op het van kracht worden van de nieuwe Europese privacyregels zegt meer over hun huidige omgang met persoonsgegevens, dan over die nieuwe regels. Immers, ook onder de bestaande wetgeving moeten organisaties helder hebben welke persoonsgegevens zij verwerken.

Dat zoveel organisaties paniekerig reageren op de nieuwe privacyregels zegt meer over hun huidige omgang met persoonsgegevens, dan over die nieuwe regels.

Ook nu al moeten zij ervoor zorgen dat ze gegevens tijdig verwijderen, dat ze de controle over de hen toevertrouwde gegevens niet kwijtraken (‘datalek’) en dat betrokkenen in begrijpelijke vorm inzage kunnen krijgen in al hun persoonsgegevens. Het gat tussen de huidige verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe regels is niet ontstaan doordat de nieuwe regels zo verstrekkend zijn. Het is eerder dat veel organisaties de verwerking van zulke gegevens tot nu toe helemaal niet op orde hadden. De nieuwe regels zorgen er vooral voor dat dat opeens glashelder zichtbaar is.

Morele overtuiging

Natuurlijk zijn financiële en imagoschade groter onder de nieuwe regels. Als je de bedrijfsjurist vraagt over het beleid dat rondom een datalek nodig is, zul je iets te horen krijgen over een termijn voor het melden van het lek bij de toezichthouder en de betrokkenen. Als dat niet goed gebeurt, loopt de organisatie het risico op een boete of imagoschade. Maar behalve het volgen van die juridische regeltjes is iets anders minstens zo belangrijk: stel je voor dat het jouw privegegevens betreft. Dan is het antwoord helder: zo snel mogelijk melden, ook als het misschien niet wettelijk verplicht is. Dat is dus geen juridische eis, maar een kwestie van goed handelen. Handelen in het belang van de gebruiker of consument. Daarom, laat je leiden door je morele overtuiging, niet alleen de juridische werkelijkheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag