• Menu

0 recente resultaten

NPO komt eerder met oplossing maar ontwijkt vragen

We hebben een reactie ontvangen van de NPO over de privacyproblemen rondom de NPO Start app. Het positieve nieuws is dat de NPO 'binnen enkele weken' in plaats van binnen enkele maanden met een oplossing zegt te komen. Maar de NPO blijft vaag en ontwijkt onze vragen.

Vragen over gedwongen tracking

We schreven eerder al uitgebreidHier leggen we precies uit wat het probleem is met de nieuwe NPO app. over hoe de nieuwe versie van de NPO app je dwingt om met je persoonsgegevens te betalen voor toegang tot een publieke dienst. De NPO kwam met een officiële reactieHet persbericht van de NPO. die alleen maar meer vragen opriep. Samen met de Consumentenbond vroegenWe stuurden een brief met vier vragen. we de NPO daarom om opheldering.

Reactie NPO

De reactie van de NPO luidt als volgt:

Voor alle duidelijkheid: de NPO Start-app verzamelt zelf geen gegevens en geeft ook geen gegevens door aan derden. De app maakt wel, zoals vrijwel alle apps die advertenties tonen, gebruik van gangbare technologie in mobiele apparaten. Daarbij gaat het niet om namen of e-mailadressen, maar om gegevens als IP-adres en advertentie ID; vaste onderdelen van elk mobiel apparaat. Daardoor kunnen adverteerders gebruik maken van die technologie.

Wij hebben gebruikers daarover geïnformeerd, eerst via de appstore en daarna nog eens expliciet met een extra melding in de app. We werken hard aan een alternatief, omdat we gebruikers ook in de app een keuze willen bieden. Deze aanpassing duurt enige tijd, omdat dit afwijkt van de gangbare manier om advertenties aan te bieden in apps. We verwachten dat binnen enkele weken gebruikers kunnen kiezen of zij gegevens willen delen.

Wie niet via apps kijkt maar via webbrowsers, heeft overigens al de mogelijkheid om zijn of haar voorkeuren aan te geven.

Andere aanpassingen van de app zoals u suggereert, vergen ook veel tijd en zouden slechts tijdelijk zijn. Daarom focussen wij liever op een definitieve oplossing.

STER is in de mediawet aangewezen om reclame-uitingen bij de publieke omroep te verzorgen en maakt hiervoor afspraken met adverteerders en mediabureaus.

Oplossing binnen enkele weken

Het goede nieuws is dat de NPO heeft aangegeven ‘binnen enkele weken’ in plaats van ‘binnen enkele maanden’ met een oplossing te komen. Weliswaar is het geen keiharde toezegging en omdat dit inmiddels zeker al meer dan een maand speelt sinds de nieuwe versie van de app beschikbaar is, dringen we er samen met de Consumentenbond op aan dat de NPO uiterlijk op 19 februari met een oplossing komt.

Suggesties NPO onjuist

Het is sportief dat de NPO een reactie heeft gestuurd op onze brief met vragen. Maar helaas wordt een groot deel van onze vragen niet beantwoord. Die blijven dus nog open staan. De reactie bevat ook onterechte suggesties en een oplossing die eigenlijk geen oplossing is. We hebben dit samen met de Consumentenbond duidelijk gemaakt aan de NPO en de volgende punten bij hen neergelegd:

  • IP-adressen zijn persoonsgegevens. De NPO lijkt in haar reactie te suggereren dat het niet om persoonsgegevens gaat. Maar de gegevens die verzameld worden, zoals het IP-adres, zijn dat volgens de toepasselijke wetgeving en uitspraken van de hoogste Europese rechter wel degelijk.
  • De NPO is verantwoordelijk voor de tracking technieken die het toestaat in de app. Via de app van de NPO worden adverteerders en door hen ingeschakelde derden in staat gesteld om gegevens over het kijkgedrag van gebruikers te verzamelen. Die adverteerders en andere partijen hebben zelf een verantwoordelijkheid. Maar dat ontslaat de NPO nog niet van haar verplichting om ervoor te zorgen dat deze partijen niet zomaar via haar app in staat worden gesteld om het kijkgedrag van gebruikers in kaart te brengen. Dat de Ster verantwoordelijk zou zijn voor het verzorgen van de reclame-uitingen bij de publieke omroep maakt dit niet anders. Het is aan de NPO om met de Ster en andere relevante partijen strikte en heldere afspraken te maken.
  • Nog geen oplossing voor mobiel gebruik. De NPO lijkt te suggereren dat gebruik van de browser als alternatief kan dienen voor de app om mobiel programma’s van de publieke omroep te bekijken. Maar wat de NPO vergeet te melden is dat op smartphones en tablets programma’s alleen nog via de app bekeken kunnen worden. Al sinds enige tijd kan men mobiel niet meer via de browser zelf programma’s bekijken.

We kijken nu aan of de aangekondigde oplossing van de NPO er ook echt snel gaat komen en zien de volledige reactie van de NPO op onze vragen nog tegemoet.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag