Kamer kiest voor wet vol achterdeuren

Teleurstellend: Tweede Kamer stemt in met hackvoorstel. Maar wie stemde wat?

Stel de AIVD doorbreekt versleuteling. Wat dan?
DOSSIER: Politie

De Tweede Kamer stemde vandaag over het hackvoorstel en heeft gekozen voor een rammelende wet, vol achterdeuren. Amendementen die de burger zouden kunnen beschermen hebben het niet gehaald. Wij betreuren dat. Onze analyse kun je hier lezen. Hieronder kun je vast lezen waar de Kamer precies over gestemd heeft.

De stemming
De Tweede Kamer stemde vandaag over de wet waarmee de politie de bevoegdheid krijgt om te hacken. Er werd niet alleen over de wet gestemd, maar ook over verschillende amendementen en moties. Verschillende politieke partijen hebben namelijk amendementen en moties ingediend om de scherpe randjes van de wet te halen, de wet te verduidelijken of juist om de wet extra inbreuk te laten maken.

De meest opvallende dingen aan de stemming:

 • Astrid Oosenbrug keerde zich op twee momenten tegen haar fractie, de PvdA.
 • Ook Jacques Monasch (ex-PvdA) stemde mee met amendementen voor internetveiligheid.
 • De PVV (Lilian Helder) gaf een stemverklaring: Ze zijn voor de aanpak van (zware) criminaliteit, maar vinden ook dat de burger beschermd moeten worden tegen te snel in te zetten bevoegdheden. De staatssecretaris wilde de PVV niet tegemoet komen en daarom stemde de PVV tegen het voorstel.
 • In de Eerste Kamer hebben de partijen die voor dit voorstel hebben gestemd de kleinst mogelijke meerderheid. Dat biedt dus kansen!

De belangrijkste amendementen staan hieronder, met een uitleg onder de tabel. De hele lijst amendementen kun je hier lezen.

Inhoud amendementen Aangenomen: Ja/nee Partijen die voor zijn: Partijen die tegen zijn:
Geen gebruik kwetsbaarheden Nee SP, D66, GroenLinks, PvdD, Astrid Oosenbrug (itt PvdA), GroenLinks, Denk, Klein, Monasch VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, 50Plus, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Van Vliet
Overnemen gegevens na hacken van 8 naar 6 jaar celstraf Nee SGP, 50Plus, CDA VVD, PvdA, SP, PVV, D66, CU, GroenLinks, PvdD, 50Plus, Denk, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Klein, Van Vliet, Monasch
Regering mag niet zelf bepalen voor welke misdrijven gehackt mag worden Nee SP, D66, Denk, PVV, PvdD, CU, 50Plus, Monasch, GroenLinks, Klein, Bontes/VanKlaveren VVD, PvdA, CDA, SGP, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Van Vliet
Er moet beleid komen voor welke apparaten kunnen worden gehackt Nee D66, Denk, PVV, PvdD, Monasch, GroenLinks, Klein, Bontes/VanKlaveren VVD, PvdA, SP, CDA, CU, SGP, 50Plus, Houwers, Klein, Van Vliet, Monasch
Melden van onbekende kwetsbaarheden na gebruik Ja VVD, PvdA, PVV, D66, CU, GroenLinks, SGP, PvdD, 50Plus, Denk, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Klein, Van Vliet, Monasch SP, CDA
Commissie van Toezicht Nee SP, D66, PVV, PvdD, CU, 50Plus, Denk, Monasch, GroenLinks, Klein, Bontes/VanKlaveren VVD, PvdA, SP, CDA, SGP, Houwers, Van Vliet
Motie: Geen inkoop onbekende kwetsbaarheden, ook niet via hacksoftware Nee SP, D66, PvdD, Denk, 50Plus, Monasch, GroenLinks, Klein VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Van Vliet
Motie: Onbekende kwetsbaarheden alleen inzetten als het niet anders kan Ja VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, GroenLinks, SGP, 50Plus, Denk, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Klein, Van Vliet, Monasch SP, D66, PvdD
Hackwet Ja VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, Bontes/VanKlaveren, Houwers, Van Vliet, Monasch SP, D66, PVV (met stemverklaring), Astrid Oosenbrug (itt PvdA), PvdD, Denk, 50Plus, GroenLinks, Klein, Bontes/VanKlaveren

Amendementen

De amendementen gingen over het volgende:

 • Amendement Geen gebruik kwetsbaarheden. Amendement van Kees Verhoeven, Liesbeth Van Tongeren en Sharon Gesthuizen. Zij wilden dat de politie geen gebruik gaat maken van kwetsbaarheden in software.
 • Amendement Overnemen gegevens na hacken van 8 naar 6 jaar celstraf. Amendement van Madeleine van Toorenburg: zij wilde dat de grens voor het mogen overnemen van gegevens en het verwijderen van gegevens op een gehackt apparaat van acht jaar naar zes jaar gaat.
 • Amendement Regering mag niet zelf bepalen voor welke misdrijven gehackt mag worden: Amendement van Kees Verhoeven: Het voorstel van de regering was dat er gegevens mochten worden overgenomen bij verdachten van misdrijven waar acht jaar of meer celstraf op staat, of als het in een regeringsbesluit stond. Verhoeven wilde niet dat de regering zelf misdrijven kon toevoegen, maar vond dat aan de Tweede Kamer overgelaten moest worden.
 • Amendement Er moet beleid komen voor welke apparaten kunnen worden gehackt: Amendement van Kees Verhoeven: Hij wilde dat er aanvullende regelgeving beleid wordt vastgesteld over welke apparaten wel en niet door de politie gehackt mogen worden. Zo mogen er volgens het amendement bijvoorbeeld geen auto’s of pacemakers worden gehackt.
 • Amendement Melden van onbekende kwetsbaarheden na gebruik: Amendement van Jeroen Recourt en Ockje Tellegen: zij wilden dat onbekende kwetsbaarheden gemeld moeten worden na gebruik. Tijdens het gebruik hoeft er nog niet gemeld te worden – en die melding kan uitgesteld worden zolang het onderzoek naar de verdachte loopt.
 • Amendement Commissie van Toezicht: Amendement van Kees Verhoeven: hij wild een commissie van toezicht voor de opsporingsdiensten.

Moties

 1. eNdEmiOn

  Dit laat maar weer eens zien dat de regering niet meer is dan een grote maffia organisatie.

 2. 'Goedendag'

  Handen schudden

  Waar het niet geven van een hand eerder voorbehouden was aan vertegenwoordigers of aanhangers van bepaalde religies, kunnen zij binnen enkele maanden rekenen op ‘concurrentie’ uit onverwachte hoek.

  Na de verkiezingen binnenkort wil ik bij voorkeur nooit meer weten wat iemands politieke voorkeur is, omdat als ik dat wel weet ik niet meer van plan ben om iemanden uit die andere helft van de maatschappij ooit nog een hand te geven.

  Er zijn grenzen aan (dis)respect.
  Anderen die mijn rechten niet respecteren en ervoor hebben geijverd de rechtsstaat verder af te breken, kunnen niet meer rekenen op mijn respect.
  Tot hier en niet meer verder, een goedendag zonder hand kan je krijgen.
  Op zijn hoogst.

  Waar diensten en politici het goede voorbeeld hadden moeten geven hebben ze vandaag voor nog meer voor verdeeldheid gezorgd.
  De traditioneel grootste fatsoensrakkers voorop.
  Gedaan uit eigenbelang omdat het verkiezingstijd is? Om er dus zelf beter van te worden? De voorstemmers lopen vrij aardig langs een alvast eigen gewenste coalitielijn straks.

  Een duur betaald besluit

  Dit was wel een duurbetaald besluit. De traditionele fatsoensrakkers in politiek en overheid bestaan niet meer. Vandaag bewezen.
  Politiek dwepen met fatsoen is een lege huls geworden.

  Over fatsoen gesproken.
  Hoe zit het met dat andere traditionele zelfverklaarde fatsoen?
  Hoe tolerant is Nederland?
  Was Nederland tolerant?
  Nee, Nederland is niet tolerant, als ze dat al ooit geweest was.
  Vanaf heden hebben we met zijn allen openlijk de koers ingeslagen van wettelijke intolerantie en wantrouwen.
  Met de hackende slecht gecontroleerde staatspolitie voorop.

  Dit gaat ongelukken opleveren, fouten opleveren voor onrecht zorgen en dus voor nog meer boze burgers zorgen.
  Je zou bijna het idee krijgen dat, bij gebrek aan werkelijk terroristische dreiging, het de bedoeling is om terrorisme uit te lokken, niet van boze religieuzen maar van boze burgers ten lande zelf die steeds verder in het digitaal gecontroleerde nauw worden gedreven.
  Wanneer gaat de Hollandse kat echt rare sprongen maken?
  Pikken we dan echt alles?

  Na dit zoveelste toneel van handjeklap stop ik ermee.

  Een goedendag kan eraf, maar mijn respectvolle hand krijgt een grote groep medeburgers je niet meer.
  Omdat we (met velen) niet tolerant zijn en ook niet meer in een vrij land leven, een land dat wordt geregeerd door angst.
  Door de overheid angstig gemaakte en gehouden burgers zijn allerminst vrij.
  En angstige burgers, heeft de geschiedenis geleerd, worden er niet toleranter op.
  Integendeel, met alle gevolgen van dien.

  Politiie en een groot deel van burgers en politiek zal het een kennelijke rotzorg wezen.
  Laat men daar dan nou maar een keer ook daadwerkelijk hardop voor uit gaan komen.

  Kijk jij ook zo uit naar 2017 en verder?
  Ik niet.

  ‘Goedendag’

  • Peter1984

   Met de uitkomst ben ik het ook niet eens, maar volgens mij is het ‘spel’ wel volgens de democratische regels gespeeld, waarbij de laatste zet in de Eerste Kamer nog gezet moet worden.

   Misschien iets om aan te denken bij ‘tegenslag’ en om niet geheel of gedeeltelijk af te haken:
   “The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new” – Socrates

 3. Kea

  De hackwet maakt meer kapot dan je lief is. Treurig dat zoveel politici niet inzien dat deze wet zorgt voor meer wantrouwen en meer onveiligheid. Een ongebreideld geloof in IT is niet slim. Ik wil dus ook IT niet gezellig omarmen (D66). Het zijn IT-ers die onze ambtenaren en politici wijs maken dat je door zo’n hackwet terrorisme/criminaliteit kunt bestrijden. Onnozel ! We worden opgezadeld met bijna onbeheersbare problemen en veel daarvan is opgedrongen. Comfort en gemak tegenover verlies van privacy……is dat een eerlijke keuze? In deze situatie zijn we terecht gekomen. Kat-en-muisspel met encryptie en hackersoorlogen, dat is wat we nu krijgen. Goed dat Bof dit schema laat zien, want dan weten we op wie we binnenkort moeten stemmen.

  • Michael

   “Het zijn IT-ers die onze ambtenaren en politici wijs maken dat je door zo’n hackwet terrorisme/criminaliteit kunt bestrijden.”

   Nee, het zijn zelfbenoemde ‘veiligheidsexperts’ en ‘ICT-experts’ die dit politici wijsmaken. Mensen die echt ook maar een beetje verstand hebben van ICT die weten dat het een fata morgana is. Alleen vertrouwen op ICT-gebaseerde oplossingen is hetzelfde als op vakantie gaan, de sleutel onder de toegangsmat leggen voor de deur en verwachten dat er nooit iemand zal zijn die kijkt of de sleutel daar ligt.

   Het is stompzinnig en gaat gegarandeerd een keer flink mis.

  • Conspiracy Artist

   Niemand is veilig !
   Buitenlandse inlichtingen diensten en maffia organisaties walsen nu al overal doorheen. Kennis moet snel naar veel hoger niveau gebracht worden, honderden mensen opleiden en naiviteit snel afschudden.
   Komen de NAZI’s terug dan word het een hel waar niemand iets kan verbergen.

 4. Paulus

  Nog krap 10 weken en dan zijn er nieuwe verkiezingen. Laten we dan, hoop ik, te zien krijgen dat het merendeel van Nederland nog over gezond verstand en beoordelingsvermogen beschikt.
  Zo niet …

 5. Wijck M van

  De hack via de politie wordt gelimiteerd door de mogelijkheid die de Officier van Justitie verleend in geval van verdenking.
  De desbetreffende bevoegdheden van de veiligheidsdienst worden
  beperkt door de Minister van Justitie . De criteria zijn diffuser.
  In beide gevallen is het is het onduidelijk of de eigenaar van de te hacken informatie bij voorbaat of achteraf op de hoogte wordt gesteld.

 6. Guus Flater

  Kennis maakt macht. En echte vrienden vertrouw ik “blindelings”, zij bespioneren mij niet om er zelf beter van te kunnen worden.

 7. Medelander

  Een talk van het CCC congres die ik iedereen kan aanraden

  https://media.ccc.de/v/33c3-8136-stopping_law_enforcement_hacking

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.