• Menu

0 recente resultaten

Bye bye ABN AMRO. Hello Triodos Bank!

Met ingang van 2017 stappen wij over van bank. We zeggen de ABN AMRO vaarwel en brengen onze bankzaken onder bij de Triodos Bank. We maken deze overstap naar Triodos, omdat we vinden dat deze bank qua beleid beter bij ons past.

Wat betekent dit voor onze donateurs?
Binnenkort ontvangen alle donateurs die ons een machtiging hebben gegeven om hun bijdrage automatisch af te schijven, een e-mail waarin deze overstap wordt aangekondigd. Vanaf 1 januari 2017 zullen we hun bijdrage incasseren vanaf onze Triodos-rekening: NL73TRIO0391107380.

Het kan zijn, dat je een beperking op de toestemmingen van je rekening hebt laten zetten, zodat we alleen met onze oude ABN AMRO rekening kunnen incasseren (NL32ABNA0554706512). We willen je vragen om deze restrictie zo spoedig mogelijk te wijzigen naar ons nieuwe Triodos-rekeningnummer.

Donateurs die handmatig hun bijdrage overmaken, vragen we om hun bijdrage voortaan over te schrijven naar onze Triodos-rekening NL73TRIO0391107380. Als je op je eigen rekening een automatische overschrijving hebt ingesteld, vragen we je ook het rekeningnummer aan te passen naar onze nieuwe Triodos-rekening.

Van donateurs die zelf hun donatie overmaken hebben wij geen e-mailadres. We gaan in de komende tijd proberen hen via onze website, nieuwsbrief en social media te bereiken over deze overstap.

We stappen gefaseerd over
Het is een flinke stap om te nemen, zo’n overstap van bank. Naast het bereiken van al onze donateurs, heeft het ook op andere administratieve vlakken nogal wat voeten in de aarde. Om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, blijft onze rekening bij de ABN AMRO nog een tijd bestaan. In de eerste fase van de overstap willen we zoveel mogelijk donateurs op de hoogte stellen, daarna zullen we gefaseerd al ons betaalverkeer bij de Triodos Bank onderbrengen.

Heb je nog vragen?
Heb je vragen over onze overstap naar de Triodos Bank? Mail ze naar onze office manager Inge Wannet.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag