• Menu

0 recente resultaten

Hoog tij(d) voor een écht veilige haven

Safe Harbor – de basis waarop gegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten verplaatst konden worden als Amerikaanse bedrijven zich aan de Europese regels zouden houden – is door het Europese Hof vernietigd. Onder meer omdat de Amerikaanse geheime diensten de rechten van Europese burgers schonden. Dat is een heet hangijzer, want hoe gaat dit worden opgelost? Wij spraken tijdens een hoorzitting van het parlement en stuurden vandaag een brief naar Facebook.

Er wordt naarstig naar een oplossing van het Safe Harbor-probleem gezocht. De Europese Commissie is aan het onderhandelen, bedrijven maken zich zorgen en ook de Nederlandse politici zijn bezorgd. Daarom organiseerden Tweede Kamerleden een hoorzitting om over de uitspraak van het Europese Hof te praten én om te kijken of er mogelijke oplossingen zijn. Wij waren ook uitgenodigd, want we onderzoeken al jaren de manier waarop de Verenigde Staten met de burgerrechten van Europese burgers om gaat. Wij gaven aan blij te zijn met de uitspraak van het Hof, maar dat er natuurlijk ook wel iets mee moet gebeuren. We vertelden de aanwezige leden van het parlement dat er volgens ons drie stappen genomen moeten worden:

1. Ook Europese landen zullen zich aan de uitspraak moeten houden, dus: wetten voor geheime diensten moeten in lijn worden gebracht met de uitspraak van het Europese Hof. Daar moet Plasterk in zijn plannen voor het Nederlandse sleepnet ook rekening mee houden.
2. Er zal een nieuw soort Safe Harbor-beschikking moeten komen, waarin wél rekening wordt gehouden met de uitspraak van het Europese hof. Dat betekent dat de Verenigde Staten de rechten van de Europese burger beter moeten beschermen.
3. De toezichthouder (het CBP) moet handhaven en controleren of de manieren waarop gegevens nu naar de Verenigde Staten wel juridisch in de haak zijn. Als dat niet zo is, dan moeten ook die andere manieren verboden worden.

Alle aanwezige experts waren het erover eens dat de Amerikaanse wetgeving moet worden gewijzigd. Maar hoe? Nederlandse politici kunnen in Europa wel druk op de Europese Commissie en de Nederlandse regering uitoefenen om de Amerikanen hun wet te laten aanpassen, maar er moet ook druk komen vanuit de Verenigde Staten zelf op de Amerikaanse regering. En dat kan!

Druk vanuit Amerika
Naast Europese politici en de Europese burger is nog een andere groep die belang heeft bij betere bescherming, en dat zijn de Amerikaanse (tech)bedrijven. Zij willen immers graag gegevens kunnen verwerken en opslaan in de Verenigde Staten. Zolang de Amerikaanse wet niet is aangepast, wordend deze bedrijven geschaad door de gulzigheid van hun geheime diensten. Deze bedrijven kunnen dan ook een grote rol spelen in het debat en in de zoektocht naar hoe de Europese burger beter beschermd kan worden.

Brief naar Facebook
Om die reden hebben we besloten om, samen met Privacy First, Public Interest Litigation Project (PILP) en het Platform Burgerrechten een brief te sturen naar Facebook, om hen te verzoeken deel te nemen aan het vinden van een oplossing. Daarnaast vragen we Facebook om om niet langer op onrechtmatige wijze gegevens naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Als dat niet gebeurt, dan, zo staat in de brief, kan er een rechtszaak worden gestart. Hopelijk is dat niet nodig.

Op deze manier proberen we, naast druk op de Europese politici, ook via Facebook druk te zetten op de Amerikaanse regering. Hopelijk laat Facebook zien dat het de Europese gebruiker serieus neemt.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag