• Menu

0 recente resultaten

Britse rechters halen streep door bewaarplicht

Ook onze Britse buren hebben een bewaarplicht. Of beter, hadden. Want gisteren tikte een Britse rechtbank de regering op haar vingers: de bewaarplicht is in strijd met Europees recht.

Nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese bewaarplicht ongeldig had verklaard, gaven Britse providers aan dat er volgens hen geen verplichting meer bestond om gegevens over de locatie en het communicatiegedrag van hun klanten langdurig te bewaren. Ze meenden daarom dat de gegevens die zij op grond van de Engelse bewaarplicht moesten bewaren, konden weggooien.

De Britse regering deed daarom een noodgreep: het drukte in no time en zonder een stemming een nieuwe bewaarplicht door het parlement, de Data Retention and Investigatory Powers Act 2014. De regering rechtvaardigde het proces met de opmerking dat de nieuwe wet een beperktere bewaartermijn kende en daarmee een beperking van de bevoegdheden van de politie inhield. Maar dat die nieuwe wet minder inbreuk maakt dan de oude maakt die wet natuurlijk niet opeens persé acceptabel (laat staan noodzakelijk).

In een zaak aangebracht door een tweetal parlementariërs oordeel de High Court (.doc vonnis) dat de nieuwe Britse bewaarplicht in strijd met de wet is met Europese regels. Zo ontbreekt het in de wet aan heldere en precieze regels die er voor zorgen dat de bewaarde gegevens enkel en alleen worden gebruikt voor het voorkomen en opsporen van ernstige misdrijven. Er komt bovendien geen rechter aan te pas als de gegevens gevorderd worden, en ook dat is problematisch vinden de rechters. De rechters geven de Britse regering wel enige tijd om het probleem op te lossen. De huidige regels blijven van kracht tot eind maart 2016.

En daarmee zet opnieuw een rechter een streep door een bewaarplicht. Dat is goed nieuws voor jou als internetgebruiker, want de overheid kan met opportunistische politiek niet even het doen en laten van iedereen preventief in de gaten houden. Maar dat de politiek het steeds maar weer opnieuw blijft proberen is storend. Zo moeten telefonie- en internet­aanbieders steeds voldoen aan de grillen van de politiek, wat economisch gezien bijzonder kostbaar is. En ook voor de politie zelf is het niet handig: haar werk is te belangrijk om teniet te worden gedaan door politieke opportuniteit

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag