• Menu

0 recente resultaten

Persbericht: Regering moet bewaarplicht juist ongedaan maken

In stand houden bewaarplicht onbegrijpelijke inbreuk mensenrechten

Amsterdam, 18 november 2014 – Het is onbegrijpelijk dat minister Opstelten vasthoudt aan de Nederlandse bewaarplicht. Dat zegt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom in een reactie op een brief die de minister vandaag aan het parlement stuurde. Opstelten reageert hiermee voor het eerst inhoudelijk op de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin de richtlijn die ten grondslag ligt aan de Nederlandse wet ongeldig wordt verklaard.

“Minister Opstelten stapt lichtzinnig over de kritiek van de Europese rechters heen.” zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom: “De regering moet juist per direct de handhaving van de wet opschorten en alles in het werk stellen om de wet zo snel mogelijk ongedaan te maken. Nu moet het parlement de minister dwingen dat te doen.”

Bits of Freedom heeft zich altijd al verzet tegen de bewaarplicht en noemt het een van de grootste, permanente privacyschendingen die ons land kent. “Het is te hopen dat partijen als de PvdA en PVV nu een glashelder standpunt innemen en zich sterk maken voor onze vrijheid en democratische rechtstaat, waarin onverdachte burgers niet als een crimineel worden behandeld,” aldus Zenger.

Nederlandse regering kan noodzaak niet aantonen
Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse regering hebben nooit aangetoond dat het noodzakelijk is om het communicatiegedrag van alle burgers langdurig te bewaren. De Nederlandse regering heeft nooit op zinnige wijze voldaan aan haar wettelijke verplichting om statistieken te publiceren en ook de wettelijk verplichte evaluatie werd pas anderhalf jaar na de deadline aan het parlement gestuurd. De evaluatie laat zien dat veel van de opgeslagen gegevens nooit worden gebruikt en dat de waarborgen, zoals het inzagerecht van burgers, niet werken.

Indringend beeld
Op basis van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens bewaren telefonie- en internetaanbieders langdurig gegevens over het communicatiegedrag van hun klanten. In de praktijk komt het er op neer dat van elke burger – verdacht of niet – bewaard wordt wie met wie wanneer en hoe lang contact heeft gehad, en waar men toen was. Deze gegevens kunnen een zeer indringend beeld van iemands leefgewoonte, zorgbehoefte, religie of politieke voorkeur opleveren.


Meer informatie?
Lees ook onze berichten over de evaluatie van de Europese Commissie en over de Nederlandse inbreng.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag