• Menu

0 recente resultaten

Netneutraliteit blijft work-in-progress

Het ministerie van Economische Zaken lanceerde een consultatie waarin individuen en organisaties tot vorige week konden reageren op een voorgestelde beleidsregel. Het doel van de beleidsregel was om de regels van netneutraliteit in Nederland te verduidelijken. Ook wij hebben gereageerd: netneutraliteit blijft van wezenlijk belang in Nederland, maar de voorgestelde beleidsregel was op een aantal punten nog onduidelijk.

Netneutraliteit in Nederland

Netneutraliteit blijft work-in-progress. Sinds Bits of Freedom zich in 2012 hard maakte voor een wettelijke bepaling in Nederland is er veel gebeurd. Diverse landen in Europa hebben zich over vergelijkbare voorstellen uitgesproken. Ook in de EU ligt er nu een verordening waarin netneutraliteit lijkt te worden opgenomen, al moet de Raad van ministers van de EU zich er nog over buigen. In Nederland- én in de EU – zijn we natuurlijk intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wettelijke bepalingen. Daarin stelden we steeds voorop: geen data-discriminatie door aanbieders van internetdiensten, zodat innovatie en vrijheidsrechten gewaarborgd zouden blijven.

Problemen in de praktijk

De manier waarop netneutraliteit vorm heeft gekregen in de Nederlandse telecommunicatiewet (7.4a) laat ruimte voor misbruik: alleen aanbieders van internettoegangsdiensten mogen geen onderscheid maken (qua behandeling of prijs) tussen verschillende content. Losse diensten (dus een internetdienst die geen toegang tot het open internet geeft, zoals exclusief e-mail) vallen niet onder het artikel. Dat betekende dat internetaanbieders deals sloten met losse diensten, om zichzelf zo aantrekkelijker te maken voor klanten. Hi bood bijvoorbeeld Spotify aan, zonder dat Spotify-gebruik van je databundel af zou gaan. Vodafone deed iets soortgelijks met streams van RTL. Ook Facebook is geïnteresseerd in dergelijke toepassingen.Volgens de letter van de wet is dat toegestaan, maar het gaat lijnrecht in tegen de bedoeling van de wet: ook positieve discriminatie is discriminatie. ACM, de handhaver, zag er echter geen probleem in.

De beleidsregel

Economische Zaken wil daarom een beleidsregel opstellen die de wet op dat punt verduidelijkt. Voortaan zijn internetaanbieders, als ze losse diensten aanbieden, te kwalificeren als internettoegangsdienst en vallen ze onder de regels van netneutraliteit. Ze mogen zo’n losse dienst dan dus niet bevoordelen. Daarnaast staat er in de voorgestelde beleidsregel dat als je meer dan één losse dienst aanbied, je automatisch ook een internettoegangsdienst wordt.

Verduidelijking?

Een beleidsregel dient ter verduidelijking van de wet, onder andere om meer inzicht te geven in wanneer en hoe de overheid optreedt. Deze beleidsregel zorgt echter voor aardig wat verwarring. Want wat waren aanbieders van losse diensten dan? Geldt dat ook voor Google? En hoe verhoudt dit zich tot triple play pakketten, waarin aanbieders hun eigen VoIP, IPTV en internettoegang aanbieden, zoals bijvoorbeeld XS4ALL doet? Zij hebben toegegeven hun eigen dienst voor te trekken. Wij hebben daarom de minister gevraagd om de beleidsregel te verduidelijken.

Discussie over de toekomst.

Maar we hebben ook ook complimenten voor het ministerie. Zij lijken het belang van netneutraliteit in Nederland te onderkennen en het is goed dat ze nu ook positieve discriminatie tegen willen gaan. Onlangs organiseerden ze een bijeenkomst over neutraliteit op andere webgebieden, waarmee ze laten zien dat ook zij graag Nederland als voorloper zien op dit gebied. Wij waren daar ook bij. Daar dachten we na over of andere internetgebieden moeten voldoen aan dezelfde soort neutraliteitswaarden. Sommigen claimen dat ‘soft neutrality’ niet genoeg is en dat er moet worden gestreefd naar ‘hard neutrality’, waarbij ook peering en transit hieronder vallen. En hoe zit het met search? Of applicatiewinkels? Een andere reactie op de consultatie, stelde dat de bepalingen ook van toepassing moeten zijn op het aanbieden van IPv4 en IPv6.

Het is duidelijk dat er op deze en andere punten nog heel wat discussie nodig is. We zijn daarom benieuwd: wat vinden jullie?

[pdfjs-viewer url=/wp-content/uploads/Reactie-consultatie-beleidsregel-netneutraliteit-door-Bits-of-Freedom-2.pdf viewer_width=460px viewer_height=600px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag