• Menu

0 recente resultaten

Plasterk heeft lak aan iedereen

Minister Plasterk vindt informeren maar lastig. Hoewel de toezichthouder op de Nederlandse geheime diensten en de Tweede Kamer vinden dat meerjarige tapstatistieken niet als staatsgeheim kunnen worden aangemerkt, weigert Plasterk die cijfers openbaar te maken. Met een beroep op het staatsgeheim.

Eén keer eerder maakten de Nederlandse geheime diensten bekend hoe vaak zij telefoon- en internetverbindingen aftappen. Die openheid was niet vrijwillig, maar afgedwongen door de Tweede Kamer. Pogingen om ook cijfers over andere jaren op tafel te krijgen strandden: statistieken over meerdere jaren zouden staatsgeheim zijn.

Bullshit, oordeelde de toezichthouder (pdf) op de geheime diensten. De geheime diensten kunnen zonder problemen tapstatistieken openbaar maken omdat er “van een aanmerkelijke kans op schade aan de nationale veiligheid [geen sprake is].” Logisch, want veranderingen in het aantal taps zijn voor buitenstaanders toch niet te verklaren.

Commissie Dessens sluit zich daarbij aan: “een zo groot mogelijke mate van transparantie [draagt bij] aan maatschappelijk vertrouwen en draagvlak voor het werk van de diensten” en transparantie draagt bij “aan de waarborging van grondrechten”. De Commissie Dessens stelt dat transparantie ook bevorderd kan worden door “royaler cijfermatige informatie te verstrekken over de activiteiten van de diensten.”

Bits of Freedom vroeg daarom minister Plasterk anderhalve maand geleden om openbaar te maken hoeveel telefoon- en internetverbindingen jaarlijks door de AIVD zijn afgetapt, sinds 1971. De minister weigert hondsbrutaal:

Dat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten alsmede de leden van de tweede kamer van oordeel zijn dat gegevens met betrekking tot kwantitatieve tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie kan worden aangemerkt maakt mijn oordeel niet anders.

Ook al kunnen buitenstaanders aan die droge cijfers niet afleiden wanneer de AIVD een telefoon- of internetverbinding aftapt, zijn die cijfers wel interessant: honderd taps per jaar is van een andere orde van tienduizend taps per jaar. En een plotseling explosie van taps per jaar vraagt ook om extra onderzoek (dat niet per se openbaar hoeft te zijn, maar ook gedaan kan worden door de CTIVD).

Bits of Freedom gaat vanzelfsprekend tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. We hopen echter dat ook leden van de Tweede Kamer op hun strepen gaan staan en de minister ter verantwoording roepen.

Update: Thieme (Partij voor de Dieren) heeft kamervragen gesteld. Evenzeer is zij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag