• Menu

0 recente resultaten

Help mee het Europese VVD-programma te verbeteren

Nog even en dan is het zover: in mei 2014 zijn er Europese verkiezingen. Net zoals bij de Nederlandse verkiezingen biedt dat een kans om te zorgen dat de punten waarvoor wij ons inzetten, worden omarmd door politieke partijen. Vandaag presenteren we twee verbeteringen voor het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het concept-verkiezingsprogramma (PDF) van de VVD gaat maar weinig over internetvrijheid, dus er zijn weinig aanknopingspunten voor verbetering (eigenlijk zien we natuurlijk het liefst dat ze ons Manifest voor internetvrijheid  (PDF) overnemen, maar dat lijkt niet realistisch). Eén verbetering valt onder het hoofdstuk dat gaat over de “Europese digitale en telecommarkt”. Op p. 9 kan de VVD aangeven dat zij een open en vrij internet belangrijk vindt:

“Op dit terrein kan Europa een belangrijke meerwaarde zijn. Europeanen zouden namelijk veel meer kopen en verkopen via het internet als de Europese digitale markt niet zo versnipperd zou zijn door de verschillende auteursrechten en regels voor consumentenbescherming, waardoor het erg moeilijk blijft innovatieve diensten in heel Europa aan te bieden. Zo is de digitale muziekdienst Spotify bijvoorbeeld wel in Nederland beschikbaar, maar moet men in andere landen nog wachten. Om het potentieel van deze groeimarkt verder te benutten, pleit de VVD er voor de intellectuele eigendomsrechten verder te harmoniseren, vaart te zetten bij de ontwikkeling van een Europese digitale handtekening en websites en betalingssystemen van een Europees keurmerk te voorzien. De VVD wil dat consumenten ook hun recht kunnen halen als een foute aanbieder in een andere lidstaat is gevestigd.”

Wij stellen voor daar het volgende aan toe te voegen:

Hierbij verliest de VVD het belang van een open en vrij internet niet uit het oog. Alleen een open internet biedt aanbieders van nieuwe innovatieve diensten en burgers de mogelijkheid om maximaal te profiteren van de mogelijkheden van de digitale markt.

Eén verbetering valt onder het hoofdstuk dat gaat over “Europees burgerschap” (p. 23). Ons amendement maakt duidelijk dat de VVD via verdragen zoals TAFTA/TTIP niet inbreuk zal maken op de privacy:

“Ook bij nieuwe dreigingen als cybercrime is het verstandig de krachten te bundelen op Europees niveau. Het heeft geen zin als elke lidstaat opnieuw het wiel uitvindt om zich te wapenen tegen deze cyberbendes. De aanvallen op banken, overheidsinstellingen en websites hebben laten zien dat onze informatie-economie gemakkelijk te ontregelen is. De VVD wil dat de volgende Commissie hier een prioriteit van maakt.
Terrorisme en cybercrime moeten stevig worden bestreden, maar aan het ‘big brother’-gedrag van overheden en bedrijven zitten nadrukkelijk grenzen. Grenzen die we geharmoniseerd moeten vastleggen en bewaken in Europa. De VVD streeft naar een ingrijpende modernisering en versterking van Europese wetten voor de bescherming van persoonsgegevens.”

Wij stellen voor daar het volgende aan toe te voegen:

Daarom sluit het Europees Parlement geen internationale verdragen en overeenkomsten die inbreuk maken op de privacy van Europese burgers.

Wil je zorgen dat de VVD deze verbeteringen overneemt? Als je onderdeel bent van een afdeling, partijcommissie of partijcentrale van de VVD kan je amendementen indienen. Je hebt nog tot 12 oktober om je suggesties in te dienen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag