• Menu

0 recente resultaten

Samenwerken doe je niet alleen

Waar het parlement geniet van het zomerreces, zit minister Opstelten niet stil. Hij is Europa ingetrokken in zijn strijd tegen computercriminaliteit. En hij is onnavolgbaar tegenstrijdig.

In Vilnius sprak minister Opstelten over de Europese samenwerking op het gebied van cybercriminaliteit. De Nederlandse inbreng is als volgt samen te vatten: we moeten samenwerken om grensoverschrijdende cybercriminaliteit te kunnen bestrijden.

Eigengereid
Minister Opstelten heeft nu kritiek op landen die er voor kiezen om eigenhandig actie te ondernemen en niet in Europa samen te werken. Dat is opvallend: totaal anders dan hij met zijn eerdere hackvoorstel doet vermoeden, aangezien dit zelfstandige handelen juist precies is dat Nederland met dit voorstel van plan is.

Europese samenwerking
Wij juichen Europese samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende computercriminaliteit van harte toe. We zijn dan ook blij met zijn opmerkingen, als dit betekent dat drempels die opsporingsambtenaren ervaren bij grensoverschrijdende opsporing worden verlaagd. Wij begrijpen ook wel dat het voor de politie frustrerend en soms ook onwerkbaar is als zij een week moeten wachten op de beantwoording van een eenvoudig rechtshulpverzoek. Hopelijk is dit iets dat Minister Opstelten gaat bekijken.

Europese samenwerking is namelijk altijd te verkiezen boven individueel handelen. Nu Opstelten dat ook inziet, lijkt dit een ideaal moment om af te zien van de hackbevoegdheid? Ja, zeggen wij. Wat jullie?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag