• Menu

0 recente resultaten

Bedrijvenlobby verzwakt Europese privacyregels

Goed initiatief van onze vrienden van Europe v. Facebook! Ze zijn begonnen de enorme invloed van het bedrijfsleven op de bescherming van jouw privacy zichtbaar te maken. Ben je benieuwd welke parlementsleden de wetsvoorstellen van Amerikaanse bedrijven 1-op-1 kopiëren in plaats van jouw privacy te beschermen? 

We berichtten al eerder dat er een ware lobbystorm is opgestoken in Brussel in verband met de herziening van de Europese privacyregels. Bedrijven als Amazon, eBay, Yahoo, Microsoft, verzekeraars en de financiële sector proberen parlementsleden er van te overtuigen dat privacyregels lakser moeten worden. Maar hoe meer ruimte bedrijven krijgen om persoonsgegevens te verwerken, des te minder controle krijgt de gewone internetgebruiker over zijn eigen data. Op lobbyplag.eu vind je een overzicht van parlementsleden die amendementen van industrievertegenwoordigers hebben overgenomen. Ook kun je de lobbypapers die zijn ingestuurd hier nalezen.

Overigens goed om je te beseffen dat deze website  alleen die amendementen in kaart brengt die de bescherming van burgers negatief beïnvloeden: de adviezen van NGO’s zoals Bits of Freedom zijn dus niet opgenomen.

Waar gaat het precies om?

De amendementen van de industrie getuigen allemaal van een compleet gebrek aan balans tussen de rechten van burgers en de belangen van bedrijven: een balans die juist door de leden van het Europees Parlement als wetgever zou moeten worden nagestreefd. Hieronder vind je voorbeelden van een aantal belangrijke bepalingen die zijn verzwakt.

  •  Gerechtvaardigd belang: we deden al eerder onderzoek naar misbruik van de bepaling over gerechtvaardigd belang en toonden aan waarom die moet worden beperkt. De financiële sector denkt daar heel anders over: hun voorstel om de bepaling juist ruimer te maken is terecht gekomen in het rapport van nota bene de commissie IMCO van het Europees Parlement. Die commissie zou zich moeten ichten op de bescherming van consumentenbelangen, maar de bepaling maakt het nu juist makkelijker voor meer bedrijven om jouw gegevens te gebruiken.

04_legitimate_interrest

  • Toestemming. Bits of Freedom pleit voor sterkere toestemming met echte vrije keuze. Uit onderstaande bepalingen wordt duidelijk dat toestemming, als het aan ondermeer eBay en Amazon ligt, niet zo veel meer voor zal stellen. En die zijn ook direct overgenomen. Toestemming hoeft volgens deze voorstellen niet ‘expliciet’ te zijn en kan ook worden gevraagd in situaties waarin burgers eigenlijk helemaal geen ‘nee’ kunnen zeggen.

10_Consent

09_Consent

  • Pseudoniemen. Het gebruik van pseudoniemen in databanken betekent uiteraard niet dat gegevens in die databanken niet meer in aanmerking moeten komen voor bescherming. Onderstaande bepaling beperkt echter de werking van de privacyregels en sluit pseudoniemen uit van bescherming.

02_Pseudonym

  • Profiling. Tracken, in kaart brengen en volgen: het profileren van burgers, zowel online als offline mag alleen onder strenge voorwaarden of na (echte!) toestemming. De Amerikaanse Chamber of Commerce vindt van niet. Profileren moet gewoon kunnen, behalve als de gevolgen ‘unfair’ zouden zijn. En wie stelt dat vast? Juist.

11_Profiling

Whats next?

Onlangs zeiden we het al op Twitter: er zijn ontzettend veel commerciële lobbyisten in Brussel die de privacyregels naar hun hand willen zetten – maar er zijn altijd nog meer internetgebruikers. We kunnen de strijd om controle over jouw persoonlijke gegevens dus winnen. Wil je ons hierbij helpen? Houd dan onze website en Twitter in de gaten, doneer aan Bits of Freedom of ga naar privacycampaign.eu om contact op te nemen met parlementsleden. Met vragen kun je altijd contact opnemen met Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag