Structureel doneren is voordeliger dan je denkt

Donateursweek is los, op naar de 750!

Een 'veelbelovende' Opstelten op eerste cybersecurityoverleg

We zijn begonnen! Voor wie het nog niet had gehoord: deze week is het donateursweek bij Bits of Freedom. Van 10 tot 14 december gaan we er alles aan doen om de 750 nieuwe donateurs aan te trekken die we nodig hebben om ons werk in 2013 te kunnen blijven doen.

De hele week zullen we regelmatig updates geven over hoe ver we ons doel al zijn genaderd. En we beginnen goed: sinds onze eerste oproep anderhalve week geleden hebben we al flink wat donaties ontvangen. Dus de teller begint niet op 0, maar op 20%!

Maar we zijn er nog lang niet. En we hebben jouw hulp nodig om de 750 te halen. Hoe kun je helpen? In de eerste plaats door donateur te worden natuurlijk. En verder door zo veel mogelijk mensen op te roepen om hetzelfde te doen. Kijk hier voor alle manieren waarop je kunt helpen.

De eerste 20% is binnen, op naar de 100!

 

 1. Roel

  Beste Bit Of Freedom,

  Ik wil jullie misschien best wel steunen maar doen jullie ook iets tegen de ware Inquisitie die de VWA (Voedsel- en Waren Autoriteit) momenteel aan het voeren is, en die steeds erger wordt? (Vroeger heette dit een dienst, nu een autoriteit en dat maken ze goed waar.) Ik lees over dit onderwerp helemaal NIKS bij BOF, terwijl het je reinste censuur is, die ook nog eens met veel machtsvertoon wordt uitgeoefend.

  Wanneer iemand op zijn blog schrijft dat hij baat heeft gehad bij een bepaald homeopathisch middel, dan wordt er door de VWA met zeer hoge boetes gedreigd als die bewering niet snel verwijderd wordt. Ze zijn hier zeer actief in. Dit gaat dus heel wat verder dan een door de overheid ingesteld internetfilter.
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/edith-schippers-homeopathie-bewijs-heilzame-werking/

  Straks kan ik mijn noodzakelijke medicijnen niet meer kopen omdat de minister (en de FAO, lees: de farma-industrie) vindt dat ik een regulier middel moet gebruiken, waar ik echter alleen maar zieker van word, ook al zijn die middelen zogenaamd wetenschappelijk bewezen. Maar wetenschappelijk medisch bewijs is mij helaas meer dan eens lariekoek gebleken. Eeuwenlange homeopathische expertise daarentegen (ondanks de kritiek die je er óók op kunt hebben!), is bij mij meer dan eens heilzaam tot zeer heilzaam geweest. Kortom, ik hoef geen bewijs, want dat deugt toch niet; aan mijn eigen overtuiging en ervaring heb ik genoeg, en die wil ik ook beide vrijelijk kunnen uiten en uitwisselen op o.a. het internet.

  Alleen vrije uitwisseling van gedachten en ervaringen brengt de mensheid verder, ook op medisch gebied. Als wij onze gezondheid enkel in de handen leggen van éénzijdig opgeleide artsen en daarmee van farmaceuten, vindt een enorme verschraling van de medische mogelijkheden en keuzevrijheid plaats. Er is een enorm gedachtegoed (dat ik ook niet allemaal zomaar onderschrijf, maar dat hoeft nou juist ook niet) buiten de reguliere medische kennis, dat nu in rap tempo monddood wordt gemaakt. Waarom zwijgt BOF hierover, of heb ik iets gemist? Is dit te weinig een techneuten-onderwerp, en is ook voor jullie de (o, zo feilbare) wetenschap een heilig goed dat boven de vrijheid van meningsuiting gaat?

  Ook wie (net als ik vroeger) ‘niet gelooft’ in homeopathie (en het ook niet wil proberen om zich te overtuigen), moet inzien dat dit een vorm van censuur is. Dat die waarschijnlijk is ingegeven door de machtige farmaceutische industrie laat zich raden.

  Ik voel mij beknot in mijn burgerlijke rechten en vrijheden, en wel zó, dat dit mij niet alleen geestelijk beperkt doordat ik niet meer kan schrijven en lezen wat ik wil, maar ook ten koste gaat van mijn lichamelijke gezondheid, want steeds minder homeopathische medicijnen zullen nog gemaakt kunnen worden, nu niemand mag publiceren waar ze voor zijn. Moeten straks homeopathische studieboeken verbrand worden misschien? Ik zie het verschil niet namelijk met deze digitale boekverbranding.

  En hiermee houdt het niet op. Want na de homeopathie zijn nu ook de voedingssupplementen aan de beurt:
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-codex-alimentarius-in-werking-2/

  Volgens mij is procederen bij het EHRM de enige nog mogelijke weg terug. Maar daar heb ik geen geld en geen tijd voor. Wie gaat dat dan doen? BOF misschien?

  Bits Of Freedom, wat is uw standpunt in dezen? En vooral: welke actie zou U kunnen ondernemen?

 2. Jan

  Roel,

  Elke burger mag bloggen over producten die al dan niet werken.
  Ook over homeopatische onzin. Het zijn de producenten die niet mogen schermen met onbewezen claims.

  Er mocht al jaren niet geadverteerd worden dat een bepaald product goed is tegen een bepaalde aandoening of ziekte. Dat is alleen toegestaan voor producenten van geneesmiddelen.

  Dat Nu ook voedingssupplementen en andere middelen eerst moeten bewijzen dat de stoffen die er in zitten werkzaam zijn is niet meer dan logisch lijkt me. Als klant wil je informatie van “medische” websites voor waar aan kunnen nemen, zeker van bedrijven. Nu die websites alleen mogen claimen indien ze de onderzoeksrapporten en bewijzen erbij moeten publiceren lijkt me dat en goede stap.

  Wat er dus beperkt wordt is de mogelijkheid om reclame te maken, niet de mogelijkheid om te roeptoeteren dat 100% onwerkzame stoffen toch heus wel hielpen tegen je wiebelknie.

  • Roel

   Jan,

   Ik weet niet of je namens BOF spreekt, maar je standpunt is duidelijk. Je ondersteunt de censuur. En wel met dezelfde argumenten: het is beter voor de consument als wij (de overheid) bepalen wat goed voor ze is. Want wij bepalen wanneer iets waar of niet waar is, en wel volgens onze methode.
   Dat al veel langer niet geadverteerd mag worden dat een bepaald product goed is tegen een bepaalde aandoening of ziekte is niet waar, maar maakt voor de discussie verder niet uit.
   En het gaat echt niet alleen om reclame. Ook b.v. journalisten en bloggers worden beboet.
   De zogenaamde bewijzen waar farmaceuten mee komen, en waar jij je door beschermd waant, zijn vaak flinterdun, of zwaar gemanipuleerd (onlangs in het nieuws). Zelfs als ze wél kloppen, en je krijgt zo’n onderzoek eens te lezen (wat voor een niet-medicus niet eenvoudig is, want ze zijn niet zomaar toegankelijk) dan blijkt vaak dat het percentage positief op het betreffende middel reagerenden maar 60% of soms nog veel lager is.
   Kortom bewijs, wat is bewijs, het woord suggereert een absolute waterdichte waarheid, maar dat is zo’n farmaceutisch wetenschappelijk bewijs geenszins, ook niet als ze integer zijn uitgevoerd.
   Overigens zijn er ook wel wetenschappelijke bewijzen t.a.v. homeopathie, alleen niet van elk middel afzonderlijk, want dat kan ook niet om allerlei redenen, maar de werking an sich is meermalen aangetoond.
   Ik geloof niet in het bestaan van kabouters of UFO’s, maar wie erover wil schrijven mag van mij, zonder bewijs te leveren. Wasmiddelfabrikanten c.s. hoeven (terecht) ook niet te bewijzen wat ze claimen. Dat farmaceuten dat wel moeten,is vooral omdat ze met uiterst giftige stoffen werken die bedoeld zijn om in te nemen, en die mag je aan de allerstrengste eisen onderwerpen puur om ongelukken en onnodige blootstelling te voorkomen.
   Het gaat dus ook helemaal niet om de vraag of homeopathie onzin is of niet, het gaat erom of de overheid mag bepalen wat onzin is en wat niet, wat waar is of wat niet, en wat geschreven mag worden of niet.
   Het ziet er dus naar uit dat jij wel voor vrijheid van meningsuiting bent, maar alleen voor zover je de mening zelf kunt onderschrijven. Vrijheid voor jouw meningsuiting dus.
   Overigens valt reclame ook onder de vrijheid van meningsuiting.

   Ik zal Bits Of Freedom niet ondersteunen.

  • Jan

   Nee, ik spreek niet namens Bits of freedom, en spreek niet namens de overheid of de ‘industrie’.

   Jammer dat je Bof afrekent op een post op internet. Je vraagt hem de vrijheid die ik heb te verdedingen, tot het tegen jouw standpunt gebruikt wordt.

  • Roel

   Jan,

   Je laatste zin is me een beetje onduidelijk. Zoals ik hem begrijp is het onzin: Je legt me iets in de mond wat ik niet beweer of doe. Welke beperking van de vrijheid van meningsuiting bepleit of veronderstel ik dan in wat ik schrijf? Geen enkele hoor.
   Verder ga je inhoudelijk nergens op in. Vrijheid van meningsuiting ben je vóór, maar beweringen die volgens jóuw maatstaven onzin zijn, die mogen van jou best verboden worden. Dat is toch jouw opvatting? Jíj bepleit toch een inperking van de vrijheid van meningsuiting? Of begrijp ik jou nu ook verkeerd? Dan kunnen we misschien beter met deze discussie stoppen.
   Desniettemin nog één opzetje: Als we alleen nog maar mogen schrijven wat te bewijzen valt kon het weleens heel stil worden op het internet. Want wat bewezen verklaard kan worden en hoe dat bewijs geleverd moet worden en door wie, dat is allemaal nogal subjectief, en vaak afhankelijk van economische belangen, zoals ik in mijn vorige post al aangaf. En als de ene soort uiting verboden kan worden, omdat die niet bewezen kan worden, zouden er dan niet meer categorieën kunnen volgen? Dáár gaat het even om. En dat BOF daar tot nu tot blind voor is gebleken, dát vind ik heel wat zorgelijker dan om je druk te maken om een eventueel downloadverbod, om maar even wat te noemen. Van mij mag het hoor (je daar druk om maken), maar ondertussen wordt er een écht burgerrecht geschonden, en daarbij een belangrijk precedent geschapen.

   Ondertussen zie ik dus nog steeds geen reden om BOF te steunen.

  • Tim Toornvliet

   @Roel: we vinden dat informatie nooit zomaar verwijderd mag worden. Daar moet een duidelijke wettelijke reden voor zijn en een zorgvuldige procedure voor worden gevolgd. Ik kan niet oordelen of dat het geval is bij de voorbeelden die jij noemt.
   Verder richten we ons meestal niet op specifieke gevallen, maar proberen we te zorgen dat de regels duidelijk zijn en goed worden gehandhaafd. Zodat jij je bijvoorbeeld op die wetten en procedures kunt beroepen en kunt voorkomen dat informatie onterecht wordt verwijderd.
   Dus we komen zeker op voor de vrijheid van meningsuiting en delen je bezorgdheid.

  • Roel

   @Tim Toornvliet: Het gaat me niet om de specifieke gevallen natuurlijk. Ik wilde vooral weten of jullie bij machte zijn tegen deze absurde regels iets te doen. Maar als je vindt dat censuur OK is als het maar een wettelijke basis heeft en volgens de juiste procedures plaatsvindt, hm… tja, dan wordt het al moeilijk natuurlijk. Jullie verzetten je toch wel eens vaker tegen al bestaande regels? Zit er echt niet meer in bij BOF dan mijn bezorgdheid delen?…. Denk er nog eens over na…. en probeer het eens in de gaten te houden en in een bredere context te zien. Want halve en hele websites worden verwijderd, dit gaat echt heel ver. En waar houdt het op? De consequenties kunnen heel vergaand zijn.
   Nog ’n linkje: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-sluipmoordenaar-kiest-betutteling-als-wapen/

   BOF steunen?….nee dat doe ik intussen nog maar even niet.

  • Tim Toornvliet

   @Roel: Dank voor de link. Ik zal kijken wat we kunnen doen. Ik hoop dat je begrijpt dat we -helaas- niet de middelen en de capaciteit hebben om alles op te pakken, ook al valt het binnen onze scope. En dat ik me meer moet verdiepen in het verhaal voordat ik kan oordelen of en hoe wij kunnen helpen. Als je trouwens voorbeelden hebt van informatie op sites die door de NVWA is verwijderd: stuur ze op!

  • Roel

   @Tim Toornvliet: OK, ik snap dat het voor jullie misschien niet meteen voor de hand ligt dat jullie je hier mee bezig houden, dat dit onderwerp misschien niet direct in jullie ‘etalage’ past. Het is natuurlijk ook breder dan alleen internetcensuur. Maar ik hoop dat jullie in gaan zien hoe absurd deze wetgeving is, en hoe ver dit gaat en vooral hoezeer dit indruist tegen het idee dat internet een vrijplaats moet zijn voor het uitwisselen van ideeën, informatie en gedachten. Een heel kennisgebied dreigt aan de geïnteresseerde internetters ontnomen te worden. Het gaat niet alleen om homeopathie en voedingssupplementen, maar ook om kruidengeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde. Eerder sprak ik van digitale boekverbranding, en dat vind ik beslist geen overstatement.
   Welke de blogs zijn die aangepakt zijn weet ik helaas niet meer. Maar ik herinner me er twee die klaagden dat ze een dreigbrief van de NVWA kregen met het bevel om bepaalde informatie te verwijderen. Wel zag ik dat de website van de firma Heel.nl flink is aangepast. Je kunt niet meer zoeken op toepassing. Verder is de site enkelvoudigehomeopathie.nl die door VSM werd gerund, en enorm veel informatie gaf, geheel uit de lucht. (Ik zag de bui gelukkig hangen en heb hem net op tijd binnengehaald met een offline browser). In Duitsland zie je bij Pekana dat ze elk verband tussen product en kwaal hebben moeten verwijderen.
   Ik vrees voor nog andere (buitenlandse) sites, die geheel dreigen te verdwijnen, maar die ga ik hier niet noemen natuurlijk.
   Het zou mooi zijn als jullie dit op kunnen pakken. Want wat je ook van alternatieve geneeswijzen mag denken – en ik ben daar zelf ook best kritisch op – mensen monddood maken en informatie onthouden dat vind ik absoluut niet kunnen, op het open internet niet én daarbuiten niet.

 3. Henk

  Bits of Freedom leek een leuk initatief maar ook ik ondersteun ze niet meer.

  Het blijkt na onderzoek dat er relaties zijn tussen BOF en Dhr Ivo opstelten. Deze man wil het internet kapot maken. BOF heeft ook verhoudingen met Sanoma. Hier wil je echt niet mee in zee.

 4. Waarom Bits of Freedom? Daarom! • Marketingporn

  […] organisatie in Nederland die echt voor je vrijheid opkomt. Alles over hun donateursweek lees je daar. Meedoen dus. Voor het te laat […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.