• Menu

0 recente resultaten

BREIN verwijdert onterecht advertenties: auteurs de dupe

Het publiceren van een eigen e-book is tegenwoordig vrij eenvoudig. Auteurs kunnen zichzelf gemakkelijker dan ooit onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld door een e-book gratis op Marktplaats aan te bieden. Maar het kan zomaar gebeuren dat BREIN een advertentie ziet als inbreuk op het auteursrecht en deze zonder tussenkomst van Marktplaats verwijdert. Daarbij worden nog wel eens fouten gemaakt. Die fouten beperken de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Het “beschermen van creatieven” lijkt nog een hele kunst.

Auteursrechthebbenden sturen geregeld verzoeken om materiaal te verwijderen naar websitehouders. Een deel van zulke ‘notice & takedown’ verzoeken zijn gericht op inbreuken. Daartegenover staat een flink aantal onterechte verzoeken.

Een recent voorbeeld daarvan is de verwijdering van een e-book van Tim Hinterding. De zelf-publicerende auteur plaatste op 27 september op Marktplaats een advertentie voor een e-book tegen een promotionele prijs van nul euro. Deze advertentie werd offline gehaald met een weinig specifieke melding van Marktplaats:

Wij hebben uw advertentie helaas moeten verwijderen, omdat een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten ons in een ondertekende verklaring heeft laten weten dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander recht.”

Een vreemde reactie, zo stelt Hinterding: hij heeft namelijk zelf het auteursrecht. Hinterding vraagt de ondertekende verklaring op, maar het blijkt dat Marktplaats hem de verklaring niet kan sturen. Marktplaats geeft in haar e-mail gelukkig de mogelijkheid om te reageren op een onterechte verwijdering. De auteur moet voor opheldering een klacht sturen aan het adres van BREIN.

In een telefoongesprek biedt BREIN zijn excuses aan en verheldert dat “civiele rechercheurs” bij BREIN de bevoegdheid hebben om eigenhandig en direct “dubieuze” advertenties te verwijderen van Marktplaats.

De advertentie van Hinterding is nog steeds niet hersteld, maar de auteur hoopt het e-book in korte tijd weer als advertentie online te zetten. Voor nu kun je zijn boek op zijn website downloaden. Helaas is het achterliggende probleem hier echter niet mee opgelost. Dit geval is namelijk lang niet het enige voorbeeld van een onterechte verwijdering.

Het probleem is dat organisaties van rechthebbenden volledig geautomatiseerde systemen gebruiken om sites op de hoogte te stellen van inbreuken. Ze beweren dat ze te goeder trouw zijn en dat hun meldingen kloppen. Maar dit is zeker niet altijd het geval.

Tegelijkertijd beschikken de meeste websites niet over de middelen om de geldigheid van deze verzoeken te controleren. En daarom wordt materiaal vaak onterecht verwijderd. Het is in Nederland moeilijk om de verantwoordelijke voor het onjuiste verzoek aan te pakken. Dat zou moeten veranderen. Onterechte verzoeken tot takedown, die niet in goeder trouw zijn ingediend, moeten worden bestraft.

Update (11 oktober 2012):
Ter volledigheid: Tim Hinterding heeft een gedeeld auteursrecht. Samen met schrijver Thomas Verbogt heeft hij het e-book gemaakt. De advertentie staat weer inmiddels weer op Marktplaats.

Update (12 oktober 2012):
In een reactie zegt BREIN: “het aangehaalde geval met Tim Hinterding staat op zichzelf”. Volgens BREIN komen klachten in de praktijk niet vaak voor.
Er zijn echter veel internationale voorbeelden die duidelijk maken dat het ten onrechte verwijderen van content wel degelijk een probleem vormt. Daarnaast valt uit het ontbreken aan klachten niet af te leiden dat alle verwijderingen dus ook rechtmatig zijn. Brein claimt weliswaar vrijwel nooit onterecht op te treden, maar die bewering is niet te toetsen. Voorop staat dat verzoeken tot verwijdering zorgvuldig moeten worden opgesteld en uitgevoerd. Elke onterechte verwijdering is er natuurlijk één te veel, waardoor auteurs schade leiden.

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag