Kunst over privacy op Ars Electronica

BREIN verwijdert onterecht advertenties: auteurs de dupe

Maakt het ons makkelijker, dat kost minder
DOSSIER: Platformen

Het publiceren van een eigen e-book is tegenwoordig vrij eenvoudig. Auteurs kunnen zichzelf gemakkelijker dan ooit onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld door een e-book gratis op Marktplaats aan te bieden. Maar het kan zomaar gebeuren dat BREIN een advertentie ziet als inbreuk op het auteursrecht en deze zonder tussenkomst van Marktplaats verwijdert. Daarbij worden nog wel eens fouten gemaakt. Die fouten beperken de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Het “beschermen van creatieven” lijkt nog een hele kunst.

Auteursrechthebbenden sturen geregeld verzoeken om materiaal te verwijderen naar websitehouders. Een deel van zulke ‘notice & takedown’ verzoeken zijn gericht op inbreuken. Daartegenover staat een flink aantal onterechte verzoeken.

Een recent voorbeeld daarvan is de verwijdering van een e-book van Tim Hinterding. De zelf-publicerende auteur plaatste op 27 september op Marktplaats een advertentie voor een e-book tegen een promotionele prijs van nul euro. Deze advertentie werd offline gehaald met een weinig specifieke melding van Marktplaats:

Wij hebben uw advertentie helaas moeten verwijderen, omdat een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten ons in een ondertekende verklaring heeft laten weten dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander recht.”

Een vreemde reactie, zo stelt Hinterding: hij heeft namelijk zelf het auteursrecht. Hinterding vraagt de ondertekende verklaring op, maar het blijkt dat Marktplaats hem de verklaring niet kan sturen. Marktplaats geeft in haar e-mail gelukkig de mogelijkheid om te reageren op een onterechte verwijdering. De auteur moet voor opheldering een klacht sturen aan het adres van BREIN.

In een telefoongesprek biedt BREIN zijn excuses aan en verheldert dat “civiele rechercheurs” bij BREIN de bevoegdheid hebben om eigenhandig en direct “dubieuze” advertenties te verwijderen van Marktplaats.

De advertentie van Hinterding is nog steeds niet hersteld, maar de auteur hoopt het e-book in korte tijd weer als advertentie online te zetten. Voor nu kun je zijn boek op zijn website downloaden. Helaas is het achterliggende probleem hier echter niet mee opgelost. Dit geval is namelijk lang niet het enige voorbeeld van een onterechte verwijdering.

Het probleem is dat organisaties van rechthebbenden volledig geautomatiseerde systemen gebruiken om sites op de hoogte te stellen van inbreuken. Ze beweren dat ze te goeder trouw zijn en dat hun meldingen kloppen. Maar dit is zeker niet altijd het geval.

Tegelijkertijd beschikken de meeste websites niet over de middelen om de geldigheid van deze verzoeken te controleren. En daarom wordt materiaal vaak onterecht verwijderd. Het is in Nederland moeilijk om de verantwoordelijke voor het onjuiste verzoek aan te pakken. Dat zou moeten veranderen. Onterechte verzoeken tot takedown, die niet in goeder trouw zijn ingediend, moeten worden bestraft.

Update (11 oktober 2012):
Ter volledigheid: Tim Hinterding heeft een gedeeld auteursrecht. Samen met schrijver Thomas Verbogt heeft hij het e-book gemaakt. De advertentie staat weer inmiddels weer op Marktplaats.

Update (12 oktober 2012):
In een reactie zegt BREIN: “het aangehaalde geval met Tim Hinterding staat op zichzelf”. Volgens BREIN komen klachten in de praktijk niet vaak voor.
Er zijn echter veel internationale voorbeelden die duidelijk maken dat het ten onrechte verwijderen van content wel degelijk een probleem vormt. Daarnaast valt uit het ontbreken aan klachten niet af te leiden dat alle verwijderingen dus ook rechtmatig zijn. Brein claimt weliswaar vrijwel nooit onterecht op te treden, maar die bewering is niet te toetsen. Voorop staat dat verzoeken tot verwijdering zorgvuldig moeten worden opgesteld en uitgevoerd. Elke onterechte verwijdering is er natuurlijk één te veel, waardoor auteurs schade leiden.

 

 1. brinkie

  De gedupeerde moet BREIN aansprakelijk stellen voor de geleden schade op dezelfde manier als BREIN fictieve schade claimt bij vermeend auteursrechteninbreuk.

 2. Remy Wetzels

  Even schrijnend is het automatisch verwijderen en blokkeren van streams:
  http://io9.com/5940036/how-copyright-enforcement-robots-killed-the-hugo-awards

 3. Jan

  Als de melding “omdat een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten ons in een ondertekende verklaring heeft laten weten dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander recht” weergeeft wat er gebeurd is, dan heeft iemand (BREIN) toch valsheid in geschrifte gepleegd?

 4. Eerde

  Het lijkt ‘Barbertje moet hangen’ wel 😉
  “Maar edelachtbare … ik ben Barbertje”, riep Tim Hinterding !

  Nou ja het is en blijft een onrechtmatige daad van brein(loos). Dat moet zeer goed te brengen zijn bij een (kanton)rechter, Tim Hinterding moet een fikse schadevergoeding eisen (en hopelijk krijgen).
  Stel 5.000,= Euro, af te trekken van die andere Tim (Timmie ‘t kuikentje) zijn salaris, vakantiegeld of bonus.

  Dan stopt het heel snel.

 5. Robbert Baruch

  Wat een onzinbericht.

  Het komt vrijwel nooit voor. De genoemde situatie staat op zichzelf en bewijst bovendien dat het systeem om fouten te herstellen goed werkt. De betreffende advertentie stond op de veilingsite Marktplaats tussen enkele tientallen advertenties voor illegale digitale kopieen van boeken en is per abuis meegenomen.

  Zoals gebruikelijk is de aanbieder van de advertentie, in dit geval de schrijver, door Marktplaats van de verwijdering op de hoogte gebracht. Hij heeft daarop met BREIN contact opgenomen. BREIN heeft zijn excuses aangeboden, de schrijver heeft die aanvaard en zijn advertentie is opnieuw geplaatst.

  BREIN heeft sinds 2003 maar liefst 135.945 keer op veiling sites ingegrepen waarbij rond de 680.000 advertenties met illegaal aanbod zijn verwijderd. In de maand september is 592 keer opgetreden waarvan dus één (1) keer onterecht. Het komt heus wel een enkele keer voor dat een aanbieder naast een reeks advertenties met illegaal aanbod er eentje tussen heeft staan met legaal aanbod en dat die per abuis is meegenomen. Maar die kan dan altijd terug geplaatst worden (maar de advertenties voor illegaal aanbod uiteraard niet). Het aantal foutmeldingen over de afgelopen (bijna) 10 jaar ligt onder de 10. Dat is minder dan 0.01 %. Het systeem zorgt er bovendien voor dat eventuele fouten worden hersteld. Het zou BoF sieren als zij dat ook zouden doen.

 6. MathFox

  Hoe durft U zo stellig te beweren dat slechts 1 op de 10.000 ingrepen van BREIN onterecht is als U niet kunt wijzen op een onafhankelijk onderzoek. Wat U noemt zijn de fouten die bij BREIN zelf bekend zijn, daarbij is, dankzij het ontwijkende gedrag van de tussenpersonen, een aanzienlijke onderrapportage:

  Hinterding vraagt de ondertekende verklaring op, maar het blijkt dat Marktplaats hem de verklaring niet kan sturen.

  Denkt U dat BREIN bereid is om mee te werken aan een onderzoek door BoF naar de correctheid en legitimiteit van haar take-down notices?

 7. Tim Hinterding

  Beste Robbert Baruch,
  Ik ken u niet, maar kennelijk bent u nogal betrokken bij Brein, want Brein neemt een aantal van uw opsommingen die u hierboven plaatst gewoon over op de Brein website. In mijn ogen is dat hetzelfde als aan de haal gaan met iets dat van een ander is, maar ik ga er van uit dat u dit best vindt.
  (Brein neemt ook gewoon uw fouten klakkeloos over, Marktplaats is geen veilingsite)
  U bagatelliseert het een en ander met cijfers, maar waar het hier om gaat is dat de procedure niet klopt: ik krijg van Marktplaats via email bericht dat mijn advertentie is verwijderd. Als ik daarna contact opneem met Marktplaats leggen ze mij uit dat zij ‘geen partij zijn’ en dat Brein eigenhandig de advertentie heeft verwijderd.
  En dan krijgt de steller van de advertentie automatisch een email met Marktplaats als ‘afzender’.
  Handig zou zijn als dit ook even werd uitgelegd in de ‘aankondiging van verwijdering’.
  In eerste instantie heb ik aan Marktplaats gevraagd om de ondertekende verklaring, want dat was immers de belangrijkste reden van verwijdering.
  Maar die kwam niet en ‘ ik moest het met Brein uitzoeken.’
  Ik heb toen een mail naar Brein gestuurd en de volgende dag belde meneer S.S. mij op om een en ander uit te leggen en excuus aan te bieden.

  Maar het meest bizarre is wel, dat Brein niet eens de moeite heeft genomen om te onderzoeken om welk ebook het eigenlijk ging. Ze hebben het niet eens gezien of gelezen.
  Bovendien vind ik deze actie tamelijk willekeurig: Dit ebook is ook gewoon via museum Coda in Apeldoorn te downloaden en via een antal andere websites met gratis ebooks.
  Begin vorig jaar werd het via pay-with-a-tweet ruim duizend keer gedownload.
  Ik heb aan Marktplaats een tip gegeven om dit soort gevallen te kunnen voorkomen in de toekomst.

  Maar laten we wel wezen, in feite is Brein inzake ebooks bezig met symptoombestrijding.
  Want ik durf te beweren dat het beleid van uitgevers voor een groot deel ten grondslag ligt aan het ‘succes’ van het downloaden van ebooks.
  Hebben uitgevers er in eerste instantie via een anti-ebooklobby alles aan gedaan om ebooks te weren van de Nederlandse markt, toen ze dat niet meer konden tegenhouden werden er andere methodes aangewend: DRM op ebooks, zodat goedwillende ebookkopers werden behandeld als potentiele criminelen en vrijwel niets met hun ebooks konden (of kwijt als hun ereader stuk ging)
  Ook de beschikbaarheid van ebooks ten aanzien van dezelfde titel die als gedrukt boek verscheen: lang niet alle gedrukte boeken hebben een digitaal zusje, of dat verschijnt veel later.
  Mensen die toch digitaal willen lezen scannen zelf zo hun boeken om er een ebook van te maken. En ja, dan gaat zo’n ebook ook naar vrienden en verder.
  En dan is er de verkoopprijs van het ebook: Iedereen kan op zijn vingers natellen dat de kosten die niet gemaakt worden bij de productie van een ebook eigenlijk ook niet doorberekend mogen worden: geen papier, geen drukkosten, geen transportkosten, geen opslag etc.
  Wist u dat als u een ebook koopt u niet de eigenaar bent, maar slechts gebruiker van een licentie? (ook al betaal je vrijwel net zoveel als voor de papieren uitgave)
  Wist u dat door DRM de beschikbaarheid van het ebook beperkt is en dat de Belastingdienst dat daarom ziet als ‘huur’, waardoor het onder het hogere BTW tarief valt?
  Ik durf te beweren dat al deze faktoren een groot aandeel hebben bij de ontwikkeling van ‘ebookpiraterij’.
  En of dit tij nog te keren valt, zal de tijd leren, maar doordat uitgevers jarenlang de verlangens van hun klanten hebben genegeerd, kweek je geen blije lezers, maar lezers die dan zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om digitaal te kunnen lezen.
  Want ereaderproducenten leveren elke maand wèl een nieuwe ereader, die ontwikkelingen gaat goed en daar wordt nog altijd geluisterd en onderzocht wat klanten willen.
  En dat Brein zich nu richt op illegale ebooks, is in mijn ogen symptoombestrijding en kortzichtig.

 8. Pieter

  Dus een privé-organisatie (Brein) heeft het recht om advertenties te verwijderen van Marktplaats??? En dan nog wel een organisatie, waarvan de werkwijze niet transparant is en gefinancierd wordt door bedrijven die er baat bij hebben om zoveel mogelijk verkopen te voorkomen, die niet via (bij voorkeur hun) winkels verlopen?
  Lijkt mij dat Marktplaats onder druk van Brein hen teveel rechten heeft gegeven… Zouden ze het bij Marktplaats ook goed vinden als Brein voor zou stellen dat er voortaan iedere dag huiszoeking plaats gaat vinden bij hun kantoren?

 9. Anonymous

  Geachte Robbert Baruch,
  U bent goed de weg kwijt. Niet iedereen klaagt over fouten van BREIN-loos en BREIN-loos is zelden helemaal eerlijk in de informatie die ze verstrekt. Verder is het onbehoorlijk dat BREIN-loos accepteert dat zij het recht heeft advertenties te verwijderen. Maar dat zal op een bepaalde manier wel zelfs opgeeist zijn. Het toont wederom aan dat BREIN een machtsbeluste en verder normloze organisatie is zonder enig besef wanneer ze over grenzen heen gaat.

 10. Arie

  SNB react en brein kunnen eigenlijk maar 1 ding heel goed: verkopertje treiteren op tweedehands sites. Zum kotzen.

Laat een antwoord achter aan Eerde Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.