Bits of Freedom zoekt student of stagiair marketing [vacature]

Wat móet er in de evaluatie bewaarplicht?

PvdA leden gezocht! Amendementen op verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal deze zomer de bewaarplicht evalueren. Het is belangrijk dat het ministerie deze evaluatie serieuzer neemt dan de evaluatie van de Europese Commissie van vorig jaar. Het ministerie mag belangrijke vragen niet opnieuw onbeantwoord laten en moet voorzien in een grondige onderbouwing.

Artikel 13.9 van de Telecommunicatiewet luidt:

“Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet en vervolgens telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de wijziging van de artikelen 13.2a, 13.4 en 13.5 in de praktijk, voor zover die wijzigingen betrekking hebben op de implementatie van Richtlijn nr 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.”

Dat klinkt wellicht wat cryptisch, maar hier staat dat de minister van Veiligheid en Justitie de bewaarplicht moet evalueren. Die moet hij dan voor 1 september aan de Eerste en Tweede Kamer sturen. De evaluatie moet ingaan op de doeltreffendheid en de effecten van de bewaarplicht.

De bewaarplicht is geïntroduceerd als een zogenaamd noodzakelijk opsporingsmiddel in onderzoeken naar zware criminaliteit. Op grond van die bewaarplicht moeten telefonie- en internetaanbieders de gebruikers- en verkeersgegevens van hun klanten voor respectievelijk 12 en 6 maanden bewaren. Zij moeten dus onthouden wie jij bent, met wie jij wanneer contact hebt gehad en waar je toen was. Ook als je nergens van wordt verdacht. En als de politie daar om vraagt, moeten ze die gegevens afgeven. Zij weten dus precies waar jij was op 13 augustus vorig jaar. En met wie je toen belde. Weet jij het nog?

Op Europees niveau werden deze regels vorig jaar al geëvalueerd. Het resultaat was bedroevend slecht. De bewaarplicht levert niets anders op dan een gigantische inbreuk op de privacy van 500 miljoen onverdachte burgers. Ook de kwaliteit van de evaluatie zelf was bedroevend, ondanks het advies dat wij vooraf samen met 37 andere organisaties gaven. Bits of Freedom schreef daarom een schaduwrapport. Nu de Europese Commissie de noodzaak van deze regels niet kan onderbouwen, vormt de bewaarplicht een flagrante schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het is dan ook belangrijk dat de Nederlandse overheid deze evaluatie serieuzer neemt dan die van de Europese Commissie vorig jaar. De Nederlandse inbreng bestond toen uit een overzicht van strafzaken waarin verkeersgegevens een rol speelde. Het ministerie vertelde er echter niet bij dat meer dan de helft van die zaken onderzocht werden voordat de bewaarplicht van kracht werd en daarmee juist aantoonde dat deze regels helemaal niet nodig zijn. Cruciale vragen over de invloed van de bewaarplicht op de ontwikkeling van de criminliteit in Nederland bleven onbeantwoord. De Nederlandse inbreng was bescheiden, zo schreef de minister, “gezien de beperkte tijd en het feit dat het verzoek in de vakantieperiode is uitgezet”. Gaat dat bij deze evaluatie, nu de zomer zich weer aandient, opnieuw het excuus zijn?

Natuurlijk zullen wij het ministerie adviseren over de evaluatie. Het is essentieel dat die evaluatie op alle belangrijke vragen antwoord geeft. We hebben daar tal van ideeën over. Maar wat vind jij? Waar moet het ministerie zeker aandacht aan besteden?

 

 1. Pipo

  De EU bewaarplicht, toezichtcamera’s, OV chip, kentekencamera’s
  –> Schandalig

  We leven op dit moment in de Politiestaat der NeDDRlanden
  🙁

  Grappig ook om te zien dat de overheid alles wil weten van ALLE BURGERS, maar dat ze NOOIT thuisgegeven wanneer er openheid van zaken van de overheid wordt geëist.

  De Overheid is niet te vertrouwen, de overheid is trouwens veels te groot. Minimaal 75% van alle ambtenaren zou moeten worden ontslagen alsmede 75% van alle agenten.

  Wij hebben een kleine betrouwbaardere overheid nodig, meer politie heeft de criminaliteit niet doen afnemen. Dus politie graag afschaffen. Democratie heeft Adolf Hitler en de huidige Politiestaat opgeleverd, dus wat mij betreft Democratie opheffen.

  Via ene referendum eens in de 10 jaar bepalen welke zaken we gaan oppakken, aanpassen en wat niet en daarna alleen maar uitvoeren. We hebben echt geen fulltime regering nodig. Al helemaal geen 1 en 2 kamer, plus provi nodig om als land te blijven bestaan, kijk maar naar België daar zijn hebben ze meer dan een jaar geen regering gehad en daar gaat het nu beter dan hier in NL.

 2. lucienne coenegracht

  Ik heb mn moeite met de bewaarplicht, die nu even in de ijskast staat, van mijn vingerafdrukken in het paspoort! Dat komt heel dicht bij mijn privacy.
  Wat belangrijk is op telefoon en internetverkeer zijn goede afspraken over hoe lang, onder welke voorwaarden bepaalde gegevens bewaard blijven. Het gaat erom een evenwichtige balans tussen bepaalde mate van veiligheid in een samenleving en voldoende privacy voor burgers. Wij als burgers moeten ons ook afvragen hoeveel we van onze privacy willen opgeven voor meer veiligheid( kijk bijv. scans op Schiphol).Ik ben bijv. wel blij daarmee, dat er goed gecontroleerd wordt als ik ga vliegen. dat geldt dus op meer terreinen. Anderen vinden dat veel te ver gaan en nemen meer risico voor lief.

 3. s'ace - cees de groot

  De hele controlezucht aan de verkeerde kant van de schutting is ingegeven door angst ; en zeker ook angst om het werk te verliezen; om de baan te verliezen; om geen inkomen te hebben … gegeven het tyoe werk nl. een ander het leven zuur maken …

  dit zuur maken is in wezen geënt op de enkele lieden die zich te grote happen uit de koek permitteren via een pyramidaal systematiekje =dat weer door rechters in stand wordt gehouden om simultane redenen hun vak kwijt te raken aan een samenleving die in zichzelve schonend werkt … en er is beschaving op getreden ..

  om die mallemolen te stoppen moet de kogel uit de kerk …
  en dat is het systeem van “the winner takes it all”
  want er is simpel weg geen enkeling als winnaar noch als leider …

  de leiding zit in beginsel in het systeem dat uit meerdere subsystemen is opgebouwd … zoals in deze weergave van levels …
  micro-meso-macro
  http://screenbook.nl/burgermeesterboek/uploads/1.2.1.jpg

  in wezen blijkt die een tijdfractaal van 28 (dagen per maan in 13 manenkalender) : 3×9 +1 … die een wordt dan de ene legende dag van alle agendapunten , de viering van de verevening …

  “wat mij betreft Democratie opheffen” behelst iets geheel anders, nl. een transitie van “denken en kraaien” naar “doordenken en samendoen”

  kukeleku !

 4. Bert

  Wie weet hoever Sophie in ‘t Veld is met de evaluatie over terroristenbestrijding?

  Ik meen dat ze hiermee bezig om gegevens boven tafel te krijgen
  om een en ander af te schaffen op Europees gebied.

  Graag een update.

 5. Bert

  Sorry het moet zijn Evaluatie anti-terreurmaatregelen.

  Iemand een idee BOF hoe ver Sophie daarmee is?
  Ik weet het is uitgesteld maar wanneer gaat het dan wel verder?

  Hartelijk dank.

  Hint: Trouwens een forum hier op de site zou leuk zijn.

 6. Anonymous

  Bewaarplicht moet losgekoppeld worden van nonsens als terrorismebestrijding.
  Privacy, burgerrechten, het in duizend jaar verworven recht om vrij te zijn in wat je leest en zegt zonder controle en bewaring daarvan moet hersteld worden.

 7. Vervalst en misleidend: waarom nog langer bewaren? « Bits of Freedom

  […] bel- en mailgedrag langdurig te bewaren? De Nederlandse regering én de Europese Commissie hebben tot nu toe nog nooit de noodzakelijkheid van deze wet aangetoond. Bovendien lijkt minister Opstelten de wet zelf […]

Laat een antwoord achter aan Vervalst en misleidend: waarom nog langer bewaren? « Bits of Freedom Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.