Amendementen op CDA-programma: wie helpt ons?

Het concept-verkiezingsprogramma van het CDA is uit. En internetvrijheid komt er nog niet in voor. Tijd om daar verandering in te brengen. Hieronder staan onze amendementen op het programma. Help mee om ze in te dienen!

Nieuwe bepaling na 1.36: “Een rijke en pluriforme cultuur komt tot volle wasdom via een open internet dat voor iedereen toegankelijk is. Alle legale informatie op het internet moet voor alle Nederlanders toegankelijk zijn en websites kunnen niet gedwongen worden informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen.”

Toelichting: In het hoofdstuk “Sport, media en cultuur” wordt geen aandacht besteed aan het internet, terwijl het internet een steeds belangrijker medium wordt om informatie te delen voor mensen. Het CDA moet zich inzetten om dat medium te beschermen, zodat pluformiteit en een rijke cultuur ook daar gewaarborgd wordt.

Nieuwe bepaling na 1.36: “Een rijke cultuur staat of valt met het delen van cultuur en een eerlijke vergoeding voor de makers van die cultuur. Het huidige auteursrecht staat daaraan in de weg. Het auteursrecht wordt gemoderniseerd zodat mensen cultuur maximaal kunnen delen en makers eerlijk betaald krijgen.”

Toelichting: In het hoofdstuk “Sport, media en cultuur” wordt geen aandacht besteed aan het auteursrecht, terwijl die regels een cruciale invloed hebben op de manier waarop cultuur wordt geproduceerd en verspreid. De huidige regels staan de productie en verspreiding via internet in de weg. Het CDA moet zich er daarom voor inzetten dat het auteursrecht wordt gemoderniseerd.

Toevoeging aan 8.30: “Om veiligheid en veiligheidsgevoel te vergroten, zullen ook mogelijkheden als: cameratoezicht en gebiedsverboden kunnen worden uitgebreid. Datzelfde geldt voor DNA verwantenonderzoek en verplichte afstand van DNA door daders van misdrijven. Bij dit soort mogelijkheden zal altijd de noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit vooraf aangetoond moeten worden.

Toelichting: In de onlangs in de Eerste Kamer aangenomen motie van CDA-senator Hans Franken wordt benadrukt dat alle maatregelen die een inperking van de privacy vormen, getoetst moeten worden aan grondrechtelijke beginselen zoals noodzakelijkheid en proportionaliteit. Het is goed om dit ook in het verkiezingsprogramma terug te laten komen.

Update 5 juni 2012: dit amendement is ingediend! Nu zal er eind juni over gestemd worden.

Toevoeging aan 8.50: “Omdat onze vitale digitale infrastructuur kwetsbaar is, zal ook de overheid gericht investeren in onderzoek naar technologieën om cybercrime tegen te gaan. Cybercrimebeleid moet geen vals gevoel van veiligheid oproepen en het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken en grondrechten respecteren.

Toelichting: Beleid op het gebied van cybercrime moet gebaseerd zijn reële en verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en grondrechten respecteren. De noodzaak van nieuwe bevoegdheden moet vooraf aangetoond zijn. Het is belangrijk om dit in het verkiezingsprogramma te benadrukken.

Update 5 juni 2012: dit amendement is ingediend! Nu zal er eind juni over gestemd worden.

Help mee om ze in te dienen!

Amendementen moeten uiterlijk 11 juni vóór 10.00 uur zijn ingediend.

Amendementen kunnen worden ingediend door provinciale en gemeentelijke afdelingen en door bijzondere organen (zoals de Commissie Buitenland en de Eduardo Frei Stichting) en bijzondere organisaties (zoals het CDJA en het CDAV).

Amendering kan uitsluitend digitaal, in het format dat je kunt downloaden op www.cda.nl/verkiezingsprogramma.

Het CDA organiseert zijn verkiezingscongres op 29 en 30 juni. Tijdens dat congres zal het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Update 13 juli 2012: We begrijpen dat tijdens het verkiezingscongres verschillende amendementen over internetvrijheid zijn aangenomen. Dat betekent dat het CDA internetvrijheid voor het eerst een prominente plaatst in haar verkiezingsprogramma heeft gegeven. Mooi nieuws! We kijken uit naar het definitieve programma.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.