• Menu

0 recente resultaten

Privacybeleid Google in strijd met de wet – maar het komt er toch

Google is nog steeds vastbesloten om haar nieuwe privacybeleid per 1 maart in te voeren, ondanks het feit dat uit onderzoek blijkt dat het beleid in strijd is met Europese regels. We schreven eerder al eerder wat Googles nieuwe privacybeleid inhoudt en wat de gevolgen voor gebruikers zijn: de persoonsgegevens die Google verwerkt doordat jij gebruik maakt van verschillende Googlediensten (Search, Youtube, Gmail, Google Calendar) worden door Google aan elkaar gekoppeld, zodat uitgebreidere profielen van gebruikers ontstaan.

De Europese privacytoezichthouders hebben begin februari aangekondigd het privacybeleid te gaan onderzoeken, en inmiddels heeft de Franse toezichthouder (CNIL) een voorlopige uitkomst van haar onderzoek gepubliceerd. De CNIL komt tot de conclusie dat de informatie die Google aan haar gebruikers verstrekt te vaag is en niet duidelijk genoeg omschrijft voor welke doelen Google jouw persoonlijke informatie gaat gebruiken. Daarmee voldoet het beleid niet aan de Europese privacyrichtlijn. Daarnaast stelt de CNIL dat het koppelen van informatie verkregen uit verschillende diensten en het gebruik van cookies daarbij niet lijkt te voldoen aan de eisen van eerlijk en rechtmatig verwerken van gegevens. Ook het feit dat Google cookies gebruikt bij het verzamelen van gegevens over verschillende diensten is een probleem, omdat Google daarbij zal moeten voldoen aan de cookiebepaling (artikel 5(3) van de e-Privacyrichtlijn) en dus toestemming van haar gebruikers nodig heeft.

Eén van de grootste bezwaren tegen Googles nieuwe privacybeleid is dat je je niet kunt verzetten tegen het koppelen van je gegevens. Google biedt geen opt-out van het koppelen en stelt zich op het standpunt dat het, door alle gebruikers uitgebreid te informeren, aan haar verplichtingen voldoet. Deze ‘take it or leave it’  benadering is in strijd met de wet en schendt het vertrouwen van gebruikers. Gebruikers hebben hun persoonsgegevens aan Google ter beschikking gesteld onder bepaalde voorwaarden. Nu besluit Google deze voorwaarden te wijzigen. En als het je niet bevalt moet je Google maar niet meer gebruiken. Dat uitgangspunt is onredelijk: het feit dat gebruikers wéten dat Google hun persoonsgegevens in strijd met de wet verwerkt, betekent immers niet dat het Google vrij staat om de privacyregels te overtreden.

De CNIL heeft aangekondigd haar onderzoek naar Google voort te zetten en heeft Google dwingend verzocht om de invoering van haar privacybeleid uit te stellen tot na afronding van het onderzoek. Google heeft aangegeven dat de regels gewoon per 1 maart zullen worden ingevoerd. Hiermee solliciteert Google naar een flinke boete – maar dat heeft ze natuurlijk zelf ook al bedacht.

Update: de reactie van Google op de brief van de CNIL lees je hier.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag