Datalek: BOVAG database staat open

Jouw privacy geschonden? Waar ga je naar de rechter?

Nieuwsbrief: Licht op lekken

Op 25 oktober 2011 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor de Nederlandse internetter. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om in het geval je je aangetast voelt in je persoonlijkheidsrechten (zoals het recht op privacy) naar de Nederlandse rechter te gaan om de schade te verhalen.

Het gaat om de zaken C-509/09 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited). In de ene zaak heeft de Britse krant The Sun een artikel geplaatst met details over een ontmoeting tussen Kylie Minogue en Olivier Martinez. Martinez en zijn vader hebben de uitgever van de krant in Frankrijk voor de rechter gedaagd. De uitgever stelt dat de Franse rechter niet bevoegdheid is om er geen voldoende nauwe bestaat tussen het online plaatsen van een artikel op een Britse website en schade op het Franse grondgebied.

In de andere zaak lagen de feiten als volgt: X is veroordeeld voor de moord op een bekende acteur. In januari 2008 is hij voorwaardelijk vrijgelaten. Het bedrijf eDate Advertising, gevestigd in Oostenrijk, heeft op haar internetportaal een bericht geplaatst waar X met zijn volledige naam wordt genoemd. De Duitse rechter stelt dat het bedrijf de naam moet verwijderen, het bedrijf betwist de bevoegdheid van de Duitse rechter om in deze zaak in behandeling te nemen.

Het Hof heeft deze zaken samen behandeld. En samen met de juridische experts tussen onze vrijwilligers, hebben wij de drie belangrijkste punten uit deze uitspraak voor je op een rij gezet:

 • In zijn arrest bepaalt het Hof ‘aangezien de gevolgen van een op internet geplaatste content voor de persoonlijkheidsrechten van een persoon het best kunnen worden beoordeeld door het gerecht van de plaats waar het beweerde slachtoffer het centrum van zijn belangen heeft (overweging 48). Dit is meestal zijn gewone verblijfplaats (overweging 49).
 • Vervolgens stelt het Hof dat ‘in de plaats van een vordering tot vergoeding van de volledige schade – bevoegdheid aan de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest.’ (overweging 51). Ook kan het slachtoffer zich voor vergoeding van de gehele schade richten tot de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van de content gevestigd is (overweging 52).
 • Wel moet worden opgemerkt dat het in beginsel niet mogelijk is om de verlener van een dienst van de elektronische handel in de ontvangende EU lidstaat te onderwerpen aan strengere eisen dan die voorzien zijn in de staat waar de dienstverlener is gevestigd (overweging 66).

Het lijkt er op dat het een stuk eenvoudiger wordt om schade te verhalen op het moment dat jouw persoonlijke rechten op internet worden geschonden. Maar, de vraag die het Hof nog niet heeft beantwoord is welk recht van toepassing zal zijn. Zal het zo zijn dat een Nederlandse rechter nu Nederlands recht gaat toepassen op een Franstalige publicatie in Frankrijk waar een Nederlander zich aangetast voelt in zijn recht? En hoe zal dit dan het recht op communicatievrijheid op internet beïnvloeden? Als het zo zou zijn dat het recht van het land waar de klacht ingediend wordt van toepassing zou zijn, zou dat betekenen dat alles wat jij op internet plaatst aan het geldende recht in alle lidstaten van Europese Unie moet voldoen. Is dit een wenselijke situatie? Laat je reactie achter in de comments.

 1. SPF

  Onder klassiek internationaal privaatrecht: ‘lex loci delicti’, dus Frans recht.

 2. mcc

  Lijkt mij wenselijk. Overigens betekent dit alleen dat (strengere) eisen alleen dan niet gelden wanneer deze in de (van informatie) afkomstige lidstaat minder streng zijn, oa op basis van r.o. 68. Wat op zich ook logisch is nu je je aan nationaal recht dient te houden.

 3. Martin

  Lex loci delicti, ook al omdat degene die beschuldigd wordt van het vergrijp bekend hoort te zijn met de regelgeving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.