• Menu

0 recente resultaten

Zevenendertig duizend vierhonderd en drie Euro. Met dank aan jullie!

Zo! De afgelopen week hebben we geprobeerd om de toekomst van Bits of Freedom te verzekeren. En vandaag hebben we alle donaties van de afgelopen week in kaart gebracht. En de resultaten zijn niet mis. We zetten het voor je op een rij.

Het totaalbedrag: 37.403 Euro! Voor de geïnteresseerden hieronder uitgesplitst:

  • Vaste donaties In totaal meldden 358 nieuwe donateurs zich aan, die ons per jaar met in totaal 22.880 Euro steunen. De meeste donateurs steunen ons maandelijks (80%) met een gemiddeld bedrag van 6 Euro per maand. Een klein deel doneert eens per kwartaal (10%) met een gemiddeld bedrag van 13 euro per kwartaal. Een ander klein deel doneert eens per jaar (10%) met een gemiddeld bedrag van 25 euro.
  • Eenmalige donaties In totaal ontvingen we 550 donaties, met een totaalbedrag van 9.023 Euro (dus gemiddeld 16 Euro), waarvan ongeveer 60% via Ideal, 28% via Paypal en 12% via machtigingen. Gemiddeld gaven mensen het meest via machtiging (25 Euro), daarna Paypal (21 Euro) en daarna Ideal (13 Euro). Een behoorlijk groot deel van de transacties (178) bleek overigens niet geslaagd te zijn.
  • Bedrijfssupporter Zeven bedrijven grepen de actie ook aan om bedrijfsssupporter te worden. Eentje steunt ons met 2.500 Euro per jaar, en zes steunen ons met 500 Euro per jaar.

Dat is bijna precies hetzelfde als vorig jaar. Toen zijn iets meer dan 1.000 donaties gedaan, werd iets meer dan een derde vast donateur, met een gemiddeld bedrag van ongeveer 65 Euro per jaar. De gemiddelde eenmalige donatie was ongeveer 19 Euro. Daarnaast kregen we zeven nieuwe bedrijfsdonateurs. We hebben het gestelde doel dit keer niet helemaal gehaald, maar zijn ontzettend blij met dit resultaat.

Een hele verantwoordelijkheid! Want nu moeten we zorgen dat jullie geld goed wordt besteed. Wat gaan we precies doen? We gaan natuurlijk sowieso ingrijpen als internetvrijheid in gevaar komt, maar willen ons het komende jaar in het bijzonder op vier onderwerpen richten:

  • Wij zullen ten eerste sociale netwerken scherp in de gaten houden. Steeds meer internetters doen steeds meer via Facebook, Google+ etc. Maar wat gebeurt er met al die privé-gegevens? Wij gaan ons inzetten voor jouw internetvrijheid op sociale netwerken.
  • We zullen ten tweede zorgen dat auteursrechthandhaving buiten de huiskamer blijft. De Nederlandse regering heeft nog steeds het plan om een downloadverbod in te voeren, en wil daaraan nu toevoegen dat websites worden geblokkeerd. Dat is in strijd met onze privacy – want een downloadverbod kan alleen goed worden gehandhaafd door internetverkeer te monitoren – en communicatievrijheid – want alle materiaal op websites, nu en in de toekomst, rechtmatig en onrechtmatig, wordt ontoegankelijk gemaakt.
  • We zullen ten derde de overheid blijven volgen op het gebied van cybersecurity. We zullen ervoor waken dat onder die noemer niet draconische wetten worden gelanceerd, bijvoorbeeld om het hele internet af te luisteren en om websites van het internet te halen zonder tussenkomst van de rechter.
  • We zullen tot slot ons blijven inzetten voor een open en veilig internet. We gaan ons sterk maken om netneutraliteit in de wet op te nemen, en het meeluisteren door providers aan banden te leggen.

Dat komt later. Nu eerst iets anders. We hebben het al eerder gedaan, maar willen het nog een keer doen. Hartelijk dank aan iedereen die ons heeft geholpen om deze campagne een succes te maken! Wij gaan weer naar de headquarters strijden voor jouw internetvrijheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag