• Menu

0 recente resultaten

Teeven: “Bewaarplicht zelf geen privacyschending”

Het wetsvoorstel om de bewaartermijn van gegevens over jouw internetgebruik te verkorten naar zes maanden, kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. De meest verrassende opmerking komt voor rekening van staatssecretaris Teeven. Hij ziet het probleem van de bewaarplicht niet zo: het langdurig opslaan van al jouw gegevens is helemaal geen inbreuk op je privacy. 

In Nederland is de bewaartermijn voor gegevens over jouw internet- en telefoongebruik sinds het aannemen van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens twaalf maanden. De Eerste Kamer ging daarmee akkoord, op voorwaarde dat de minister daarna met gezwinde spoed een reparatiewet zou komen. Daarmee zou de termijn voor internetgegevens weer ingekort worden tot zes maanden. Die reparatiewet werd na veel uitstel deze week eindelijk eens in de Tweede Kamer behandeld. De belangrijkste vraag was natuurlijk: gaat de twee jaar geleden beloofde inkorting van de bewaartermijn van internetgegevens er nu eindelijk komen?

Ja! Er is een ruime meerderheid voor het voorstel. Ook partijen die liever vast willen houden aan de huidige termijnen (PVV) of die zelfs willen uitbreiden (CDA) zeggen voor te zullen stemmen. Een voorstel om ook de bewaartermijn van telefoongegevens korter te maken, heeft waarschijnlijk onvoldoende steun. De SP wil bovendien dat de regering zich in Europa gaat inzetten om de bewaarplicht af te schaffen. De stemming over de amendementen en de moties vindt volgende week dinsdag plaats.

Er werd ook gesproken over de onvoldoende beveiliging en het misbruik van de opgeslagen gegevens. Dat het parlementslid van de PVV vroeger bij de politie heeft gewerkt is duidelijk uit zijn reactie: ‘Ik wil toch nadrukkelijk vragen om […] goed zichtbaar te krijgen in hoeverre die veronderstelde schendingen van privacy daadwerkelijk plaatsvinden. Dat zou best eens mee kunnen vallen.’ Duidelijk is dat hij onze website niet leest: we schrijven regelmatig over de stelselmatige overtreding van de wet door opsporingsdiensten als zij in de databank met klantgegevens van internet- en telefoonaanbieders neuzen. De Nationale Recherche blijkt in vrijwel alle gevallen de regels te schenden, volgens het CBP. De minister dreigt nu politiekorpsen zelfs de toegang tot de databank af te nemen als zij niet snel orde op zaken brengen.

Ook staatssecretaris Teeven deed een opmerkelijke uitspraak: “Je zou kunnen zeggen dat er geen sprake is van schending van privacy zolang gegevens nog in een trommel zitten en de deksel daarvan niet wordt opgelicht.” Geen idee wat hij onder privacy verstaat, maar het is óók het recht om je onbespied en onbewaakt te wanen. De bewaarplicht op zichzelf, met de langdurige opslag van wie met wie, wanneer en waar contact heeft gehad, past daar niet bij. De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming noemde de bewaarplicht niet voor niets ‘de meest privacy schendende maatregel ooit in de Europese Unie aangenomen’.

Dat de staatssecretaris de kritiek op de bewaarplicht negeert mag geen verrassing zijn. Niet inzien dat de bewaarplicht op zichzelf een grote schending van de privacy is, is ronduit schokkend. Laat de inkorting van de bewaartermijn naar zes maanden behalve de inlossing van een oude belofte, ook het begin van het einde van de bewaarplicht zijn. Bits of Freedom maakt zich sterk voor een bewaartermijn van nul maanden.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag