Teeven: “Bewaarplicht zelf geen privacyschending”

Filtervoorstel overbodig maar wel riskant

Interessante Kamerstukken – week 23
DOSSIER: Platformen

Op 14 juni zou de Tweede Kamer stemmen over netneutraliteit. Die stemming is helaas een week uitgesteld. En ondertussen introduceerden de SGP en het CDA een voorstel om te filteren voor religieuze doeleinden. Misschien een begrijpelijk idee, maar onnodig. De vrijheid om je eigen internet te filteren is nooit in het geding geweest. Uit onze analyse blijkt ook nog eens dat dit voorstel wel misbruikt kan worden door providers.

Het filtervoorstel is overbodig. Als je er zelf voor kiest om internet te filteren moet dat kunnen. Het oorspronkelijke netneutraliteitsamendement biedt dan ook uitdrukkelijk de ruimte om een filter in aanvulling op je verbinding te gebruiken. Hier zijn in Nederland verschillende mogelijkheden voor. Bij provider Kliksafe, de provider waarvoor deze toevoeging lijkt geschreven, kan je de Filterbox afnemen: een apparaat dat op iedere internetverbinding kan worden geplaatst en je internet filtert. Bij christelijke provider Solcon kan je voor 2,50 Euro per maand een filterdienst afnemen in aanvulling op je internettoegangsdienst. Een andere optie is EO FilterNet, dat je op je computer installeert.

Het filtervoorstel lost het veronderstelde probleem niet op. Het voorstel van de SGP en het CDA is bedoeld om het mogelijk te maken dat internetaanbieders alleen een verbinding met een filter kunnen aanbieden. Maar ironisch genoeg maken ze dat juist onmogelijk. Onder de bepaling is het aanbieders namelijk verboden om ‘voordeel’ te bieden voor het filteren (zie onder). En hoe stel je vast of ‘voordeel’ wordt verstrekt voor het filteren? Simpel. Alleen door de prijs en andere voorwaarden tussen een abonnement mét filter en zónder filter te vergelijken. Aanbieders moeten onder dit voorstel dus ook altijd een ongefilterd internet aanbieden.

Het filtervoorstel opent de deur voor misbruik door providers. De term ‘ideologische motieven’ is subjectief, en daardoor niet duidelijk genoeg om de grens tussen toelaatbare en ontoelaatbare filtering te trekken. Er is ook geen enkel aanknopingspunt in de Nederlandse wet- en regelgeving aan de hand waarvan dit begrip kan worden uitgelegd. Bovendien voorkomt het voorstel niet dat onderhandse afspraken tussen een aanbieder en een andere partij worden gemaakt om op die manier de ‘voordeel’-eis te omzeilen, bijvoorbeeld door korting op een nieuwe smartphone te geven. Daarmee wordt de sterke tekst voor netneutraliteit ondermijnd. Zijn we daarmee terug bij af?

*   *   *

Voorstel van de SGP en het CDA

*   *   *

Het voorstel zou een nieuwe uitzondering op het verbod om verkeer te beperken scheppen, om:

e. tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideologische motieven te belemmeren, mits de aanbieder de abonnee voor deze toestemming geen geldelijk of ander voordeel biedt.

De toelichting luidt als volgt:

De uitzondering in onderdeel e is bedoeld om in het kader van de contractvrijheid ruimte te bieden voor overeenkomsten tussen aanbieder en abonnee waarbij sprake is van internetfiltering op grond van ideële motieven. Met deze uitzonderingsbepaling behouden eindgebruikers de vrijheid om uit ideële motieven te kiezen voor een aanbieder die abonnementsvormen aanbiedt waarin de toegang tot bepaalde diensten en toepassingen (met betrekking tot bijvoorbeeld porno, geweld en drugs) wordt geblokkeerd. Om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze uitzonderingsbepaling mag de aanbieder voor de overeengekomen blokkering van bepaalde diensten en toepassingen geen kortingen of andere voordelen bieden. Dat voorkomt situaties waarin een aanbieder ‘korting’ op het abonnement biedt in ruil voor een verzoek om concurrerende diensten te blokkeren.

Deze toelichting vervangt dat onderdeel van de toelichting op het amendement Verhoeven c.s. dat betrekking heeft op internetfiltering. Aanbieders behouden de vrijheid om, zoals op grond van ideële motieven door eindgebruikers wordt gewenst, alleen abonnementsvormen aan te bieden waarin de hiervoor genoemde vorm van filtering wordt toegepast.

 1. Rick

  *sigh*
  SGP/CDA snappen er weer helemaal niks van. Zien ze nu echt niet in dat dit soort vaagheden niks toevoegen en de netneutraliteit alleen maar ondermijnen?

 2. Tom Derks

  De kerk heeft ons lang genoeg valse informatie gegeven… Boe.
  Ik wil graag informatie op kunnen zoeken over, Darwin, de oerknal, maria magdalena of misbruik van jongetjes door priesters.

 3. Paul de Weerd

  Hoe opent het voorstel de deur voor misbruik door providers als er “uitdrukkelijk verzoek van de abonnee” nodig is voor deze filtering ? En hoezo is het voorstel overbodig: de ‘filterbox’ kan ik niet gebruiken voor mijn smartphone, evenals de EO Filternet software die niet op mijn smartphone draait.

  Tom Derks is bang dat hij geen vrije toegang meer heeft tot informatie op het internet; hij lijkt dus niet een klant voor een dienst gebaseerd op dit amendement. Rick is bang dat de netneutraliteit wordt ondermijnd en ik ben met hem eens dat netneutraliteit een groot goed is. Ik zie echter ook in dat er mensen zijn die niet alles wat er op het internet te vinden is willen kunnen tegenkomen, als SGP en CDA die behoefte vanuit hun kiezers doorkrijgen is er toch niets mis om hen hierin tegemoet te komen ? Zolang de keuzevrijheid blijft bestaan.

  Als er problemen zijn met het voorgestelde amendement, moeten deze verholpen worden voor het wet is, maar net zoals ik vind dat een ander niet mag zeggen wat ik wel/niet met mijn internetverbinding doe vind ik dat een ander ook zelf zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid moet kunnen nemen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een gefilterde internetverbinding die het browsen naar “ongewenste content” op bijvoorbeeld de mobiele telefoon onmogelijk maakt.

 4. Rick

  @Paul de Weerd
  In principe ben ik het met je eens dat je zelf moet kunnen kiezen wat je op Internet tegen wilt komen, maar:

  “Aanbieders behouden de vrijheid om, zoals op grond van ideële motieven door eindgebruikers wordt gewenst, _ALLEEN_ abonnementsvormen aan te bieden waarin de hiervoor genoemde vorm van filtering wordt toegepast.”

  Is waar het gevaar zit.

  Als alle grote ISPs besluiten om alleen abbonementen aan te bieden waarin youtube geblokkeerd is omdat de enorm grote hoeveelheid bandwidth die daardoor gebruikt wordt schadelijk is voor het milieu (een “ideologisch” motief) om maar een stom voorbeeld te noemen.

  En wat als ISPs onder druk van de machtige auteursrechtenlobbie alleen abbonementen leveren waarin filesharing- sites en/of protocollen geblokkeerd zijn omdat “die toch alleen gebruikt worden om te ‘stelen’?”

  Om er voor te zorgen dat dit niet gebeurt moeten ISPs de abonnementen die ze bieden met filter óók zonder die filter aanbieden voor dezelfde prijs en met dezelfde voorwaarden. Op die manier kunnen mensen die gefilterd Internet willen dit krijgen maar blijft een volledig Internet beschikbaar voor degenen die géén filter willen.

 5. Ot van Daalen (Bits of Freedom)

  @Paul de Weerd; Kliksafe en Solcon bieden geen mobiel internet aan. Daarvoor zal je dus sowieso gebruik moeten maken van filtersoftware op je mobiele telefoon of een proxy die het internet filtert. Dat werkt uitstekend, en dat onderstreept dat het subamendement overbodig is. Ten aanzien van de term: “uitdrukkelijk verzoek door de abonnee”: er zal niet of nauwelijks worden getoetst of het blokkeren van Skype door een provider uit ideologische motieven terecht is, als dat op uitdrukkelijk verzoek is gebeurd. Dat maakt het dus mogelijk voor providers om alsnog concurrerende diensten te blokkeren.
  .
  De oplossing is simpel en bestaat al: een provider mag namelijk in combinatie met internet een filterdienst aanbieden. Die moet natuurlijk wel op verzoek van de gebruiker aan- en uitgezet kunnen worden, en moet niet indirect gebruikt worden om netneutraliteit te omzeilen.

 6. Paul de Weerd

  @Ot van Daalen; dat Kliksafe / Solcon geen mobiel internet aanbieden doet niet terzake – het amendement gaat niet om specifieke providers maar om providers de mogelijkheid te bieden een gefilterde dienst aan te bieden. De filtersoftware bestaat (nog) niet voor mijn specifieke mobiele platform en een proxy setting is eenvoudig aan te passen: filtering aan ISP zijde daarentegen is dan juist wel een oplossing.
  Je argument inzake het ‘uitdrukkelijk verzoek’ vind ik verbazend: waarom is gebrek aan toetsing een reden om iets wel of niet te doen ? Bovendien, als de consument er uitdrukkelijk om verzoekt, wat is dan feitelijk het probleem ? De provider kan dat niet op eigen houtje doen, voor al haar klanten. Het dient op uitdrukkelijk verzoek van de klant te gebeuren. Dus ja, het is mogelijk voor een provider om concurrerende diensten te blokkeren maar enkel en alleen als de klant daar expliciet om vraagt. Dat is in mijn ogen gewoon dienstverlening; de klant wil iets en de provider heeft de mogelijkheid dat te leveren.
  De oplossing die jij (en Rick, in de reactie voor die van jou) noemt, daarentegen, is wel voldoende. Wat dat betreft snap ik het voorstel van CDA / SGP niet (anders dan PR / marketing).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.