Twee christendemocratische beginselen over privacy

Vorig weekend waren we bij het voorjaarscongres van het CDJA uitgenodigd. De standpunten van het CDJA op het gebied van privacy en veiligheid zijn daar besproken en aangenomen. Het raadsstuk van het CDJA laat overtuigend zien dat privacy past in de christendemocratische principes. Wij hebben aan de hand van dit stuk twee principes verder uitgewerkt.

  • Het eerste is het beginsel van “gespreide verantwoordelijkheid“. Dat betekent dat de overheid zich terughoudend opstelt en waar mogelijk zaken over laat aan mensen en hun verbanden. Zo voorkom je, aldus de christendemocraten, een “betuttelende overheid”. Dat geldt ook voor de opslag van gegevens over mensen.
    Daarbij past ook dat de overheid pas sturend optreedt als dat noodzakelijk is. Het is dan ook op zijn plaats om kritisch onderzoek te doen naar de noodzaak van maatregelen die ingrijpen in de soevereine kringen van mensen.
  • Het tweede is het beginsel van “rentmeesterschap“. Dat betekent dat mensen de aarde in goede staat moeten achterlaten voor volgende generaties. De eerste associatie is met het milieu, maar dit gaat ook over ons digitale ecosysteem. We moeten zorgen dat de volgende generatie kan blijven genieten van de mogelijkheden van informatietechnologie.
    Iedere keer dat privé-gegevens lekken op internet, is dat een aanslag op ons digitale milieu. Die lekken kunnen we niet meer terugdraaien en kunnen wel leiden tot schade voor de betrokkenen, bijvoorbeeld door identiteitsfraude. Dat betekent dat we terughoudend moeten zijn met de opslag van gegevens – want wat je verzamelt kan je ook kwijtraken – en gegevens bijzonder goed moeten beveiligen.

We hopen dat het CDA nota neemt van het raadsstuk en de lovenswaardige standpunten van het CDJA omarmt in haar eigen programma. Vertel hieronder je eigen verhaal over waarom privacy past bij de christendemocratische beginselen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.