• Menu

0 recente resultaten

De PvdA beschermt jouw internettoegang; wie volgt?

Momenteel wordt de telecomwet in de Tweede Kamer behandeld. Wij volgen dit proces op de voet. Onlangs konden kamerleden vragen aan de regering stellen over deze wet. Bits of Freedom controleert nu of zij hun campagne- en regeerakkoordbeloftes waarmaken. Welke partij maakt zich sterk voor onze internettoegang?

Tijdens de verkiezingen hebben we de partijprogramma’s van alle politieke partijen geanalyseerd en samengevat op de digitale vrijheidswijzer. Afgelopen december hebben politieke partijen in de Tweede Kamer vragen gesteld over de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet. Daaruit kunnen we peilen wie onze internettoegang beschermt.

En dat is broodnodig. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat vrije internettoegang in Nederland onder vuur ligt: de content-industrie probeert een internetverbod via de achterdeur in te voeren en internetproviders kunnen je om bizarre redenen van internet afsluiten.

Maar wat blijkt – er is slechts één partij die laat zien dat ze toegang tot het internet belangrijk vindt: de PvdA. De PvdA vind dat toegang tot het internet even belangrijk is als de beschikbaarheid van elektriciteit (zie ook de video van Martijn van Dam van de PvdA hieronder). Dit standpunt is in lijn met het partijprogramma.

En de andere partijen? Die laten dit gewoon gebeuren (zie onder voor een overzicht). De VVD zegt in de vragen en in het regeerakkoord alleen maar dat zij een open internet belangrijk vindt, maar neemt geen verdere stappen. Ook de SP, D66 en GroenLinks laten hier behoorlijke kansen liggen: allemaal hebben ze in hun partijprogramma opgenomen dat burgers niet zomaar afgesloten mogen worden, maar geen van de partijen stelt hierover vragen. Het CDA erkent “het sociaal-maatschappelijke belang van het internet”, maar onderneemt verder geen stappen om dit belang te waarborgen. En bij de ChristenUnie, SGP, Partij van de Dieren en de PVV lijkt het onderwerp internettoegang helemaal niet op de agenda te staan.

Het wordt tijd dat de VVD en andere partijen de daad bij het woord voegen: als je internettoegang belangrijk vindt, dan moet je het ook beschermen. Niet alleen de PvdA, maar ook de andere partijen, moeten bij de behandeling van de Telecomwet erop aandringen dat Nederlanders niet zomaar van internet mogen worden afgesloten.

Partij Vragen Partijprogramma Conclusie
PvdA “Is de regering het met genoemde leden eens dat toegang tot internet in de huidige informatiemaatschappij van vrijwel gelijke betekenis is als beschikbaarheid van elektriciteit? Zo ja, is de regering het dan ook met deze leden eens dat de internetverbinding van consumenten dezelfde bescherming dient te genieten als de beschikbaarheid van elektriciteit?” “Iedereen heeft het recht op een goede internetverbinding. Net zoals dat geregeld is voor de telefonie. Een internetverbinding mag dan ook niet worden afgesloten als sanctiemiddel voor bijvoorbeeld downloaden” (p. 17) +
VVD “De leden van de VVD-fractie staan voor een open internet.” De VVD neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over toegang tot internet.
D66 D66 heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. “D66 is […] tegen het ‘three-strikes-out’-principe waarbij consumenten na drie vermeende inbreuken op het auteursrecht van het internet worden afgesloten. D66 beschouwt toegang tot internet als een grondrecht voor elk individu” (p. 79).
GL GL heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. “Er komt een wet die bepaalt dat niemand van internet mag worden afgesloten als onderdeel van een straf of sanctie” (p. 39).
SP SP heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. “Internet is een vitale infrastructuur die voor ieder mens toegankelijk hoort te zijn. Het is de taak van de overheid dat te bevorderen. Burgers mogen niet worden afgesloten vanwege downloaden” (p. 39).
CDA CDA heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. Het CDA erkent de sociaal-maatschappelijke dimensie van internet, maar neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over de toegang tot internet.
CU CU heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. De ChristenUnie neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over de toegang tot internet. x
PvDD PvDD heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. De Partij voor de Dieren neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over de toegang tot internet. x
PVV PVV heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. De PVV neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over de toegang tot internet. x
SGP SGP heeft geen vragen gesteld over internettoegang in het verslag. De SGP neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over toegang tot internet. x

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag