Data Retention Directive evaluation: expect the unexpected?

Politieke druk op WikiLeaks onwenselijk precedent

Open brief aan Teeven: geen internettaps voor alle Nederlanders
DOSSIER: Platformen

Door het publiceren van stukken uit het intern diplomatiek verkeer van de Verenigde Staten is de klokkenluiderssite WikiLeaks onder vuur komen te liggen. WikiLeaks’ publicatie van informatie is controversieel, maar de zware pressie die nu wordt uitgeoefend om het werk van WikiLeaks onmogelijk te maken schept een zeer onwenselijk precedent. Bits of Freedom veroordeelt deze politieke druk met klem en vindt dat belanghebbenden die de publicatie van specifieke informatie op internet willen stoppen, dat via de rechter moeten doen.

Waar gaat dit over?

WikiLeaks is een organisatie die klokkenluiders de mogelijkheid biedt om anoniem informatie aan te dragen en via haar website te publiceren. WikiLeaks is opgericht in 2007 en heeft sindsdien talloze gelekte documenten gepubliceerd. Ze is eind november gestart met het publiceren van meer dan 250.000 Amerikaanse ambassadeberichten, in samenwerking met de gerenommeerde dagbladen The Guardian, de New York Times, Le Monde, Der Spiegel en El País. De berichten zijn door de betrokken kranten geredigeerd en een selectie wordt ook door deze kranten gepubliceerd. WikiLeaks heeft haar functie sinds 2007 geregeld bewezen: talloze media putten uit door WikiLeaks gepubliceerde stukken en de ambassadeberichten zijn daar geen uitzondering op.

De publicatie van de ambassadeberichten is controversieel

De grootschalige, vrijwel letterlijke publicatie van interne correspondentie van diplomaten is controversieel en er kunnen vraagtekens worden gesteld bij de wenselijkheid van publicatie van specifieke documenten. Privacy en communicatievrijheid zijn niet altijd compatibel en dat wordt door de recente publicatie van WikiLeaks opnieuw bevestigd: de publicatie staat op gespannen voet met het briefgeheim, dat in beginsel ook geldt voor diplomaten. Publicatie kan daarnaast leiden tot onwenselijke ontwikkelingen in internationale verhoudingen. En door de grootschalige en letterlijke publicatie van vertrouwelijke berichten wordt ook minder relevante informatie gepubliceerd. Deze vragen kunnen nog scherper aan de orde komen wanneer WikiLeaks in de toekomst mogelijk nog controversiëlere informatie publiceert. Maar er bestaat op dit moment geen voor WikiLeaks bindend rechterlijk vonnis waarin is bepaald dat de publicatie van de ambassadeberichten onrechtmatig is.

Via zware politieke druk wordt WikiLeaks het werk onmogelijk gemaakt

In plaats van de gestelde illegaliteit voor de rechter te bepleiten wordt juist gepoogd om via andere wegen een website met een journalistieke functie van het internet te bannen op wereldwijde schaal. Belangrijke internetdienstverleners, zoals Amazon en PayPal, hebben hun diensten aan WikiLeaks beëindigd, deels onder druk van Amerikaanse politici zoals de Democratische senator Lieberman. WikiLeaks stelt het slachtoffer te zijn van aanhoudende technische aanvallen op haar website. De Franse regering heeft aangegeven dat zij maatregelen zal nemen om te voorkomen dat de site in Frankrijk wordt aangeboden. Sarah Palin vergelijkt het boegbeeld van WikiLeaks, Julian Assange, met Osama Bin Laden, en een Canadese hoogleraar pleit er openlijk voor dat hij wordt vermoord. En inmiddels dringt ook in Nederland CDA-politicus Bijleveld erop aan dat een kopie van WikiLeaks door omroep PowNed wordt verwijderd.

Deze politieke druk schept een zorgwekkend precedent

Hoewel deze pogingen tot nu toe vooral averechts lijken te werken – inmiddels zijn er honderden klonen van WikiLeaks ontstaan – schept dit een bijzonder zorgwekkend precedent voor de vrijheid van meningsuiting op het internet. WikiLeaks vervult een belangrijke journalistieke functie en de politieke druk die wordt uitgeoefend om haar website onbereikbaar en haar werk onmogelijk te maken is onacceptabel. Dit betekent dat andere media die controversiële, politiek onwenselijke informatie willen publiceren, in de toekomst ook rekening hebben te houden met een dergelijke druk.

Bits of Freedom keurt de druk die op dit moment op WikiLeaks wordt uitgeoefend daarom scherp af. In een rechtsstaat moeten belanghebbenden die de publicatie van bepaalde informatie op internet willen tegenhouden, dat doen via de rechter, die op basis van een onafhankelijke toets kan beoordelen of publicatie wel of niet onrechtmatig is. Ook als het controversiële informatie betreft.

Mocht je actie willen ondernemen, dan kan je de petitie om Julian Assange politiek asiel te bieden ondertekenen. De petitie, zoals de redactie van Joop uitlegt, is erop gericht om te zorgen dat Assange zich vrij kan vestigen en tot in de hoogste instanties kan procederen tegen eventuele veroordelingen.

Update: Aangepast is dat CDA-politicus Bijleveld aandringt op verwijdering. Haar partijgenoot Bijsterveldt die minister van Media is, heeft aangegeven dat zij het niet haar taak vindt om hierover te oordelen. Ook is  nadere informatie gegeven over de petitie.

 1. Jan Kees

  Een petitie ondertekenen waarin verzocht wordt om een gerechterlijk bevel van een rechtsstaat te negeren gaat wel erg ver. Rutte kan niet anders dan zo’n petitie naast zich neer te leggen, zelfs al zou geheel Nederland deze petitie ondertekenen. Bovendien wordt een uitleveringsverzoek door een onafhankelijk rechter beoordeeld, niet door de premier.
  Een petitie waarin de politiek en de premier wordt opgeroepen om geen enkele vorm van censuur toe te passen, en een petitie waarin Assange politiek asiel wordt aangeboden (dus los van criminele vervolging) zou ik zonder aarzelen ondertekenen.

 2. Tweets die vermelden Politieke druk op WikiLeaks onwenselijk precedent « Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Alexander Klöpping, Jildou G, Thomas van Zuijlen, Anarchiel, Erik Gloudemans en anderen. Erik Gloudemans heeft gezegd: RT @bitsoffreedom: Bits of Freedom blogt: "Politieke druk op #WikiLeaks onwenselijk precedent": http://is.gd/ii6p5 […]

 3. WikiLek

  Inmiddels zijn er berichten dat Julian Assange zijn Zwitserse bankrekening is gesloten:
  http://www.earthtimes.org/articles/news/356830,bank-account-wikileaks-assange.html

 4. Mathieu

  Goed stuk! Ondanks ik de petitie heb ondertekend geloof ik niet dat het enig effect zal hebben.

  Wel hoop ik dat CDA haar woorden terug neemt en Wikileaks niet geblokkeerd wordt in Nederland. Op wat voor manier dan ook.

 5. Bauke

  Eens met Jan Kees. Vanwege punt 2 kan ik niet tekenen. Een internationaal arrestatiebevel moet volgens gangbare procedures worden behandeld.

 6. xaviera

  @jan kees de rechtsstaat gaat nou juist over de bescherming van de burger tegen een machtsmusbruik van overheden: http://www.contentgirls.nl/2010/12/wikileaks-test-de-kracht-van-de-rechtsstaat/

 7. Gustaaf

  De petitie teken ik niet, omdat ik ook vind dat meneer Assange niet boven de wet staat. Als hij wordt verdacht van een misdrijf gelden voor hem de zelfde regels als voor elke andere wereldburger. Waar Wikileaks wordt gehost is ook niet van enig relevant belang. De info ligt al overal opgeslagen door de wereldwijde aandacht van iedereen en vooral de mensen die de torrent hebben gedownload. Als daarentegen de heer Assange daadwerkelijk met de dood wordt bedreigd door een land -of een vergelijkbaar machtige organisatie- vind ik dat een beschaafd land hem politiek asiel moet aanbieden en zou ik graag zien dat dáár een petite voor wordt gehouden. Verder moedig ik iederen aan om dit verhaal te blijven volgen én er de aandacht op te blijven vestigen. Want in de manier waarop één organisatie en haar oprichter worden gedwarsboomd zie ik een soort voorbode van wat de internet-consument als u en ik in de toekomst zou kunnen staan te wachten door de controle-freaks in onze overheden.

 8. Jan

  Als ik het begrijp is het alleen Ank Bijleveld die hier “ophef” over heeft gemaakt binnen de Nederlandse politiek en is het niet een standpunt van de CDA. Dit blijkt wel uit het commentaar van minister Van Bijsterveldt, verantwoordelijk voor de publieke omroepen en ook CDA, hier niets voor voelt. Verder is er naar mijn weten geen enkele druk vanuit de Nederlands politiek.

  Verder vindt ik de petitie heel slap. Het begint al me “Wij, internetgebruikers van Nederland”, dat had beter “burgers van Nederland” kunnen zijn aangezien de petitie niets met Internet rechten te maken heeft. Verder kan ik me vinden in de reacties van Jan Kees en Gustaaf. In de petitie zou ik ook graag zien dat de Nederlandse politiek een signaal afgeeft naar het buitenland over de huidige gang van zaken. Zoals de petitie momenteel is tekenen ik hem niet, wat ik wel een gemiste kans van bof.

 9. Ot van Daalen

  @Jan: Dank voor je reactie. Je schrijft “een gemiste kans van bof”. Wat bedoel je daar precies mee? Verder heb ik duidelijk gemaakt dat Bijleveld aandrong op verwijdering.

 10. Wijtze

  In dit geval kan ik het niet met BoF eens zijn. De heer Assange lijkt zich aan heling van geheime stukken schuldig te maken. Als dat zo is, uiteraard door een rechter om dat te bepalen, dan is dat strafbaar. Internet kan geen vrijbrief zijn om onwettige acties uit te voeren, net zo als geen ander medium dat zou kunnen zijn. Met openbaar maken van geheime stukken kan hij indivduen in gevaar brengen, zoals bijv. in Afghanistan. Met indirecte informatie kun je ook identiteit van personen vaststellen. Daarmee kunnen “verraders” gestraft worden. Openbaarheid is een groot maar geen absoluut goed, naar mijn mening. Maar een dilemma blijft het wel.

 11. Ot van Daalen

  @Wijtze: Het arrestatiebevel van Interpol is wegens verdenking van een niet aan WikiLeaks-gerelateerd misdrijf. De petitie, zoals de redactie van Joop uitlegt (zie http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/rutte_red_wikileaks/), is erop gericht om te zorgen dat Assange zich vrij kan vestigen en tot in de hoogste instanties kan procederen tegen eventuele veroordelingen. Bits of Freedom is geen voorstander van het uiteindelijk niet ten uitvoer leggen van internationaal recht. De “heling” van geheime informatie is in Nederland overigens niet strafbaar.

 12. Roelof

  Het standpunt van BOF is meten met twee maten. Als internetprivacy belangrijk is, en dat is het, dan hebben ook diplomaten daar in hun onderling verkeer recht op. Wikileaks schendt dus op grote schaal het briefgeheim. Het prijsgeven van (staats)geheimen is bovendien gevaarlijk en heeft niets te maken met vrijheid van pers of welke andere vrijheid ook. Wikileaks gaat veel te ver.
  Ik ben het dus met Wijtze eens.
  Wat ik bovendien kwalijk hieraan vindt is dat Wikileaks wordt gepresenteerd als klokkenluiderssite. Een klokkenluider is iemand die misstanden aan de kaak stelt, en daar is hier in de meeste gevallen helemaal geen sprake van. Het is dus best mogelijk dat Wikileaks een algemene stemming tegen klokkenluiders creëert en dus een tegenovergesteld doel bereikt, namelijk dat het voor klokkenluiders riskanter wordt om met échte misstanden naar buiten te treden.
  Wat Wikileaks doet is onnadenkend, onnodig en soms misschien zelfs gevaarlijk. Maar gelukkig af en toe ook wel vermakelijk.

 13. Ot van Daalen

  @Roelof: Zoals we schrijven: privacy en communicatievrijheid zijn niet altijd compatibel, en je merkt terecht op dat de publicatie van deze documenten op gespannen voet staat met het briefgeheim. Dat betekent echter dat een afweging moet worden gemaakt over de rechtmatigheid van publicatie. Het betekent niet dat privacy altijd boven communicatievrijheid gaat. Overigens is je gedachte dat dit kan leiden tot een tegenreactie richting klokkenluiders interessant. Het is nog moeilijk in te schatten welke gevolgen dit kan hebben, maar dat is zeker niet uitgesloten, gelet op de reacties op internet.

 14. Roelof

  @Ot van Daalen: Inderdaad, je noemde de afweging met het briefgeheim al, maar daar stap je wel wat gemakkelijk overheen. Iets is niet OK zolang de rechter het niet verboden heeft. En die afweging zal vooral langs het criterium van de proportionaliteit moeten gaan, dus de afweging van het gebruikte middel tot het beoogde doel. Maar het middel (schenden van het briefgeheim) is nogal zwaar en het doel onduidelijk: van misstanden aan de kaak stellen is tot nu toe vrijwel geen sprake. Een beroep op journalistieke vrijheid lijkt me ook niet terecht. Ik vind niet dat journalisten zomaar alles mogen publiceren waar ze de hand op weten te leggen. Bovendien kun je het rauwelijks publiceren van al die cables toch nauwelijks journalistiek bedrijven noemen. Het is puur het publiceren omdat het kán. De columnist Ephimenco gebruikt vandaag in Trouw de term internetfundamentalisten. Mwa, zit wel wat in. Alles wat je met internet kan, móet ook kunnen, en niemand mag ons dat afnemen, lijkt de redenering. Die redenering is dus niet de mijne, maar misschien is deze vorm van anarchie allang een feit en valt er weinig meer tegen te doen. We zullen zien wat er van komt. Inmiddels is Assange gearresteerd, lees ik zojuist….

 15. ingggggggggg

  allemaal onzin!! vrijheid van pers is er al heel lang..en het plaatsen van zogenaamde geheime documenten doet iemand alleen als het niet helemaal kosjer is….wat allemaal gepubliceerd wordt zal het daglicht wel niet kunnen verdragen anders maken ze zich niet zo druk hierom..en al die bullshit dat die terroristen hier gebruik van maken dat geloof je toch zeker zelf niet!!!!

 16. student

  @Roelof: Hoewel ik je redenering goed begrijp en de zorgen met je deel dat deze actie van Wikileaks weleens een averechts effect zou kunnen hebben, denk ik dat de afweging tussen enerzijds het briefgeheim en anderzijds de informatievrijheid in dit geval anders ligt dan bij ‘internetprivacy’.

  Het gaat hier hoofdzakelijk over informatie over overheidshandelen en overheidsfunctionarissen ipv informatie over individuele burgers. Als startpunt mag je er toch wel vanuit gaan dat het belang bij openbaarheid/toegankelijkheid van overheidshandelen een stuk groter is dan het belang bij ‘inzage’ in het persoonlijke leven van individuele burgers. De overheid handelt immers namens zijn burgers en niet andersom.

  Er wordt dus niet zozeer gemeten met twee maten, maar de balans wordt als startpunt enigszins aangepast aan de onderliggende belangen die in het geding zijn.

 17. Roelof

  @student: Natuurlijk, er is een verschil tussen de privacy van een individu en de bescherming van (b.v.) het briefgeheim van een ambtenaar. Er zijn heel verschillende soorten belangen bij in het geding. Toch zijn die twee in principe wel goed vergelijkbaar, en verdienen een gelijksoortige bescherming: Net zo goed als een individu zijn privéleven in puin kan komen te liggen als zijn e-mails voor iedereen ter inzage komen, zo kan ook een diplomatieke of wat voor overheidsdienst ook niet functioneren als elke opmerking of overweging die geuit wordt ook meteen aan de openbaarheid moet worden prijsgegeven.
  Denk bijvoorbeeld aan wat ambtenaren in een onderhandelingsproces met elkaar overleggen. Je moet toch niet willen dat iedereen dat mee kan lezen. Of een beleidsnota die nog in een wordingsproces zit. Moet elke burger over de schouder van de ambtenaar mee kunnen lezen dan? Ik geloof dus niet in een overheid die geen geheimen zou mogen hebben. Dat werkt gewoon niet. Dat neemt niet weg dat er gevallen zijn waarin je die geheimhouding (als klokkenluider) zou moeten doorbreken. En er zitten ongetwijfeld stukken bij de Wikileaks dossiers waarvoor dat geldt. Maar het algemene idee waaruit Assange c.s. werken, nl. dat alles wat de overheid doet openbaar moet zijn, vind ik absurd, en dient geen enkel doel.

 18. Paul

  Wikilinks of Assange steunen is dankzij Amerikaanse machtspolitiek en bedrijven zonder ruggengraat vrijwel onmogelijk geworden… Mijn Paypal account opheffen (heb ik gedaan) verandert daar niets aan. Mij wordt gewoon belet hem financieel te steunen. Het is voor mensen zoals ik onmogelijk geworden hun invloed te laten gelden. Ik vraag mij af of BOF hier een actievere rol moet spelen. Een mooi geldbedrag afleveren bij zijn advocaat in Londen bijvoorbeeld. Gegarandeerd dat je dat als donaties heel snel terug hebt.

 19. Hawick

  Overheden / ambtenaren en politici die niet de weg via de rechter bewandelen maken zich collectief verdacht het niet zo nauw te nemen met de rechtstaat en de eigen wetten.
  Natuurlijk mag niet alles gelekt worden, maar bij Wikileaks wordt nu al een veel hogere mate van zorgvuldigheid betracht dan die de overheid in de VS en in Nederland met haar burgers betracht.
  En ik denk dat dat een heel mooi criterium kan opleveren bij de beoordeling of Wikileaks zorgvuldig is geweest.
  Als ik kijk hoeveel commerciele bedrijven in NL zonder mijn toestemming via de overheid bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden een koppeling kunnen aanleggen tussen b.v. mijn kenteken en mijn naam en adres gegevens, dan is het een godspe dat er nog eenambtenaar inNederland kritiek uit op Wikileaks.
  Ik hoef alleen maar jaarlijks te tellen [ongewenste reclame] hoeveel automobielbedrijven zonder mijn toestemming beschikken over informatie van mijn auto [jaar aanschaf / kenteken / mijn naam & adres] om al een schatting te kunnen maken van de erbarmelijke staat van de privacy bewaking in Nederland door de overheid.
  De rechterlijke macht zou het concept van wederkerigheid ook op dit punt moeten hanteren, net zoals ze dat ook is gaan doen t.a.v. van rentevergoedingen inzake belasting vorderingen over en weer. Het belang is misschien [ik zeg nadrukkelijk misschien, want de gelekte feiten overtuigen me er beslist niet in] groter bij de overheid, maar de overheid is zo misselijkmakend corrupt [in de zin van selectief en in strijd met de wet handelend] en incompetent bij de privacy bewaking, dat ze naar mijnmening rechten heeft verspeeld.

 20. Sjors

  Beste bezoeker van deze pagina,

  Lees de bijdrage van Roelof van 7 Dec / 08:00 pm nogmaals en tel het aantal beweringen. Tel daarna het aantal onderbouwingen. En lees nog een keer de zin waarin hij de controle op de regering niet door de burgers wil laten uitvoeren maar wil overlaten aan klokkeluiders (“Dat neemt niet weg … … zou moeten doorbreken.”). Op wie hij vervolgens kritiek heeft als zij dat doen. Het lijkt moeilijk Roelof tevreden te stellen. Dat werpt 2 vragen op. Wat wil hij en wat doet hij daarvoor? Het 2de laat zien of het antwoord op de 1ste vraag de waarheid is. Er zou een verband van oorzaak en gevolg tussen de 2 moeten zijn.

  Maar deze blog gaat over Wikileaks. Als ik een Amerikaans staatsburger en belastingbetaler zou zijn dan zou ik mogelijk een andere overweging maken. Het verzenden van telegram berichten en het salaris van het ambassadepersoneel worden betaald met belastinggeld. Vervolgens wil mijn regering de informatie in deze telegrammen niet met mij delen. Een valide vraag is dan: Is briefgeheim inderdaad belangrijker dan de eerste aanvulling op de grondwet van de VS (First Amendment to the Constitution http://topics.law.cornell.edu/constitution/billofrights)? Dat is iets dat uiteindelijk in het US Supreme Court bepaald wordt (http://www.law.cornell.edu/supct/supremes.htm). Aan de andere kant heb ik geen Amerikaans recht gestudeerd dus schiet een gat in mijn redenering. Tenzij niemand er iets van mag opsteken in welk geval ik gratis adviseer beweringen te doen zonder deze te onderbouwen.

 21. student

  @Roelof: Ik ben het met je eens dat er inderdaad een sterk belang is om het proces (communicatiegeheim/diplomatiek verkeer) te beschermen. Zonder de bescherming van dit proces wordt het inderdaad vrij lastig om op basis van vertrouwen met anderen te kunnen communiceren. Daarentegen pleit de inhoud ( informatie over overheidshandelen) in mijn ogen wel voor een andere afweging dan die men zou maken als het om persoonsgegevens zou gaan.

  De vraag is hoe dit proces (diplomatiek verkeer) beschermd moet worden. De eerste stap is om de interne organisatie/regels op orde te hebben en functionarissen een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Dit zijn maatregelen waar de meeste mensen het wel mee eens zijn.

  De volgende stap is het invoeren van specifieke strafbepalingen die het lekken van vertrouwelijke overheidsinformatie onder bepaalde omstandigheden strafbaar maken. Klokkenluiden moet natuurlijk niet onmogelijk worden gemaakt, dus dergelijke maatregelen moeten wel goed worden geformuleerd. Er zijn vast mensen die dit al te ver vinden gaan maar over het algemeen is dit niet heel controversieel zolang het aan de kaak stellen van misstanden (publiek belang) is toegestaan.

  De volgende stap, en dat is waar het in Cablegate volgens mij om draait, is dat de overheid derden en tussenpersonen gaat aanpakken die de eenmaal gelekte informatie publiceren/verspreiden of dit faciliteren, zoals de financiele middelen (denk aan PayPal, Zwitserse bank). De vraag is of de wetgever deze personen/organisaties wel strafbaar moet gaan stellen. Hierover kan men twisten, maar wat nog veel erger is aan dat nu gaande is, is dat overheden zware politieke druk uitoefenen op deze tussenpersonen om te stoppen met hun activiteiten.

 22. burger 432523

  Wikileaks is meer Change dan Obama zich kan voorstellem. Wikileaks is transparantie die onmisbaar is voor onze globale wereldorde, die nu niet goed functioneert. We waren nooit aan Iraq begonnen als we de cables hadden maar gelezen. Global heating conference, laat maar. If democracy fails … the solution is more democracy.

 23. Roelof

  @Sjors: Je geeft een volkomen verwrongen weergave van wat ik schrijf. Die geheel onjuiste weergave ga je vervolgens bestrijden. Ik ga me niet verdedigen tegen iets wat ik niet geschreven heb, en ga er dus niet op in.
  @student: Het onderwerp wordt me nu iets te breed. Het ging mij er slechts om, aan te geven dat het geenszins vanzelfsprekend is dat BoF partij kiest voor Assange c.q. Wikileaks. Wat Wikileaks doet is helemaal niet zo gunstig voor de internetprivacy, en die vind ik persoonlijk belangrijker dan de ‘vrijheid’ om alles maar op straat te gooien. Als wat Wikileaks doet de algemene norm wordt, namelijk dat ik als burger altijd alles moet kunnen weten wat de overheid doet, dan moet ik er niet raar van opkijken dat de overheid ook alles van mij meent te moeten weten. Wat je misschien nog mag hopen, (wat Hawick geloof ik bedoelt) is dat die overheden zich goed lam schrikken en hun datastromen beter gaan beveiligen en zich realiseren dat burgers een beetje meer privacybescherming misschien ook wel prettig vinden. Of het ook zo werkt moeten we nog gaan zien.

 24. Ricardo

  @ Hawick helemaal met je eens!

  Daarnaast moet elke stap van het individu maar worden vastgelegd (telefoon- en internet verkeer, medische gegevens, vingerafdrukken). Dit alles zonder duidelijk doel, behalve dan het zaaien van angst voor terrorisme. Gaat BOF in deze voor BOF kansrijke tijd (het grote publiek is nu ontvangkelijk voor deze missstanden) actie ondernemen en op zn minst meer in de openbaarheid treden. Ik zou wel eens een sociale campagne willen zien van het BOF. De digital natives willen het internet voor hun laten werken en niet tegen, zeker niet door de gevestigde orde!
  Misschien kan het BOF eens uitzoeken (via de twitter @gdncables van the guardian bijvoorbeeld ) hoe de terrorisme dreiging nou werkelijk in verhouding staat met al de net aangehaalde maatregelen van de overheid. Ik word al bijna donateur van BOF:)

 25. Caroline

  @Roelof en @Wijtze hebben m.i. maar gedeeltelijk gelijk. Namelijk voor een deel van #cablegate.
  Aan de andere zijde heeft wikileaks wel degelijk de misstanden van de oorlogvoering in Irak en Afganistan laten zien. En als het onderwerp is: “Misstanden aan de kaak brengen”, dan geldt dat daarvoor ook. Hoe verontwaardigd was men niet toen men hoorde van de Holocaust, toen hoorde je niemand praten over dat dat niet in de openbaarheid mocht komen toch?

 26. Marc

  Ik lees dit:
  >premier Rutte
  >1. te beloven dat WikiLeaks in Nederland onderdak kan vinden en dat de site beschermd
  >wordt tegen pogingen om deze uit de lucht te halen.
  >2. te beloven dat de Nederlandse politie- en opsporingsdiensten het internationale
  >arrestatiebevel negeren.
  >3. politiek asiel aan te bieden aan Julian Assange zodat hij zich hier vrij kan vestigen en
  >tot in de hoogste instanties kan procederen tegen eventuele veroordelingen.

  Ik ben voor rechten, maar ook voor plichten. Laten we bij deze zaak het recht zijn uitwerking hebben. Julian Assange zit nu vast, maar welk land gaat zijn proces houden, en wat word hem dan precies ten laste gelegd? Ik weet het niet, U wel? Eerst even wachten op de feiten, dan pas gepaste actie ondernemen. Feit is hij een rechtzaak aan zijn broek “krijgt” volgens de regels in een rechtstaat. Dus er is nog niks aan de hand.

  De bovenstaand punten uit de petitie vind ik overdreven in dit geval van WikiLeaks. Wat WikiLeaks heeft gepubliceerd is interessant, maar belangrijk kan ik het niet vinden, want het resultaat is tot op heden nul, of nihil te noemen. Het effect is wel groots, goed voor dialoog, nou maar hopen dat de internationale gemeenschap in staat is ook werkelijk een eerlijk dialoog te houden. Zou de mensheid sieren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.