• Menu

0 recente resultaten

Datalek: mailen is moeilijk (November 2010)

Opnieuw heeft Bits of Freedom haar Zwartboek datalekken bijgewerkt. Zowel de Gemeente Eindhoven als de Gemeente Rijswijk hadden moeite met het goed versturen van een mailing.

De Gemeente Eindhoven stuurde eind november een e-mail over nieuwe vergunningsaanvragen. Ze stuurde de e-mail aan 1.150 adressen en op zo’n manier dat die adressen voor alle ontvangers te zien waren. Dezelfde fout maakte ook de Gemeente Rijswijk. Naar aanleiding van de staking bij de postbezorging stuurde de gemeente ook een e-mail aan burgers die zitting in een stembureau wilde nemen. Ook bij deze e-mail waren alle adressen voor alle ontvangers zichtbaar.

Helaas gaat dit elke maand wel een paar keer fout. En omdat het zo vaak gebeurt willen andere, vaak ingrijpendere, lekken nog wel eens overschaduwd worden. We gaan daarom de meldingen van mailings waarbij de adressen van de geadresseerden inzichtelijk waren per maand verzamelen. Elke maand een nieuw artikel over foutief verzonden mailings.

Bits of Freedom houdt een Zwartboek Datalekken bij om aandacht te vragen voor een groeiend probleem: er wordt steeds meer informatie over ons opgeslagen, en het risico dat de verantwoordelijke de controle over de informatie verliest groeit daarmee ook. Bits of Freedom heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Zij heeft dat wetsvoorstel toegelicht in een position paper (PDF) (HTML).

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag