• Menu

0 recente resultaten

Parlementaire agenda Week 48

Wat gebeurt er komende week in de Eerste- en Tweede Kamer? Via de agendachecker van PrivacyBarometer hebben wij onze agenda geupdate (zie ook onze wiki). Voor de komende weken staan de volgende voor internetvrijheid en gerelateerde dossiers relevante onderwerpen gepland:

Tweede Kamer:

 • 2 december 2010: Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie; Aanpak van kinderporno: 10:00 -13:00 uur.
 • 14 december 2010: Besloten. Tijd: 14:00 uur. Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voortouwcommissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • 14 december 2010: Tijd: 14.00 uur. Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD – 32546.
 • 15 december 2010: Tijd: 10:00 -13:00 uur. Plaats: Troelstrazaal. Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie. Twaalfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding.
 • 15 december 2010: Tijd: 10:00 -12:30 uur. Plaats: Suze Groenewegzaal. Algemeen overleg Voortouwcommissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.
 • 16 december 2010: Tijd: 12:00 uur. Inbreng verslag (wetsvoorstel). Voortouwcommissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen.
 • 27 januari 2010: Tijd: 10:00 -13:00 uur. Plaats: Thorbeckezaal. Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie. Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht.

Eerste Kamer:

 • Dinsdag 7 december 2010. Commissie Justitie (Just.). brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 12 november 2010 over de toezegging T00510 over de te hanteren definitie van het begrip terrorisme. (zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 november 2010 heeft uitgebracht (EK 30.164, J ). Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164).
 • Dinsdag 18 januari 2011. Commissies Economische Zaken en Justitie. Bespreking vragen van de leden Franken en De Vries ter voorbereiding op het mondeling overleg met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over auteursrecht/ intellectueel eigendomsrechten op 8 februari 2011. Auteursrechtbeleid (29.838).

2 december 2010 (week 48)

 • Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie; Aanpak van kinderporno: 10:00 -13:00 uur

14 december 2010

 • Dinsdag 14 december 2010: Besloten. Tijd: 14:00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voortouwcommissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD – 32546.

15 december 2010

 • Tijd: 10:00 -13:00 uur Plaats: Troelstrazaal Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie. Twaalfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding
 • Tijd: 10:00 -12:30 uur Plaats: Suze Groenewegzaal Algemeen overleg Voortouwcommissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie

16 december 2010

 • Tijd: 12:00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voortouwcommissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

27 januari 2010

 • Tijd: 10:00 -13:00 uur Plaats: Thorbeckezaal Algemeen overleg Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie. Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht

[bewerken] Plenaire vergaderingen Eerste Kamer

Er zijn nog geen relevante vergaderingen gepland

Kerstreces van 23 december 2010 tot en met 17 januari 2011

[bewerken] Commissievergaderingen Eerste Kamer

Dinsdag 7 december 2010

 • Commissie Justitie (Just.). brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 12 november 2010 over de toezegging T00510 over de te hanteren definitie van het begrip terrorisme. (zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 november 2010 heeft uitgebracht (EK 30.164, J ). Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164)

Dinsdag 18 januari 2011

 • commissies Economische Zaken en Justitie. Bespreking vragen van de leden Franken en De Vries ter voorbereiding op het mondeling overleg met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over auteursrecht/ intellectueel eigendomsrechten op 8 februari 2011. Auteursrechtbeleid (29.838)

[bewerken]

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag