• Menu

0 recente resultaten

Van der Steur (VVD) stelt kamervragen over opslaan bankgegevens

Op 11 november bleek uit onderzoek van Rejo Zenger en Bits of Freedom dat nergens in Europa opsporingsdiensten de bel-, sms- en e-mailgegevens van burgers vaker opvragen dan in Nederland. Ook bleek het Ministerie van Veiligheid en Justitie te overwegen een landelijke zoekmachine te maken met de bankgegevens van alle Nederlanders. Eerder liet het ministerie van Veiligheid en Justitie al weten dat ze afziet van deze plannen. Ard van der Steur stelde op 18 november kamervragen hierover aan de minister:

Vraag 1
Kent u het bericht «Justitie wil nog meer weten van burgers»?1

Vraag 2
Is het waar dat u voornemens bent het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) een database te laten ontwikkelen om bankgegevens op te kunnen slaan? Zo ja, welke gegevens zullen in de database worden verzameld?

Vraag 3
In welk stadium van ontwikkeling bevinden zich de plannen voor het opzetten van deze database?

Vraag 4
Wordt bij deze plannen rekening gehouden met de privacy van burgers? Hoe wordt deze database beschermd tegen onbevoegde toegang?

Vraag 5
Zijn bij u gevallen bekend waarin onbevoegde opsporingsambtenaren en of derden toegang hebben gehad tot de bestaande CIOT-database voor telecommunicatie gegevens? Zo ja, is hier onderzoek naar gedaan? Is hier aangifte van gedaan?

Vraag 6
Welke maatregelen heeft u genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de bestaande database?

Inmiddels zijn de antwoorden (PDF) binnen. Hierin schrijft de Staatssecretaris dat deze uitbreiding van het CIOT van de baan is.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag