• Menu

0 recente resultaten

Function creep: mag auteursrechtindustrie je internetverkeer inzien?

Je wist waarschijnlijk al dat je bel- en internetverkeer verplicht worden opgeslagen vanwege de Wet bewaarplicht telecomgegevens. Politici beloofden destijds dat alleen opsporingsdiensten gebruik konden maken van de gegevens, onder strikte voorwaarden. Niet veel later gebeurt het onvermijdelijke: de auteursrechtindustrie voert de druk op om ons internetverkeer in te zien. Een fenomeen dat bekend staat als ‘function creep’: voor het ene doel opgeslagen, voor andere doelen gebruikt.   

‘Voor een juist begrip moet het opslaan van de gegevens echter worden onderscheiden van het gebruik van de gegevens. De toegang tot de bewaarde gegevens is beperkt tot die gevallen waarin de wet daarin voorziet. Dit betreffen de regels over het vorderen van verkeersgegevens in het Wetboek van Strafvordering’, aldus minister Hirsch Ballin tijdens de parlementaire behandeling van de bewaarplicht in de zomer van 2009. Bits of Freedom heeft dit begrip van de minister altijd al onjuist verklaard. De laatste weken is nog duidelijker gebleken, waarom.

Zo is de zaak C-461/10 Bonnier Audio e.a. aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. In de Zweedse zaak Bonnier Audio heeft een onbekende internetter zonder toestemming 27 audioboeken op internet aangeboden vanaf een FTP-server, kort gezegd vanaf een privé-computer. Bonnier Audio benadert de Internet Service Provider (ISP) van de internetter, ePhone, die weigert de internetgegevens af te staan. Inmiddels ligt de zaak bij de hoogste rechterlijke instantie in Zweden, die aan het Europese Hof de prejudiciële vraag (PDF) heeft voorgelegd of de bewaarplichtgegevens alleen zijn bedoeld voor ‘bevoegde autoriteiten’ zoals bepaald in de EU-richtlijn bewaarplicht, of ook kunnen worden verstrekt aan private partijen op basis van de EU-richtlijn bescherming intellectueel eigendom. Oftewel, komt het internetverkeer van deze onbekende in handen van de auteursrechtindustrie?

Bits of Freedom constateert dat function creep zijn intrede doet bij de bewaarplicht. Maar jouw bel- en internetgedrag is jouw zaak, absoluut niet van de auteursrechtindustrie. Want door de verplichte opslag van je bel- en internetverkeer wordt je 225 keer per dag gelogd. Al je belletjes, smsjes en e-mailtjes, in-log en uit-logpogingen vallen eronder – hoogst persoonlijke informatie.

De Zweedse datahonger staat helaas niet op zichzelf. Pas geleden probeerde Ministry of Sound de internetegevens van tienduizenden klanten op te vragen bij verschillende ISP’s. In Duitsland was de auteursrechtindustrie belanghebbende in de procedure voor het Duits Constitutionele Hof, die leidde tot de vernieting van de Duitse bewaarplicht wegens strijd met de Duitse Grondwet. En in Nederland heeft stichting BREIN herhaaldelijk de identiteit van internetgebruikers proberen te achterhalen. In 2006 wees het Hof Amsterdam zo’n poging nog af. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan dat uitgangspunt veranderen.

Daarom stelt Bits of Freedom alles in het werk om de gehele bewaarplicht af te schaffen. Ondertussen hopen we dat het Europese Hof deze function creep alvast een halt toe roept. Dat zou pas juist begrip zijn.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag