Bits of Freedom nieuwsbrief 6.21 is uit: Meteen succes: landelijke zoekmachine bankgegevens van de baan

Function creep: mag auteursrechtindustrie je internetverkeer inzien?

De bewaarplicht als boegbeeld van onze bevrijding
DOSSIER: Platformen

Je wist waarschijnlijk al dat je bel- en internetverkeer verplicht worden opgeslagen vanwege de Wet bewaarplicht telecomgegevens. Politici beloofden destijds dat alleen opsporingsdiensten gebruik konden maken van de gegevens, onder strikte voorwaarden. Niet veel later gebeurt het onvermijdelijke: de auteursrechtindustrie voert de druk op om ons internetverkeer in te zien. Een fenomeen dat bekend staat als ‘function creep’: voor het ene doel opgeslagen, voor andere doelen gebruikt.   

‘Voor een juist begrip moet het opslaan van de gegevens echter worden onderscheiden van het gebruik van de gegevens. De toegang tot de bewaarde gegevens is beperkt tot die gevallen waarin de wet daarin voorziet. Dit betreffen de regels over het vorderen van verkeersgegevens in het Wetboek van Strafvordering’, aldus minister Hirsch Ballin tijdens de parlementaire behandeling van de bewaarplicht in de zomer van 2009. Bits of Freedom heeft dit begrip van de minister altijd al onjuist verklaard. De laatste weken is nog duidelijker gebleken, waarom.

Zo is de zaak C-461/10 Bonnier Audio e.a. aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. In de Zweedse zaak Bonnier Audio heeft een onbekende internetter zonder toestemming 27 audioboeken op internet aangeboden vanaf een FTP-server, kort gezegd vanaf een privé-computer. Bonnier Audio benadert de Internet Service Provider (ISP) van de internetter, ePhone, die weigert de internetgegevens af te staan. Inmiddels ligt de zaak bij de hoogste rechterlijke instantie in Zweden, die aan het Europese Hof de prejudiciële vraag (PDF) heeft voorgelegd of de bewaarplichtgegevens alleen zijn bedoeld voor ‘bevoegde autoriteiten’ zoals bepaald in de EU-richtlijn bewaarplicht, of ook kunnen worden verstrekt aan private partijen op basis van de EU-richtlijn bescherming intellectueel eigendom. Oftewel, komt het internetverkeer van deze onbekende in handen van de auteursrechtindustrie?

Bits of Freedom constateert dat function creep zijn intrede doet bij de bewaarplicht. Maar jouw bel- en internetgedrag is jouw zaak, absoluut niet van de auteursrechtindustrie. Want door de verplichte opslag van je bel- en internetverkeer wordt je 225 keer per dag gelogd. Al je belletjes, smsjes en e-mailtjes, in-log en uit-logpogingen vallen eronder – hoogst persoonlijke informatie.

De Zweedse datahonger staat helaas niet op zichzelf. Pas geleden probeerde Ministry of Sound de internetegevens van tienduizenden klanten op te vragen bij verschillende ISP’s. In Duitsland was de auteursrechtindustrie belanghebbende in de procedure voor het Duits Constitutionele Hof, die leidde tot de vernieting van de Duitse bewaarplicht wegens strijd met de Duitse Grondwet. En in Nederland heeft stichting BREIN herhaaldelijk de identiteit van internetgebruikers proberen te achterhalen. In 2006 wees het Hof Amsterdam zo’n poging nog af. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan dat uitgangspunt veranderen.

Daarom stelt Bits of Freedom alles in het werk om de gehele bewaarplicht af te schaffen. Ondertussen hopen we dat het Europese Hof deze function creep alvast een halt toe roept. Dat zou pas juist begrip zijn.

 1. Caroline

  Klasse !
  Vermeld svp als wij volgers ergens kunnen helpen.

 2. Tweets die vermelden Function creep: mag auteursrechtindustrie je internetverkeer inzien? « Bits of Freedom -- Topsy.com

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door jasperwillem, Niels de Vos, Roemer Vlasveld, Bits of Freedom, fadsandfancies.com en anderen. fadsandfancies.com heeft gezegd: Blogfeed: Function creep: mag auteursrechtindustrie uw internetverkeer inzien?: Je wist waarschijnlijk al dat je… http://bit.ly/9yAHqs […]

 3. a v d bie

  Dit mag absoluut niet gebeuren, langzamerhand leveren we steeds meer privacy in

 4. Anon

  @Caroline: Probeer dit eens: http://anonops.net/
  Zal niet zeggen dat dit soort terrorisme niet strafbaar gemaakt is, maar het is wel voor ‘t goede doel…

 5. CtrlSPATIE

  Heeft de nieuwe Wet Persoonsgegevens hier nog invloed op?

  http://webwereld.nl/nieuws/67849/privacywaakhond-mag-politie-beboeten.html

  Is het handhaven van auteursrecht een zwaarwegend belang?

 6. Joost

  Het woord tijd voor een handleiding hoe omzeil ik de censuur. Ikzelf denk dan aan mogelijkheden als TOR http://www.torproject.org/ en freenet http://freenetproject.org/. Voordelen Tor redelijke privacy, eenvoudig te integreren in je browser (firefox); Freenet zeer goede privacy Nadelen: het is traag (tor is 5 to 20x zo langzaam als normaal browsen, freenet is echt langzaam!, daarbij is freenet erg beperkt wb informatie en is de kwaliteit van de website vaak erg amateuristisch,. …
  LET OP: ik ben geen expert, geef alleen weer wat ik op websites lees. Heeft iemand meer ervaring hiermee en andere ideeen, alternatieven?

 7. Joost

  Tijd om de censuur te omzeilen? kijk eens http://freenetproject.org/ http://www.torproject.org/
  wie heeft hier meer ervaring mee?

 8. Hawick

  De function creep is overal aanwezig. Niet alleen op dit onderdeel.

  De function creep wordt door 2 mechanismes in stand gehouden:
  -geldzucht en -zucht naar macht

  Om met het laatste te beginnen, de overheid is onze grootste vijand aan het worden :
  Voorbeeld:
  Politie heeft overal camera-toezicht en logt nu alle verkeer van en naar de grote steden. Ze weigeren gegevens te vernietigen, ondanks dat daar zelfs sprake is van een bewaarverbod. Wat er moet gebeuren is een massale juridische actie [aangifte van enkele duizenden personen tesamen] waarbij een korpschef een proces aan z’n broek krijgt. Tenslotte is overtreding van verbod om gegevens te bewaren een misdrijf en een politie-ambtenaar verliest ook zijn beroep bij bewezen overtreding.

  Zolang we alleen in kleine aantallen wat ‘ruis’ op de lijn zetten zal er niks veranderen.
  Met de wet in de hand de overheidsfunctionarissen vervolgen, die de wet oprekken, is de enige manier. Of moeten we weer wachten op een parlementair enquete, zoals destijds over de opsporingsmethoden ???
  Nederland is bezig een politiestaat te worden. Want wat destijds werd verboden, wordt nu op verkapte wijze weer ingevoerd. Dus een parlementaire enquete werkt onvoldoende tot niet.
  Uit statistieken blijkt deze soort privacy schending nauwelijks nut te hebben bij opsporing.
  Dus waarom doet de politie het ? Men is daar aan het ontsporen. Men heeft niets geleerd
  van de schade die de Securitate in Roemenie heeft aangericht …….

  *Justitie is veel te veel bezig met staatsbelangen en veel te weinig bezig met burgerbelangen.*
  * De staat is er voor de burger; zo niet dan heeft de staat geen bestaansrecht meer.*

  Welke partij stelt een stevige reductie van het budget van BiZa en Justitie voor, zolang er nog dossiers blijven bestaan, waarbij de ambtelijke organisatie zich verzetten tegen naleving van privacy wetgeving ?

  – geldzucht
  Waar het gaat om auteursrecht is de discussie heel boeiend: de auteurs / musici ontvangen maar een hele kleine fractie van het geld, dat wordt geincasseerd onder die vlag.
  Het is het parasitaire complex van financiers en producenten van de muziek en filmindustrie, die een hoog rendement realiseert over de ruggen van zowel auteurs / musici als hun klanten.

  Het lijkt er zelfs op, dat dit een van de modi is waarmee m.n. de VS probeert de handelsbalans enigzins op te fleuren. Decennia heeft microsoft zo ongeveer elke concurrentie vervalsende overtreding begaan onder bescherming van de amerikaanse overheid, om zo miljarden de VS in te krijgen waar een minimum aan kosten / werk /vervuiling tegenover staat.

  Ik heb niets tegen de VS, maar wel veel tegen oneerlijke handelspraktijken. De muziek en film-industrie probeert nu dezelfde weg te volgen als destijds microsoft. Dit laatste bedrijf heeft de afgelopen decennia vele, vele miljarden aan boetes en schikkingen moeten betalen. In Europa zijn ze nauwelijks vervolgd als gevolg van een stevige lobby. met dreiging van een handelsoorlog.

  Ze [de financiers/producenten in de entertainment industrie] dwingen de bevolking nu al om tientallen euro’s per PC extra te betalen opdat hun zakelijke belangen worden beschermd. Als je ook het extra energie verbruik mee rekent wat hier mee gemoeid is [denk aan digital rights management DRMS], dan betaalt iedere PC bezitter w.s. per jaar meer dan 50 euro, alleen maar om de belangen van de muziek en film industrie veilig te stellen. Verder zit er geen enkel nut aan vast.

  Het wordt hoog tijd dat het hele financieringsmodel van de auteurswet wordt herzien, zodanig dat WEL de auteurs / artiesten, maar niet financiers profiteren, want daar zit het manco.

  Alleen al het DRMS kost de nederlandse maatschappij al meer dan E 500.000.000 per jaar en
  levert nederland of de nederlanders niets op.

  Het hele distributie apparaat bezitten ze [de financiers] collectief,maar die heeft een sterk gelaagde structuur, zodat ze de buitenwereld kunnen doen lijken dat hun marges redelijk zijn [per laagje]. Hou je echter rekening met deze constructie, dan zie je excessieve opbrengsten.

  De auteurs en de artiesten krijgen al decennia een veel grotere mogelijkheid de vruchten van hun werk uit te baten, dan hen die een patent hebben verworven. Dat is onredelijk en onbillijk.

  De bescherming uit hoofde van auteurswet en copyright wetgeving moet worden ingeperkt in de tijd en de maximale vergoedingen moeten zodanig zijn, dat de artiest [de maker] een goede beloning krijgt, maar dat het onmogelijk is voor de financiers om dit systeem te misbruiken of te exploiteren.

  Stel je voor, dat je naar de Gamma gaat voor een paar schroefjes en dat je naast de E 1.50 voor de schroefjes [de echte productiekosten en een redelijke winstmarge voor de Gamma] ook nog eens E 6.50 moet betalen voor het recht voor die 10 schroefjes om gebruik te maken van het geestelijke eigendom van de bedenker van een schroefje ? Dit zouden we absurd vinden, maar het wordt nog gekker:
  Je moet ook nog een toeslag betalen, vanwege het artistieke ontwerp [verzonken kop i.p.v. bolkop] van
  E 1.50. En dacht je dat dat gek genoeg was: nu wil de industrie ook het recht om je huis op elk moment te betreden, om te verifieren dat je geen schroefjes gebruikt die in china zijn gefabriceerd, zonder royalties af te dragen, of dat je lijm gebruikt, om dingen te bevestigen [zodat je helemaal geen schroefjes nodig hebt].

  En zeg niet dat het zo niet werkt: we hebben een kopieer vergoeding op cassette-bandjes en CD’s,
  ook al gebruik je deze media uitsluitend voor zaken waar geen kopieervergoeding voor geldt. Ziekenhuizen moeten b.v. al heel moeilijk doen om voor de CD’s met rontgenbeelden van patienten GEEN vergoeding te betalen. Ik denk dat in een groot deel van de zorg die vergoeding gewoon wordt betaald. Dus als jij je arm breekt in Oostenrijk bij het skieen en je krijgt je foto’s mee op CD, dan wordt een klein bedragje bijgeschreven op de bankrekening van een filmbaas in Hollywood…. ABSURD

  Het hele stelsel van vergoedingen rondom copyright / auteursrecht moet zeer grondig op de schop,
  met als einduitkomst, dat de artiesten wel een redelijke beloning kunnen krijgen, maar dat het niet meer mogelijk is dat de financiele wereld op een excessieve wijze hiervan profiteert.

  Ik wil best betalen voor een bioscoopkaartje en ik snap best dat er kosten moeten worden terugverdiend,
  maar ik zie louter excessen.

  Waarom moet ik nu al > E 50 / jaar betalen omdat de entertainment industrie zich tot in mijn computer heeft opgedrongen ? Ik gebruik mijn computer niet om film te kijken en de weinige Ogg bestanden die ik zelf gebruik heb ik zelf gemaakt o.b.v. CD’s die ik gewoon heb gekocht.
  Het DRMS gaat al heel veel te ver. De muziek industrie kan gewoon de pot op.

  Misschien moeten we maar eens een actie op poten zetten: “We kopen een maand geen muziek en geen video’s, als waarschuwing voor de entertainment industrie”.

  Ook bij andere onderwerpen rondom het thema auteursrecht zie je steevast het grote graaien van de professionele graaiers: Ik heb een e-book reader. Maar ik snap echt niet waarom ik voor een bestand meer dan 40% van de papieren versie moet betalen. Ik heb een analyse gemaakt van de kostenopbouw van een uitgever. Mijn conclusie is, dat als een e-book ergens tussen de 5 en de 15% kost van een papieren boek, de uitgevers gewoon netjes winst maken en dat ook de auteurs netjes kunnen worden betaald.
  Dus ook in deze branche heeft het grote graaien de overhand.

  Mijn advies wetswijziging: Alleen de oorspronkelijke artiesten mogen nog beroep doen op bescherming van de Auteurswet / copyright. Dit recht is niet overdraagbaar. Bij de uitoefening van dit recht mogen ze hun belangen niet laten behartigen door uitgevers / filmindustrie / muziekindustrie [ook niet collectief of indirect]. De geldigheidsduur blijft beperkt tot 10 jaar. Contractuele voorwaarden, die hiermee in strijd zijn, zijn automatisch ongeldig. Er komen wettelijke limieten voor de maximale bedragen. Daarmee worden de uitgevers gedwongen een ander business model te kiezen.

  Het is onacceptabel, dat elke PC tientjes duurder wordt en veel extra energie moet verspillen vanwege het huidige model, waarmee de muziek / film / uitgevers industrie haar belangen veilig stelt.

  Ik heb nu met enkele e-readers ervaring, want ik wou er enkele honderden professionele documenten [grotendeels eigen werk] handzaam mee beheren. W.s. als secundair effect van het DRMS is het moeilijk om honderden documenten op een e-reader te beheren, ondanks dat er op een memorycard veel meer passen. Dus ook die e-reader was verspild geld. Dat wordt dus heel binnenkort vervangen door een linux systeem zonder DRMS.

 9. Matthijs

  Let op het volgende wetsvoorstel. http://www.internetconsultatie.nl/informatieverschaffing

  Het wetsvoorstel strekt ertoe het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking te verruimen. Volgens het wetsvoorstel, mag je straks ter bewijsvoering in een civiele zaak ook gegevens van derden gaan vorderen en niet alleen gegevens van je wederpartij. Men schrijft dat het wetsvoorstel alleen een verduidelijking betreft als het gaat om de vraag of ook van derden afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden mag worden gevorderd, maar of dat echt zo is, weet ik zo nog niet.

  Wel zijn er al zaken waarbij op grond van 843a Rv verkeersgegevens worden gevorderd van ISP’s, waarin de ISP niet zelf partij zijn, zoals bijvoorbeeld deze: http://jure.nl/BO2916. Om te weten te komen of een werknemer op grond van een verdenking van computervredebreuk ontslagen mocht worden, zijn dus in de civiele zaak de verkeersgegevens gevorderd. Dit voorbeeld doet daardoor inderdaad vermoeden dat het recht om gegevens van derden te vorderen al bestaat.

  De voor opsporingsdoeleinden verplicht bewaarde gegevens, zijn dus al beschikbaar voor andere doeleinden en voor zover ze dat niet zijn, lijkt men van plan te zijn om ze voor een breder gebruik beschikbaar te gaan maken.

  Het kan verstandig zijn om op deze consultatie te reageren en uitdrukkelijk op de bezwaren in het kader van de bewaarplicht te wijzen. Gegevens die verplicht zijn bewaard voor een specifiek strafrechtelijk doeleinde, moeten niet op grond van 843a gevorderd kunnen worden in civiele zaken.

 10. Gert

  Je zou zeggen dat dan ook gegevens van toezichthouders en opsporingsdiensten gevorderd mogen worden. Bijvoorbeeld Clean Air Nederland start een zaak tegen een rookkroeg en kan dan bij de VWA de inspectiegegevens vorderen. Of de belangenclub van DSB-benadeelden mag gegevens bij De Nederlandse Bank / NMA vorderen. Alles om de waarheid boven tafel te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.