• Menu

0 recente resultaten

Wat vinden kunstenaars van het internet? Enquête.

De komst van het internet heeft invloed op traditionele distributiemodellen voor muzikanten, schrijvers etc. Veel mensen hebben daar een mening over. Maar wat vinden kunstenaars er zelf van? Dat is het onderwerp van een onderzoek dat nu loopt. Een onderdeel van het onderzoek is een enquete onder makers en uitvoerend kunstenaars. Ben je maker of uitvoerend kunstenaar en voldoe je aan onderstaande vereisten? Doe dan mee aan de enquête.

Waar gaat het onderzoek over?

In opdracht van de Ministeries van OCW en Justitie voert een consortium van SEO Economisch Onderzoek, eLaw@Leiden en Prof. Paul Rutten op dit moment een onderzoek uit naar de positie en belangen van makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap. Het onderzoek richt zich op een aantal auteursrechtelijke kwesties rondom digitale distributie en creatie. De onderzoekers zeggen hier het volgende over:

“De opkomst van het internet als nieuw distributie- en exploitatiemedium voor werken en uitvoeringen heeft talrijke gevolgen voor creatieve makers en uitvoerende kunstenaars en daarmee ook voor onze cultuur….

Er doen zich allerlei veranderingen voor die raken aan de wijze waarop zij hun creatieve uitingen kunnen exploiteren. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden om rechten zelf te exploiteren en te beheren. Ook dienen zich nieuwe partners aan voor de exploitatie van werken en uitvoeringen. Voorts komt volgens sommigen het collectief rechtenbeheer in een ander licht te staan met de opkomst van het internet als exploitatieplatform.

Voor de overheid is het van groot belang beter inzicht te krijgen in de opinies van makers en uitvoerenden ten aanzien van de gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen.”

De kern van dit onderzoek bestaat uit een internet-enquête onder makers en uitvoerend kunstenaars in uiteenlopende disciplines, die op enigerlei wijze te maken hebben met digitale reproductie of distributie van hun werk of een registratie daarvan. Denk hierbij aan auteurs, journalisten, acteurs, musici, fotografen, ontwerpers en video kunstenaars.

Om deze doelgroep te bereiken maken de onderzoekers gebruik van een groot aantal beroepsorganisaties en collectieve beheersorganisaties. Deze organisaties werken mee aan het onderzoek door een uitnodiging voor de enquête te versturen aan de makers en kunstenaars die bij hen bekend zijn.

De bestanden van de volgende organisaties zijn daarvoor al aangeschreven:

 • BBK
 • BNO
 • Buma/Stemra (alleen stemgerechtigden en exclusief uitgevers)
 • FNV Kiem
 • Fotografenfederatie
 • NFTVM
 • NIMK
 • NORMA
 • NVJ
 • Pictoright
 • SENA
 • VEVAM
 • VSenV
 • VvEA

Wie kan meedoen aan de enquête?

Deze organisaties vertegenwoordigen niet alle makers en uitvoerende kunstenaars in Nederland, het is het ook wenselijk om makers en uitvoerende kunstenaars te bereiken die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie of collectieve beheersorganisatie. Dit is bijzonder belangrijk omdat er verwacht mag worden dat niet aangesloten makers en uitvoerende kunstenaars als groep een ander perspectief op het onderzoeksonderwerp hebben.

Het is dus belangrijk dat deze groep ook deelneemt aan het onderzoek. Daarom bestaat er de mogelijkheid voor mensen, die aan het onderzoeksprofiel voldoen, zichzelf op te geven om vervolgens voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd te worden. Het onderzoek is gericht op mensen die aan het volgende profiel voldoen:

 • je bent in Nederland actief als maker of uitvoerend kunstenaar;
 • je doet dat voor minimaal 12 uur per week (inclusief repetities of scholing) of zou dat graag willen, en
 • jouw werken (of opnames/reproducties ervan) worden op dit moment via internet verspreid (met of zonder je toestemming) of je verwacht dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Indien je aan dit profiel voldoet en een bijdrage aan dit onderzoek wil leveren, ga dan naar http://www.seo.nl/nl/actueel/aanmeldingonderzoek.html en laat je mailadres achter. Je ontvangt dan van het onderzoeksteam per email een inlogcode en wachtwoord voor de enquête. Ken jij iemand die aan dit profiel voldoet? Vraag hem/haar dan om zich op te geven voor het onderzoek.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De ingevulde enquête wordt volledig anoniem verwerkt en de rapportage van onderzoeksresultaten vindt plaats op geaggregeerd niveau (Individuele gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld). Dit betekent dat de gepresenteerde resultaten niet tot individuele personen herleidbaar zullen zijn.

De verwachting is dat de onderzoeksresultaten begin 2011 gepresenteerd zullen worden. Zodra dat het geval is zullen we dat hier vermelden. Aan het eind van de enquête kun je ook aangeven dat je het onderzoeksrapport digitaal wilt ontvangen zodra dat gepubliceerd wordt.

Update 20/10/10: wij begrijpen dat de NVJ haar bestanden niet heeft aangeschreven. We hebben dit aangepast.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag