• Menu

0 recente resultaten

Europees Parlement zou ACTA niet moeten goedkeuren

Het Europees Parlement heeft op 7 september een schriftelijke verklaring aangenomen, waarin ze onder meer eist dat alle documenten over het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA gepubliceerd worden. Ook eist ze dat fundamentele vrijheden niet beperkt worden door ACTA. Dit is een duidelijk teken dat het Europees Parlement de gang van zaken rond ACTA niet accepteert.

Als de onderhandelingen zijn afgerond, zal het verdrag moeten worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Het parlement moet ervoor kiezen ACTA niet goed te keuren. De onderhandelende partijen hebben er bewust voor gekozen om het democratische proces te omzeilen en in het geheim een verdrag te sluiten. Het is bovendien zeer de vraag of alle documenten openbaar zullen worden gemaakt.  En het verdrag bevordert wel degelijk inbreuk op burgerrechten.

De schriftelijke verklaring is aangenomen, onder meer door de inzet van de Franse digitale burgerrechtenbeweging La Quadrature du Net. De verklaring luidt als volgt:

WRITTEN DECLARATION

pursuant to Rule 123 of the Rules of Procedure

on the lack of a transparent process for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and potentially objectionable content

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Lapse date: 17.6.2010

Written declaration on the lack of a transparent process for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and potentially objectionable content

The European Parliament,

– having regard to Rule 123 of its Rules of Procedure,

A. whereas negotiations concerning the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) are ongoing,
B. whereas Parliament’s co-decision role in commercial matters and its access to negotiation documents are guaranteed by the Lisbon Treaty,
1. Takes the view that the proposed agreement should not indirectly impose harmonisation of EU copyright, patent or trademark law, and that the principle of subsidiarity should be respected;
2. Declares that the Commission should immediately make all documents related to the ongoing negotiations publicly available;
3. Takes the view that the proposed agreement should not force limitations upon judicial due process or weaken fundamental rights such as freedom of expression and the right to privacy;
4. Stresses that economic and innovation risks must be evaluated prior to introducing criminal sanctions where civil measures are already in place;
5. Takes the view that internet service providers should not bear liability for the data they transmit or host through their services to an extent that would necessitate prior surveillance or filtering of such data;
6. Points out that any measure aimed at strengthening powers of cross-border inspection and seizure of goods should not harm global access to legal, affordable and safe medicines;
7. Instructs its President to forward this declaration, together with the names of the signatories, to the Commission, the Council and the parliaments of the Member States.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag