• Menu

0 recente resultaten

Kamervragen over rommelige implementatie bewaarplicht

Vorige week werd duidelijk dat de technische implementatie van de bewaarplicht rommelig verloopt. Mariko Peters (GroenLinks) heeft daarom Kamervragen ingediend, waarin ze de Ministers van Economische Zaken en Justitie uitgebreid aan de tand voelt.  

Schriftelijke vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Justitie en de minister van Economische Zaken over de nulmeting Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens.

1.    Kent u het bericht dat de toezichthouder van het Agentschap Telecom constateert dat de technische implementatie van de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens rommelig verloopt?
2.    Klopt het dat internetbedrijven die wettelijk verplicht zijn om telecommunicatiegegevens te bewaren niet aan de wettelijke bepalingen voldoen over vernietiging en beveiliging van de opgeslagen persoonlijke informatie? Zo ja, kan dit tot gevolg hebben dat persoonsgevoelige gegevens in verkeerde handen hunnen vallen en dat de wettelijke uiterste bewaartermijn van dergelijke gegevens overschreden wordt?
3.    Wat vindt u van de stelling dat deze problemen veroorzaakt zijn door de overheid, die pas bij de inwerkingtreding van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens technische specificaties formuleerde, waardoor internetbedrijven die uitvoering moeten geven aan de bewaarplicht te laat hun systemen op orde kunnen krijgen?
4.    Klopt het dat van de betrokken internetbedrijven een hoog beveiligingsniveau wordt vereist, terwijl sommige overheidsfunctionarissen dat niveau niet halen door privacyregels te negeren? Kunt u een precies overzicht geven van de incidenten waarbij overheidsdiensten de geldende privacyregels hebben geschonden?
5.    Bent u met mij van mening dat uitvoering van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens moet worden opgeschort indien de privacy van onverdachte burgers niet volledig gegarandeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
6.    Welke maatregelen treft u om de geconstateerde tekortkomingen zo snel mogelijk te verhelpen?

Den Haag, 31 augustus 2010.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag