• Menu

0 recente resultaten

Onze plannen voor de komende maanden

We hebben de afgelopen week gebruikt om onze plannen voor de komende maanden uit te stippelen. Als alles verloopt volgens plan – en geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven – dan gaan wij ons richten op de volgende dossiers:

We willen de bewaarplicht inperken

Nu moeten aanbieders van telecomdiensten verplicht een jaar lang van iedere Nederlander precies opslaan waar hij is geweest, wie hij heeft gebeld etc. Dit is een van de meest vergaande inbreuken op onze persoonlijke vrijheid die wij in Nederland kennen.

De Europese Commissie gaat deze regels de komende maanden evalueren en mogelijk herzien. Dat biedt een kans. Wij gaan ons ervoor inzetten dat de bewaarplicht wordt teruggedraaid, of in ieder geval optioneel wordt gemaakt.

We willen netneutraliteit invoeren

Vroeger lieten internetproviders zich niet in met het verkeer van hun gebruikers. Maar providers willen diensten en websites kunnen blokkeren of vertragen. Daarmee komt de ongekende vrijheid die iedere internetgebruiker heeft, op de helling te staan.

De Europese Commissie zal voor het eind van 2010 advies uitbrengen over het gewenst beleid en ook het Nederlandse kabinet zal mogelijk beleid gaan formuleren. Bits of Freedom wil dat in Europa, maar in ieder geval in Nederland, providers wordt verboden om verkeer te discrimineren (met specifieke uitzonderingen voor onvoorziene congestie en het waarborgen van veiligheid van het netwerk).

Internetfilters, anti-piraterijverdrag ACTA en digitale vrijheid

Daarnaast blijven we ons richten op de zwarte lijst van verboden websites die het demissionair kabinet samen met providers aan het implementeren is en op de geheime onderhandelingen over het anti-piraterijverdrag ACTA. En als zich belangrijke ontwikkelingen voordoen die onze online vrijheid en privacy aantasten, dan komen we natuurlijk in actie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag