• Menu

0 recente resultaten

Tegencampagne uitbreiding bewaarplicht sterk gestart: help mee!

Vorige week schreven wij over ‘Smile 29’, een initiatief tegen kinderporno waarbij en passant de bewaarplicht uitgebreid zou worden naar zoekmachines. Wij riepen jullie op om Europarlementariërs aan te schrijven en hen te wijzen op de gevolgen. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen, en is de actie een succes. We zijn er echter nog niet. Help mee om dit slechte initiatief compleet van tafel te krijgen! Update 13/6/09: Tientallen mensen hebben de email verstuurd. Veel dank daarvoor! Het is onwaarschijnlijk dat degenen die hun handtekening desondanks gaan zetten, dat niet zullen doen als nog meer mails worden gestuurd. Het is dus niet meer nodig om nog een email te sturen.

Een goed begin

Vorige week waren nog 324 van de benodigde 369 handtekeningen voor het voorstel verzameld, maar mede dankzij jullie inspanningen is dat aantal inmiddels gezakt naar 298. Dat is al een enorm succes! Maar ondertussen gaat de lobby vóór handtekeningen gewoon door. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat een groot deel van deze 298 Europarlementsleden de bewaarplicht van telecomgegevens niet naar zoekgegevens zou willen uitbreiden. Dit kunnen er dus nog minder worden. Kortom: werk aan de winkel!

Nu doorpakken

Daarom roepen wij nogmaals op om zoveel mogelijk parlementsleden op dit initiatief te wijzen. In samenwerking met andere Europese organisaties hebben wij een modelmail geschreven, die je kunt sturen naar alle Nederlandse Europarlementariërs (zie onder).

Geacht Europarlementslid,

Sinds de plenaire sessie van het Europees Parlement in mei heeft een groot aantal parlementsleden van de EPP, S+D, ALDE en Green/EFA fracties hun handtekening onder Schriftelijke Verklaring 29 ingetrokken.

Het vooropgestelde doel van de Verklaring, namelijk de bescherming van kinderen, is belangrijk. Twee van de drie paragrafen van de Verklaring gaan echter over andere kwesties en in één ervan wordt de wens uitgesproken om alle internetzoekopdrachten (bv. via Google) van iedere Europese burger te bewaren. De Europese pers heeft uitgebreid en kritisch bericht over dit initiatief.

Deze kritiek is volkomen terecht. Het verplicht opslaan van alle zoekopdrachten van iedere Europeaan is uitermate onwenselijk. Zulk beleid leidt tot een grove schending van de privacy van alle Europeanen. Zoekopdrachten bevatten immers de meest intieme informatie over personen, zoals politieke voorkeur, culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat u die gedachte onderschrijft. Veel van uw collega’s hebben hun handtekening ingetrokken, nadat zij werden gewezen op deze paragraaf. Dit sterkt het vermoeden dat het slechts een misverstand betreft.

Daarnaast is het onwenselijk als het Parlement nu een dergelijke positie zou innemen over Richtlijn 2006/24/EG (‘de dataretentierichtlijn’):

  • Het Parlement was sterk gekant tegen de dataretentierichtlijn (de LIBE-Commissie verwierp de bewaarplicht drie keer), die pas is aangenomen na hevige druk van de Raad.
  • De implementatie van de dataretentierichtlijn was in België, Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Roemenië en Zweden bijzonder problematisch, onder meer vanwege constitutionele rechters die hebben verklaard dat de bewaarplicht fundamentele rechten van de burgers ondermijnt.
  • De implementatie van de dataretentierichtlijn wordt momenteel herzien en het is dus ongepast en mogelijk contraproductief als het Parlement vooruitloopt op dit proces.
  • De dataretentierichtlijn is recentelijk doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie, dat zal beoordelen of verplichte opslag van telecommunicatiegegevens verenigbaar is met de fundamentele rechten van Europeanen.

Ik verzoek u om Schriftelijke Verklaring 29 niet te ondertekenen of, als u al zou hebben getekend, om uw handtekening in te trekken. Mocht u dit voorstel hebben getekend omdat u de verplichte, ongerichte bewaring van de zoekgegevens van iedere Europese burger wel een proportionele maatregel vindt ter bescherming van kinderen, dan hoor ik graag uw argumenten daarvoor.

Om uw handtekening in te trekken, kunt u contact opnemen met “Déclarations écrites” op 32975.

Stuur een e-mail naar alle Europarlementariërs

Om het helemaal gemakkelijk te maken, vind je hieronder een lijst met de e-mailadressen van alle Nederlandse Europarlementariërs die mogelijk de verklaring hebben ondertekend. Jeanine Hennis (VVD), Judith Sargentini (GL), Marije Cornelissen (GL), Bas Eickhout (GL), Sophie in ‘t Veld (D66), Gerben Jan Gerbrandy (D66) en Marietje Schaake (D66), Daniël van der Stoep (PVV), Barry Madlener (PVV), Laurence Stassen (PVV), Louis Bontes (PVV), Emine Bozkurt (PvdA), Judith Merkies (PvdA) en Thijs Berman (PvdA) hebben gelukkig aangegeven dat zij Schriftelijke Verklaring 29 niet zullen ondertekenen:

Update 13/6/09: Tientallen mensen hebben de email verstuurd. Veel dank daarvoor! Het is onwaarschijnlijk dat degenen die hun handtekening desondanks gaan zetten, dat niet zullen doen als nog meer mails worden gestuurd. Het is dus niet meer nodig om nog een email te sturen.

bastiaan.belder(at)europarl.europa.eu
dennis.dejong(at)europarl.europa.eu
esther.delange(at)europarl.europa.eu
kartikatamara.liotard(at)europarl.europa.eu
toine.manders(at)europarl.europa.eu
ria.oomen-ruijten(at)europarl.europa.eu
hans.vanbaalen(at)europarl.europa.eu
peter.vandalen(at)europarl.europa.eu
wim.vandecamp(at)europarl.europa.eu
lambert.vannistelrooij(at)europarl.europa.eu
corien.wortmann(at)europarl.europa.eu

En vraag je contacten dit ook te doen

Niet alleen politici moeten zich bewust zijn van de onwenselijkheid om de zoekgegevens van alle Europse burgers bij te gaan houden. Iederéén moet weten dat dit een slecht plan is en dat het sturen van één e-mail bijdraagt aan de bescherming van hun privacy. Geef de boodschap door aan je vrienden: via tweets, Facebook of je blog. Zodat je zoekgegevens veilig blijven.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag