• Menu

0 recente resultaten

Mede dankzij VVD repressief Europees auteursrechtbeleid

Het Europees Parlement heeft afgelopen week een rapport over auteursrechthandhaving aangenomen. In het zogeheten Gallo-rapport pleit het parlement voor strengere handhaving van het auteursrecht, terwijl dit massale criminalisering van miljoenen internetgebruikers tot gevolg heeft en niet tot een duurzame oplossing van het filesharingconflict leidt. Medeverantwoordelijk voor de repressieve lijn in het rapport is Toine Manders van de VVD.

Het rapport (ontwerp, PDF) is een niet-bindend juridisch stuk, waarin het Europees Parlement verdergaande maatregelen voorstelt om filesharing te bestrijden. In het rapport wordt filesharing een “plaag” genoemd, die alleen door verdergaande handhaving kan worden bestreden (“[…] online IPR infringements […] [constitute] a major aspect of this worldwide phenomenon in the age of digitisation of our societies, particularly the issue of the balance between free access to the Internet and the measures to be taken to combat this scourge effectively”, par. 29; onderstreping toegevoegd).

Europarlementariër Toine Manders van de VVD is medeverantwoordelijk voor de repressieve lijn van het rapport. Manders heeft meerdere amendementen (PDF) ingediend, waarin hij pleit voor nog verdergaande maatregelen om inbreukmakers aan te pakken, zoals:

(Amendement 31) “[…] the possibility should be created in the European legal framework of proceeding against infringers of copyright, since international treaties are barely able to address [intellectual property rights] infringements”

Ook schrijft hij dat auteursrechtenschending leidt tot het einde van innovatie:

(Amendement 16) “[…] ongoing infringements of [intellectual property rights] will lead to a fade-out of innovation in the EU”

Deze amendementen zijn ook aangenomen in de uiteindelijke versie van het rapport. Dat is niet verbazingwekkend, want Manders voerde namens de liberale fractie in het Europees Parlement de onderhandelingen over dit rapport. De liberalen waren de swing vote en Manders heeft die mogelijkheid aangegrepen om het rapport richting verdergaande handhaving te sturen.

Bits of Freedom betreurt de gekozen lijn in het Gallo-rapport. Het is een voortzetting van het repressieve beleid waarmee miljoenen internetgebruikers als crimineel worden aangemerkt, terwijl dit uiteindelijk niet gehandhaafd kan worden zonder gebruikers te bespioneren. Tegelijkertijd zal verdergaand repressief beleid creativiteit niet stimuleren. Deze bezwaren hebben wij eerder toegelicht in onze brief aan de Tweede Kamer over het downloadverbod. Kijk voor meer informatie ook in ons dossier Filesharing.

De afbeelding is gebaseerd op “Piraten, aus Lego” van playroughde, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag