• Menu

0 recente resultaten

Buma in de aanval: leest u even mee?

Politieke partijen lijken inmiddels te snappen dat het auteursrecht aan vernieuwing toe is, maar nu doet Buma/Stemra ook een duit in het zakje in de discussie over het downloadverbod. Op zondag 11 april stuurde zij hierover een brief aan haar leden: leest u even mee?

Voordat we de brief aan u presenteren: Buma vergeet in haar brief te vermelden dat miljoenen Nederlanders wel eens wat downloaden. Niet omdat ze criminelen zijn, maar omdat de contentindustrie hopeloos is achtergebleven met haar aanbod. Internetgebruikers willen graag betalen voor muziek, maar kunnen dat nu niet: iTunes voldoet simpelweg niet aan de wensen van de internetgebruiker. Maar nog belangrijker: repressieve maatregelen die het internet dichttimmeren en miljoenen Nederlanders criminaliseren zijn geen oplossing. Geen enkele industrie kan een strijd voeren tegen haar eigen gebruikers: die verlies je uiteindelijk.

Buma heeft dat helaas nog niet begrepen. Dus nog een keer luid en duidelijk: het internet biedt genoeg kansen om geld te verdienen met muziek. Buma: grijp die kansen, in plaats van muziekfans tot je vijanden te verklaren.

Hier dan de brief, met ons commentaar. Die brief gaat vooral over het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Wij beperken ons tot de punten die onze organisatie in het bijzonder aangaan.

“Buma/Stemra is bezorgd over het verkiezingsprogramma van GroenLinks omdat de partij hierin de inspanningen, creativiteit en investeringen van muziekauteurs vogelvrij verklaart.

Consumenten vinden het vanzelfsprekend om te betalen voor producten en diensten die zij afnemen. Maar als het aankomt op online muziekgebruik moet dat volgens GroenLinks gratis kunnen onder het mom van digitale burgerrechten.”

Die laatste passage schiet ons in het verkeerde keelgat. Burgerrechten zijn geen façade om gratis te downloaden. Nee: burgerrechten zijn rechten, die iedere Nederlander heeft. Buma mag geen inbreuk maken op die rechten, hoe graag ze dat ook zou willen.

Het internet veroorzaakt een revolutie, waarvan het einde nog maar nauwelijks in zicht is. Het internet geeft iedere Nederlander ongekende mogelijkheden om cultuur te maken en te delen, om te bloggen en sites te bezoeken, om te innoveren en om van nieuwe technologie te genieten.

Nu kan dat nog, maar als het aan Buma ligt is dat snel verleden tijd. Vertegenwoordigers van de contenindustrie, zoals Brein en Buma, willen in jouw huiskamer al je internetverkeer afluisteren. Zij willen kunnen bepalen welke informatie jij met je vrienden deelt.

Digitale burgerrechten zijn de verdedigingslinie tussen een wereld waar grote bedrijven bepalen wat jij op het internet mag doen, en een wereld waar jijzelf bepaalt wat je op internet doet, zonder dat anderen over je schouder mee kijken. Daarom zijn burgerrechten belangrijk. Dat is waar Bits of Freedom voor strijdt.

“Het lijkt een prachtig maatschappelijk cadeau: het voorkomen van een download verbod en het auteursrecht beperken tot commercieel gebruik. Echter, zonder een redelijk alternatief voor het betalen van muziekgebruik, leidt het voorstel tot culturele verschraling en beperkt het de vrijheid van expressie en meningsuiting.”

Dat redelijk alternatief is er al: Buma kan op dit moment al een licentie geven voor het filesharen van muziek. Die optie is in 2008 al door de Electronic Frontier Foundation voorgesteld. Buma kan nu al geld gaan verdienen met de verspreiding van haar muziek via internet. Waarom wachten we hier nog op?

“Buma/Stemra is net als GroenLinks van mening dat het auteursrecht met de digitale ontwikkelingen mee moet groeien. Dat gaat gepaard met veranderingen die soms ingrijpend zijn. We zijn aan de andere kant geen voorstander van strafbaarstelling van het downloaden van illegale bron. Wel willen wij dat intermediairs (zoals de internet service providers) die onrechtmatige verspreiding op grote schaal mogelijk maken gedwongen worden om mee te werken aan de bestrijding hiervan.”

Lees: Buma is dus wel voorstander van het civiel onrechtmatig maken van het downloaden uit illegale bron. Buma wil dat providers de privé-politie van de contentindustrie worden. Zij moeten al jouw internetverkeer in de gaten gaan houden en verboden inhoud direct blokkeren. Providers zullen moeten meewerken aan die handhaving en illegale downloaders moeten aangeven aan Brein.

“Natuurlijk werkt de industrie in de tussentijd hard aan legale betaalmodellen voor online gebruik van muziek. Maar zolang gratis downloaden zomaar kan, zonder enige vorm van compensatie, zijn de legale alternatieve betaalmodellen niet levensvatbaar. Er valt niet te concurreren met ‘gratis’.”

Buma kan wel degelijk concurreren met gratis: een belangrijke reden waarom mensen met filesharingtechnologie muziek downloaden is dat ze deze muziek simpelweg niet via een officiële distributeur kunnen krijgen.

“Het voorstel van GroenLinks om de beschermingstermijn te verkorten tot tien jaar na de eerste publicatie is bijzonder onredelijk. Het is voor ons onbespreekbaar dat een muziekauteur nog tijdens zijn eigen leven de controle over zijn werk verliest. Buma/Stemra is dan ook positief over het feit dat GroenLinks in een open brief aan de Volkskrant d.d. vrijdag 2 april jl, zelf aangeeft dat de ontwerptekst van het programma hier te fors uitpakt, en dat men over dit onderwerp in gesprek wil met de auteurs en artiesten. Buma/Stemra lijkt dat een goede aanpak, want dan zal blijken dat niemand van die betrokkenen dit een goed voorstel vindt.

Als belangenbehartiger van meer dan 18.000 Nederlandse muziekauteurs en uitgevers neemt Buma/Stemra er met tevredenheid kennis van dat GroenLinks de financiële onafhankelijkheid van de muziekauteur zo ter harte neemt. Daar zien wij een gedeeld belang. Echter, GroenLinks biedt geen enkele concrete oplossing om dit in het digitale tijdperk te realiseren. Te suggereren dat muziekauteurs en andere creatieven worden onderdrukt door “commerciële belangenorganisaties” (VK, 2 april) is vooral verkiezingsretoriek: het geeft niemand een handvat om de positie van de muziekauteur in het digitale tijdperk te verstevigen. Zonder hun belangenorganisaties, zoals Buma/Stemra, staan vele auteurs er alleen voor om hun licenties te regelen. Juist de collectieve belangenbehartiging die deze auteurs bij de auteursrechten organisaties vinden, versterkt hun positie. Bovendien wordt een auteursrechten organisatie als Buma/Stemra voor het grootste deel door grotere componisten en uitgevers gefinancieerd. “De breedste schouders dragen de grootste lasten” als het ware. Dat moet GroenLinks toch aanspreken.

GroenLinks spreekt zichzelf (brief Halsema en Peters, Volkskrant 2 april) overigens tegen door te zeggen dat veel muziekauteurs te afhankelijk zijn van grote uitgevers en dat het beperken van het downloaden daar geen oplossing voor biedt. Juist het digitale tijdperk geeft individuele auteurs de gelegenheid om hun werk te verspreiden zonder tussenkomst van enige commerciële partij dan ook. Helaas hebben de digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren ons ook laten zien dat hier nou juist geen brood mee is te verdienen. Leuk om ontdekt te worden als auteur of artiest maar hoe dan verder als daar geen vergoeding tegenover staat?

Wij verwelkomen de publieke discussie die GroenLinks met haar verkiezingsprogramma verder heeft gestimuleerd. Muziek is een onderwerp dat iedereen aangaat, van muziekauteur en artiest tot de gebruikers. Het beschermen van auteurs is dan ook niet alleen een juridische aangelegenheid en de discussie moet breed gevoerd worden. Samen met onze 18.000 aangeslotenen (met daarnaast nog eens honderdduizenden buitenlandse auteurs voor wie Buma/Stemra in Nederland werken) en de rechtenorganisaties verenigd in VOICE werken wij graag aan een eigentijdse oplossing. Iedereen en iedere partij die daaraan constructief wil meedenken is daarbij van harte welkom.”

De constructieve oplossing van Bits of Freedom: geef licenties aan gebruikers van filesharingtechnologie.

De afbeelding is gebaseerd op “Dinosaur” van kevindooley, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag