• Menu

0 recente resultaten

Europese privacytoezichthouder kraakt ACTA-onderhandelingen

Abonnees afsluiten van internet wegens auteursrechtinbreuk is in strijd met fundamentele rechten. Dat heeft de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) in een opinie over het geheime ACTA-verdrag aangegeven.

In de lezenswaardige opinie, die afgelopen week is gepubliceerd, stelt de EDPS dat het ACTA-verdrag belangrijke grondrechtelijke vragen oproept. Hij geeft in diplomatieke bewoordingen aan dat het schandalig is dat hij niet wordt geconsulteerd bij deze onderhandelingen.

Belangrijker is de inhoudelijke conclusie dat het ACTA-verdrag – althans voor zover dat nu is na te gaan – de grondrechtelijke toets niet kan doorstaan. Hij stelt vast dat “three strikes“-wetten, die erop neerkomen dat internetgebruikers worden afgesloten als drie keer auteursrechtinbreuk wordt vastgesteld, een vergaande inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer:

  • alle internetgedrag van gebruikers, dus niet alleen van verdachten, wordt continu gemonitord om dit te handhaven;
  • dit monitoren impliceert ook de vergaande opslag van internetverkeer, en die opgeslagen gegevens zouden ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden;
  • het monitoren leidt bovendien tot false positives, want auteursrechtinbreuk is niet altijd makkelijk vast te stellen, zodat mensen onterecht zullen worden afgesloten; en
  • het afsluiten van internet heeft vergaande consequenties, omdat het internet een heel belangrijke rol speelt in het dagelijks leven.

De EDPS stelt bovendien vraagtekens bij de claims dat niet-commercieel filesharing de contentindustrie grote schade zou toebrengen. Hij benadrukt vervolgens dat er voldoende, minder inbreukmakende manieren zijn om dit beweerdelijk kwaad te bestrijden, en dat juist moet worden onderzocht of alternatieve bedrijfsmodellen een oplossing kunnen zijn. Hij neemt een principieel standpunt in over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de informatiemaatschappij:

“While intellectual property is important to society and must be protected, it should not be placed above individuals’ fundamental rights to privacy, data protection, and other rights such as presumption of innocence, effective judicial protection and freedom of expression.”

Dit betekent volgens de EDPS dat moet worden gegarandeerd dat grondrechten worden beschermd in ACTA. Hij roept daarom op tot een openbare en transparante dialoog over deze geheime onderhandelingen, mogelijk door middel van een openbare consultatie, zodat kan worden verzekerd dat de maatregelen die worden genomen in overeenstemming zijn met Europese privacyregelgeving.

Afbeelding bewerking van “(183/365) Shhh….” van Sarah G…, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic-licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag