• Menu

0 recente resultaten

Verslag Aftapdebat openbaar; tapcijfers AIVD en MIVD blijven geheim

De Tweede Kamer dwong na onze Kamerbriefing (PDF) belangrijke toezeggingen van de Minister van Justitie af, tijdens een Kamerdebat op 26 november waarvan het verslag nu openbaar is. Tegelijkertijd schrijft (inmiddels demissionair) Minister Ter Horst dat het aantal taps door de inlichtingendiensten staatsgeheim blijft, terwijl deze cijfers in andere landen – zoals België – wel gepubliceerd worden.

Wij hebben in een eerdere post al uitgebreider stilgestaan bij de toezeggingen van de Minister van Justitie, die het Nederlandse tapbeleid meer in lijn brengen met onze privacyrechten, en ons beter beschermen tegen machtsmisbruik. Dit was hard nodig, omdat politie en Justitie zo vaak naar het opsporingsmiddel aftappen grijpen, dat er nergens in de (Westerse) wereld vaker wordt afgeluisterd dan in Nederland.

Vele adviezen van Bits of Freedom werden wél overgenomen, toch blijft een belangrijke vraag onbeantwoord. Uit een recente brief vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er nog steeds geen openheid wordt gegeven ten aanzien van het aantal taps door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Een recente motie van Kamerleden Gerkens (SP), Azough (Groenlinks) en Teeven (VVD) had hierom gevraagd. Ter Horst gaf als verklaring: “Openbaarmaking van deze gegevens, en in het bijzonder een toelichting daarop, zou(den) zicht bieden op de werkwijze van de MIVD en de AIVD”.

Dit is op zijn minst opmerkelijk, aangezien andere landen deze informatie wel openbaar maken. Zo weten wij dat de Belgische inlichtingendiensten in 2006 en 2007 afluistermaatregelen uitgevoerd hebben met betrekking tot respectievelijk acht feiten en vijf feiten. Waarom krijgen Nederlanders geen openheid van zaken?

De brief geeft alleen prijs dat het aantal taps van de inlichtingendiensten “slechts een fractie” bedraagt van de Justitietaps. Dit zegt eigenlijk niets. Allereerst is er geen enkel opsporingsapparaat dat zo vaak tapt als het Nederlandse. Ter illustratie worden er in Nederland circa 2000 taps per dag geplaatst; in de Verenigde Staten ligt het aantal op 2000 taps per jaar. Daarnaast is 90% ook een fractie van het aantal taps door Justitie. Het aantal taps van de inlichtingendiensten kan nog steeds hoog liggen.

Al met al worden wij niet veel wijzer over het aantal taps door de inlichtingendiensten, en blijft “Miss Big Brother” Ter Horst onvoldoende openheid van zaken geven. U hoort nog van ons.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in een goed artikel op Security.nl. Afbeelding gebaseerd op een foto van ElDave, “Honest Phone”, gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution-Non-commercial-Share Alike 2.0 Generic-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag