Opslag-alert: passagiersgegevens volgende slachtoffer?

Een nieuw proefballonnetje is opgelaten in de Tweede Kamer: ook passagiersgegevens van alle Nederlanders zouden moeten worden opgeslagen. Daarvoor pleitte de AIVD en de NCTb op 11 februari tijdens een hoorzitting over de beveiliging van de luchtvaart, aldus het NRC Handelsblad. Dit voorstel kon op weinig enthousiasme rekenen: Teeven (VVD) wilde in ieder geval dat de “gerechtvaardigde privacy” van de burger moet worden gerespecteerd en Azough (GroenLinks) noemt het voorstel een “exemplarische symboolmaatregel” die volgens haar past in een trend van “onbegrensde verzamelwoede”.

Bits of Freedom is het eens met Azough. Ten eerste: die opslag zou nodig zijn om terrorisme te voorkomen, maar hoe groot is de dreiging van terrorisme in de luchtvaart nu eigenlijk? Als Al Qaeda echt zo gevaarlijk is, en we ook weten dat Schiphol zo lek is als een mandje, waarom worden er dan niet wekelijks aanslagen gepleegd? Ten tweede: er is al meer dan genoeg informatie voor veiligheidsdiensten beschikbaar, en zelfs Obama heeft toegegeven dat de onderbroek-aanslag met die informatie had kunnen worden voorkomen. En bovendien: dit is een verdere inperking van de privacy van iedere Nederlander – niet slechts van mogelijke verdachten. Er is hier veel meer over te zeggen; wij verwijzen graag naar het artikel van Rietveld op Security.nl over beveiliging in de luchtvaart. Laten we hopen dat het bij een proefballonnetje blijft.

Afbeelding van MarinaAvila, “Airplane”, gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic-licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.