• Menu

0 recente resultaten

EDRi doet privacy-aanbevelingen aan Europese Commissie

De Europese digitale burgerrechtenorganisatie EDRi heeft aan de Europese Commissie aanbevelingen gedaan (PDF) om de bescherming van persoonsgegevens in de toekomst te waarborgen. Zij deed die aanbevelingen naar aanleiding van de consultatie van de Commisssie inzake het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens. De aanbevelingen zijn opgesteld door Bits of Freedom in samenwerking met andere leden van EDRi.

EDRi stelt in het stuk vast dat de bescherming van persoonsgegevens de komende jaren verder onder druk zal komen te staan. Dit komt onder meer door de toenemende hoeveelheid persoonsgegevens die worden opgeslagen en verwerkt, het beschikbaar komen van geavanceerde profileringtechnologieen en gebrekkige toezicht en handhaving van het bestaande juridisch kader.

EDRi adviseert om maatregelen te nemen die:

  • het beginsel van dataminimalisatie versterken;
  • verdergaande transparantie verzekeren;
  • betere beveiliging van persoonsgegevens verzekeren;
  • het begrip “persoonsgegevens” verhelderen;
  • bestuurlijke toezicht en handhaving van het juridisch kader versterken; en
  • civiele handhaving van het juridisch kader versterken.

Tot 31 december 2009 kan nog input worden gegeven op de consultatie. De Commissie publiceert alle reacties op haar website.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag