Gegevens miljoenen Nederlanders illegaal verkocht

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een in een rapport (PDF) vastgesteld dat een Nederlands bedrijf de gegevens van miljoenen Nederlanders via een website verzamelde en in strijd met de wet doorverkocht (persbericht CBP).

Het bedrijf, Advance, heeft op verschillende websites, waaronder Je Echte Leeftijd, gebruikers informatie over zichzelf laten invullen. Zij heeft echter onvoldoende duidelijk gemaakt dat die informatie ook doorverkocht zou worden, en dat deze gegevens gebruikt zouden worden voor onder meer mailings door derden, en hiervoor geen toestemming gekregen. De gegevens, waaronder contactgegevens en gevoelige gegevens zoals medische gegevens, zijn meerdere keren aan bedrijven verkocht. Dit waren ook bedrijven in de Verenigde Staten.

Nu moet het CBP beslissen wat ze hiermee gaat doen. Zij kan op dit moment slechts een last onder dwangsom opleggen voor dit soort overtredingen (dus verbieden of gebieden dat bepaalde maatregelen worden genomen; zij kan geen boetes opleggen voor dit soort overtredingen). Het kabinet heeft gelukkig onlangs aangegeven dat zij meer handhavingsbevoegdheden aan het CBP wil geven, waaronder de mogelijkheid om boetes op te leggen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.