Van Dam (PvdA): "downloadverbod niet handhaafbaar"

De EDRi-gram: verplichte kost

The Colbert Report over verstrekking GPS-data

Op 16 december verscheen weer een nieuwe EDRi-gram, de twee-wekelijkse nieuwsbrief van de European Digital Rights Initiative (“EDRi”). De EDRi-gram is verplichte kost voor iedereen die in digitale burgerrechten is geïnteresseerd. Snel inschrijven dus.

Waarom “verplicht kost”? Bijvoorbeeld omdat veel nationale ontwikkelingen hun oorsprong vinden in Brussel (denk bijvoorbeeld aan netwerkneutraliteit). Of omdat het inzicht geeft in de ontwikkelingen in andere Europese landen, waaruit valt af te leiden dat het in Nederland slecht gesteld is met de bescherming van digitale burgerrechten (denk aan aftappen). De EDRi-gram probeert dus een vrij compleet overzicht te geven van de toestand van digitale burgerrechten in Europa.

Deze editie bevat onder meer een verslag van de hoorzitting bij het Duitse Constitutionele Hof over de toelaatbaarheid van de Duitse wet bewaarplicht. En de aankondiging van de European Civil Society Data Protection Award, een Europese prijs voor instellingen die zich positief hebben ingespannen voor de privacy van Europese burgers. Bits of Freedom heeft ook een stukje geschreven, over de toezeggingen van de Minister van Justitie transparantie te geven over het Nederlandse aftapbeleid. Door de EDRi-gram leert heel Europa wat er in Nederland speelt.

EDRi is het samenwerkingsverband van 27 organisaties, die digitale burgerrechten verdedigen in opgeteld zeventien Europese lidstaten. Bits of Freedom stond in 2002 aan de wieg van deze Europese koepel.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.