• Menu

0 recente resultaten

BOF schrijft paper netwerkneutraliteit n.a.v. nieuw telecomkader

Na uitgebreide onderhandelingen zijn eind november de nieuwe Europese telecomregels aangenomen. Op twee voor de internetgebruiker belangrijke punten laat de EU de lidstaten helaas veel vrijheid: op het gebied van netwerkneutraliteit en op het gebied van het afsluiten van internettoegang. Lidstaten hoeven aanbieders niet te verplichten om het
beginsel van netwerkneutraliteit te respecteren (netwerkneutraliteit is het beginsel dat aanbieders internetverkeer niet mogen discrimineren). Het blijft daarnaast onduidelijk in hoeverre lidstaten wetgeving mogen aannemen op grond waarvan gebruikers van het internet kunnen worden afgesloten als zij inbreuk maken op auteursrechten.

Bits of Freedom werkt aan een position paper waarin zij aanbevelingen doet aan het Ministerie van Economische Zaken om netwerkneutraliteit te beschermen. In dat paper reageert Bits of Freedom onder meer op een rapport van het Ministerie van Economische Zaken over dit onderwerp. In dat rapport wordt slechts voorgesteld dat providers verplicht moeten worden transparant te zijn over discriminatie van internetverkeer. Dat
is volgens Bits of Freedom echter onvoldoende om netwerkneutraliteit te garanderen. Zij zal in haar paper aanbevelen om verdergaande maatregelen te nemen.

Help Bits of Freedom haar position paper te schrijven! Hier kunt u commentaar geven op een concept-versie van het position paper (03.12.09)
Rapport EZ: Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland (10.06.09) (PDF)
Antwoorden MinEZ over afknijpen UPC (30.10.09) (PDF)
Oordeel OPTA over netwerkmanagement UPC (13.11.09) (PDF)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag