• Menu

0 recente resultaten

Europees Parlement zeer kritisch over onderhandelingen SWIFT

Het Europees Parlement heeft op 17 september 2009 kritiek geuit op de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten over de interim-overeenkomst inzake SWIFT gegevens. Zij stelt haar vraagtekens bij de noodzaak en grondslag van deze overeenkomst. Mocht een internationale overeenkomst noodzakelijk zijn, dan zou deze volgens het Europees aan strikte eisen dienen te voldoen.

Zo zouden de gegevens zouden alleen mogen worden verstrekt en verwerkt om terrorisme te bestrijden, en in verhouding moeten staan tot dit doel. Daarnaast moeten verzoeken om overdracht betrekking hebben op specifieke, gerichte gevallen, in de tijd beperkt zijn en onderworpen zijn aan toestemming van de rechter, en moeten elke daarop volgende verwerking beperkt blijft tot gegevens die verband houden met personen of organisaties tegen wie in de VS een onderzoek loopt; gegevens die een dergelijke band niet vertonen, moeten worden gewist. De overeenkomst moet verder beperkt zijn in de tijd.

Het Europees Parlement heeft de Commissie verzocht ervoor te zorgen dat het Europees Parlement en alle nationale parlementen volledige toegang krijgen tot de onderhandelingsstukken en -richtsnoeren. Tot nu toe waren deze niet beschikbaar voor het Europees Parlement.

Resolutie Europees Parlement (17.09.2009)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag