• Menu

0 recente resultaten

Donner akkoord met bewaarplicht ondanks bezwaar Tweede Kamer

Tegen de wens van de Tweede Kamer heeft minister Donner van justitie op 21 februari ingestemd met de Europese richtlijn voor de bewaarplicht verkeersgegevens. Tijdens een bijeenkomst van de JBZ-raad (waarin de ministers van justitie en binnenlandse zaken van de Europese Unie zitting hebben) gingen de lidstaten akkoord met de bewaarplicht. Op 14 december 2005 gaf het Europees Parlement al groen licht voor de bewaarplicht. Een meerderheid van de Nederlandse Europarlementari?rs stemde toen tegen het voorstel. Alleen de CDA-fractie in het Europarlement steunde de richtlijn unaniem.

Op 16 februari nam de Tweede Kamer een motie aan dat de Nederlandse regering niet mocht instemmen met de Europese bewaarplicht. De motie was ingediend door D66-kamerlid Boris Dittrich en werd gesteund door de fracties van de D66, GroenLinks, Groep Wilders, LPF, PvdA, SP en VVD. Volgens de motie komt de Europese richtlijn voor de bewaarplicht “onvoldoende tegemoet aan de wensen van het Nederlandse parlement”. Donner kondigde onmiddellijk aan dat hij de motie naast zich neer zou leggen omdat Nederland daarmee te boek zou komen te staan als een ‘onbetrouwbare partner’.

Dittrich stelt op zijn weblog: “Ons belangrijkste bezwaar is dat er niet goed is geregeld wie er toegang krijgt tot de gegevens. Als je telefoon wordt afgeluisterd dan is daar toestemming van de rechter voor nodig. Deze nieuwe richtlijn gaat over het vastleggen van de verkeersgegevens; met wie bel je op welk moment, welke websites bezoek je en met wie wissel je e-mails uit. Wat D66 betreft is er ook nu toestemming van de rechter nodig om de gegevens te gebruiken, maar de richtlijn stelt onvoldoende voorwaarden. Dat is voor D66 onaanvaardbaar”. Daarmee verklaart D66 zich voorstander van een wetswijziging ten aanzien van de bevoegdheden voor het opvragen van verkeersgegevens. Sinds de inwerkingtreding van de Wet vorderen gegevens telecommunicatie in 2004 is voor het opvragen van verkeersgegevens nog slechts toestemming van de officier van justitie noodzakelijk. In Nederland komt daar geen rechter aan te pas.

Dittrich heeft ook kritiek op de reikwijdte van de richtlijn: “Aanvankelijk werd de nieuwe Europese wet gepresenteerd als maatregel tegen terrorisme; inmiddels is het de bedoeling dat de enorme database met priv?-gegevens ook gebruikt mag worden voor het bestrijden van andere misdrijven. Daarbij kan worden gedacht aan de opsporing van verspreiders van illegale software of illegale antiekhandel.” D66 maakt ook bezwaar tegen de bewaartermijnen en het ontbreken van een financi?le compensatie voor de aanbieders.

Wanneer de richtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet, zal de overheid nog een besluit moeten nemen over de wijze van opslag; decentraal bij de aanbieders of centraal in een grote database bij de overheid. Minister Donner heeft een voorkeur voor centrale opslag uitgesproken. In dat model zouden de aanbieders niet elk afzonderlijk een database met de eigen verkeersgegevens bijhouden maar beschikt het Centraal Informatiepunt Opsporing Telecommunicatie (CIOT) van het ministerie van justitie over een enkel systeem waarin de verkeersgegevens van alle aanbieders worden verwerkt. Politie en justitie hoeven in dat geval niet de aanbieders om verkeersgegevens te vragen maar kunnen bij het ministerie van justitie terecht. Na afloop van de JBZ-raad noemde Donner ook de mogelijkheid om de centrale opslag door een onafhankelijke ‘stichting’ te laten verzorgen. Een dergelijk Trusted Third Party model (TTP) zou de weerstand tegen centrale opslag moeten tegengaan. Aan de bevoegdheden van politie, justite en inlichtingendiensten om verkeersgegevens op te vragen, verandert niets in het TTP model. Ook is het niet duidelijk of de keuze voor een TTP meer transparantie en controle met zich meebrengen dan opslag bij het CIOT. Donner hoopt de aanbieders gunstig te stemmen doordat centrale opslag een deel van de kosten bij de overheid legt. De minister zal dit mogelijk presenteren als een compensatie voor de kosten die de aanbieders moeten maken voor het vergaren van de verkeersgegevens.

De Nederlandse zoekmachine Ilse heeft aangekondigd te stoppen met haar gratis e-mail dienst ilse mail. In een persbericht zegt ilse dat de kosten die gemoeid zijn met de aankomende bewaarplicht verkeersgegevens hebben bijgedragen aan de beslissing. “Het contract met de leverancier van de maildienst moest in de komende weken worden verlengd. De keuze die we met ilse.nl maken, gecombineerd met de verscherpte regelgeving voor e-mail diensten en de kostenverhoging die dit met zich mee zou brengen, waren de reden om nu deze beslissing te nemen”, aldus het persbericht. In de Kamerbehandeling van de bewaarplicht is al vaker genoemd dat de bewaarplicht zal leiden tot concurrentievervalsing tussen aanbieders van gratis e-maildiensten in Europa en daarbuiten. Amerikaanse aanbieders vallen niet onder een bewaarplicht.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag